http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก สมศักดิ์ ถามหาเอกสาร

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ"นายกฯ-จารุพงศ์"บริหารงานบกพร่อง ด้าน"สมศักดิ์"แบะท่าไม่บรรจุญัตติ หลังถามหาเอกสารไม่ครบถ้วน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) พร้อมสส. พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 และมาตรา 159 โดยเหตุผลที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกฯ คือ ได้บริหารราชการแผ่นดินบกพร่อง ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา จริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ ไร้สำนึก ไร้ความรับผิดชอบต่อสภา และต่อประชาชน ลอยตัวหนีปัญหา เลือกปฏิบัติ พูดอย่างทำอย่าง ปากว่าตาขยิบ รวมถึงมีพฤติกรรมทุจริต ละเลยปล่อยให้มีการทุจริต ปกป้องและแสวงหาประโยชน์มิชอบเพื่อตัวเอง ครอบครัว และเครือญาติ และที่สำคัญ ได้ทำผิดกฎหมายซ้ำซาก วางแผนใช้อำนาจออกกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบ ดันเป็นการทุจริตรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อน แยบยล ตลอดจนการใช้อำนาจรัฐบังคับใช้กฎหมายโดยมิชอบ เพื่อทำลายฝ่ายเห็นต่างทางการเมือง

"ภายใต้การปกครองระบอบการใช้อำนาจบาตรใหญ่ที่อาศัยมติเสียงข้างมากจากวันเลือกตั้งเป็นข้ออ้างกลบเสียงฝ่ายอื่นและเสียประชาชนเพื่อใช้อำนาจนั้นตามใจตนแต่ฝ่ายเดียว รวมถึงการบริหารราชการของ น.ส.ยิ่งลักาณ์ ได้ส่งผลให้สังคมไดทยเกิดความร้าวฉาน แตกแยก อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน รวมถึงเป็นต้นเหตุสร้างปัญญาและตัวเป็นปัญหาของประเทศ จึงไม่สมควรดำรงตำแหน่งนายกฯ ต่อไป และเพื่อให้ตามรัฐธรรมนูญ ขอเสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกฯ ต่อไป" นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่ สำหรับญัตติยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจารุพงศ์ เนื่องจากมีพฤติกรรมบริหารราชการแผ่นดิน บกพร่อง ผิดพลาด ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ลุแก่อำนาจ และมุ่งสนองผลประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง และประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนก่อความเสียหายให้กับปรชาชนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานระหว่างที่นายจุรินทร์ ยื่นญัตติ พร้อมเอกสาร นายสมศักดิ์ ได้เปิดซองใส่เอกสารและเปิดดูอย่างคร่าวๆ จากนั้นได้กล่าวกับนายจุรินทร์ ว่า ทางวิปรัฐบาล ได้ร้องขอเอกสารที่ฝ่ายค้านได้ยื่นไปยังนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อประกอบการถอดถอนนายกฯ และ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มีการเตรียมตัวในการชี้แจงต่อสภาฯ ระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาจะได้มีการเตรียมตัวชี้แจงได้ตรงประเด็น ทั้งนี้ตนได้หารือกับฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาเห็นว่าควรจะแนบรายละเอียดของเอกสารที่ยื่นถอดถอนประกอบด้วย

ขณะที่นายจุรินทร์ ได้เงียบไปอยู่พักหนึ่ง ก่อนตอบไปว่า ที่ผ่านมาการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่ขอยื่นถอดถอนประกอบ และตามรัฐธรรมนูญไม่ได้มีการระบุไว้ ดังนั้นพวกตนจึงไม่ถือว่าทำผิดรัฐธรรมนูญ อีกทั้งที่ผ่านมาพวกตนไม่เคยยื่นเอกสารขอถอดถอนประกอบการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขณะที่สส. พรรคประชาธิปัตย์ที่ร่วมยื่น อาทิ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย, นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์, นายชำนิ ศักดิเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้กล่าวสนับสนุนเหตุผลของนายจุรินทร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในประเด็นดังกล่าวทำให้ สส. พรรคประชาธิปัตย์ ได้โต้เถียงกับนายสมศักดิ์ นานเกือบ 10 นาที และได้กล่าวตอบโต้นายสมศักดิ์อยู่เป็นระยะๆ อาทิ นายบุญยอด สอบถามว่า ท่านจะให้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่หรือไม่ และ นายกุลเดช พัวพัฒนกุล ส.ส.อุทัยธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมาไม่เคยพูดถึงเรื่องความเป็นธรรม แบบนี้ท่านกำลังแก้ตัวแทนรัฐบาลใช่หรือไม่ ขณะที่นายสมศักดิ์ไม่ได้กล่าวตอบโต้ และกล่าวย้ำว่า วิปรัฐบาลได้แสดงเจตจำนงมา และตนได้ไปปรึกษากับฝ่ายกฎหมายรัฐสภา และฝ่ายกฎหมายรัฐสภาระบุว่าควรจะมีเอกสารยื่นถอดถอนประกอบการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย และตนมองว่าเพื่อไม่ให้เป็นปัญหา จึงได้มาแจ้ง

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการบรรจุญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่าหากเอกสารครบถ้วน แต่หากเอกสารไม่ครบถ้วน ก็จะพิจารณาอีกครั้ง โดยปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย เบื้องต้นตนจะคุยกับฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาในวันที่ 18 พ.ย. นี้ หากเอกสารที่ยื่นมีความพร้อมตนเชื่อว่าจะไม่ใช่ปัญหา ถ้าเอกสารหลักฐาน ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าไม่ครบ ในหลักการไม่สามารถบรรจุได้

