http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

คุณธรรมกับการลงทุน

คุณธรรมกับการลงทุน

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
การลงทุนในอนาคต คือการแสวงหา "กำไรที่ยั่งยืน" ควบคู่ไปกับการใช้หลัก "คุณธรรม"

เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อ "บทบาทของผู้ลงทุนสถาบันกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม(CSRI) มาเป็นวิทยากรในงานดังกล่าว

การสัมมนาในวันนั้นแสดงให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ไม่เพียงจำกัดอยู่ที่โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม หรือการบริจาคเท่านั้น

แต่กระบวนการในการดำเนินธุรกิจนั้นจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย โดยประเด็นที่บริษัทจดทะเบียนควรคำนึงถึงในกระบวนงานมีอยู่ด้วยกัน 10 ประการ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เขียนขออนุญาตเรียกสั้นๆ ว่าเป็นการใช้ "หลักคุณธรรม" ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหากองค์กรต่าง สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้หลักคุณธรรมนี้ได้

นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาวแล้ว องค์กรเหล่านั้นยังจะได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า คู่ค้า พนักงาน นักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถส่งผลด้านบวกที่เป็นรูปธรรมกลับมาสู่องค์กรนั้นๆ ได้ในที่สุด แต่การจะเริ่มต้นกระทำสิ่งที่ดีและถูกต้องได้นั้นก็ต้องอาศัยความกล้าหาญของผู้นำ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานของบริษัทและองค์กรด้านการลงทุนต่างๆ ที่จะทำให้เกิดขึ้นได้

การสัมมนาในวันนั้นทำให้ผู้เขียนหวนรำลึกไปในช่วงวัยเด็กอายุประมาณเกือบ 10 ขวบได้ ผู้เขียนได้สังเกตเห็นหน้าสุดท้ายของปฏิทินตั้งโต๊ะที่จัดทำโดยคุณลุง คุณป้ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ (สิงห์ดำรุ่น 16) เป็นรูปเทียนไขที่ถูกจุดสว่างอยู่ในความมืด พร