เมื่อซักต่อว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีธรรมเนียมให้ยื่นเอกสารถอดถอนประกอบการยื่นญัตติ หากประธานใช้อำนาจเรียกเอกสารก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องการแทรกแซงได้ นายสมศักดิ์ ชี้แจงว่า จะไปตรวจสอบอีกครั้งว่าที่ผ่านมา มีธรรมเนียมปฏิบัติเป็นมาอย่างไร โดยประเด็นการขอเอกสารยื่นถอดถอนเพื่อให้รัฐมนตรีได้เตรียมความพร้อมหาข้อเท็จจริง มาต่อสู้ในสภาเท่านั้น ส่วนตัวมองว่ายุติธรรมดีกับทั้ง 2 ฝ่าย

ถามต่อว่าห่วงหรือไม่หากไม่บรรจุญัตติอาจจะถูกมองว่าเป็นการปิดช่องให้มีการตรวจสอบรัฐบาล นายสมศักดิ์ กล่าวว่า “เขาท้วงติงมา ก็ต้องดูตามข้อกฎหมาย การอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาฯ คือการเอาข้อเท็จจริงมาต่อสู้กัน ต้องให้เขารู้ว่ากล่าวหาเข้าประเด็นไหน จะได้รวบรวมข้อเท็จจริงมาต่อสู้กัน

ขณะที่นายจุรินทร์ กล่าวย้ำว่าขอให้ประธานสภาฯ ฟังวิปฝ่ายค้านและนำไปไตร่ตรองด้วย อย่างไรก็ตามหากประธานต้องการขอเอกสารยื่นถอดถอนซึ่งเป็นเอกสารลับที่ต้องส่งให้ ป.ป.ช. ดังนั้นฝ่ายค้านก็อยากขอเอกสารคำชี้แจง หรือคำแก้ข้อกล่าวหาจากรัฐบาลด้วย ทำให้นายสมศักดิ์ กล่าวตอบไปว่า อย่ามาโต้แย้ง ทำให้สส.พรรคประชาธิปัตย์โห่แสดงความไม่พอใจ ทั้งนี้นายสมศักดิ์ได้ชี้แจงยืนยันว่าตนจะหารือกับฝ่ายกฎหมาย ก่อนที่จะเดินจากวงล้อมสส.พรรคประชาธิปัตย์และผู้สื่อข่าวออกไป ทำให้นายบุญยอด ได้หยิบยกหวีดที่พกติดตัวเป่าไล่


'จุรินทร์'เย้ยหาโพยรับจ๊อบช่วยนายกฯ

"จุรินทร์"แนะประธานสภา อย่าแอบดูข้อกล่าวหา ก่อนส่งถึงมือป.ป.ช. เย้ยรับจ๊อบช่วยนายกฯ หาโพยล่วงหน้า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน)กล่าวว่า การที่นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ว้างใจของฝ่ายค้านไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่แนบข้อกล่าวหาการยื่นถอดถอนนั้น ฝ่ายค้านถือว่าการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการนำเอกสารการรับคำร้องยื่นถอดถอนที่ออกโดยเลขาธิการวุฒิสภาแนบกับญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจและหลักฐานคำร้องยื่นถอดถอนแล้ว และปฏิบัติแบบนี้ทุกครั้ง

การที่นายสมศักดิ์ขอดูข้อกล่าวหาที่ยื่นถอดถอนโดยอ้างว่าวิปรัฐบาลขอดูรายละเอียดคำร้องถอดถอนที่จะส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะนำเอกสารลับมาเปิดเผยต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือวิปรัฐบาลหรือรัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี แต่เป็นหน้าที่ของป.ป.ช.ที่จะแจ้งข้อกล่าวให้ทราบในการเรียกไปไต่สวน ทั้งนี้การดำเนินการของฝ่ายค้านต้องรอดูวันที่ 18 พ.ย.ว่านายสมศักดิ์จะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไร

"คิดว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามขอดูข้อสอบเพื่อเอาไปบอกกับนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ที่จะเข้าสอบ และการอ้างว่าเพื่อความเป็นธรรมต่อทั้ง 2 คนนั้นก็ฟังไม่ขึ้น หากจะให้ยุติธรรมจริง ฝ่ายค้านขอดูคำตอบบ้างได้หรือไม่ เรื่องนี้เป็นความพยายามช่วยเหลือนายกฯ เพื่อให้เตรียมคำตอบหรือโพยได้ล่วงหน้า และสะท้อนว่าประธานสภาฯ ไม่เป็นกลาง พฤติกรรมก็ไม่ปกติชัดเจน เพราะเมื่อรับญัตติเสร็จก็แกะซองดูทันที ที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแบบนี้ ทั้งหมดเป็นการกระบวนการร่วมมือกันของประธานสภาฯ วิปรัฐบาล และรัฐบาล พฤติกรรมนี้ยังไม่สำนำนึกต่อเรื่องที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่ทำให้ประชาชนออกมาต่อต้านจำนวนมาก"นายจุรินทร์ กล่าว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ฝ่ายค้าน ยื่นซักฟอก สมศักดิ์ ถามหาเอกสาร

view

*

view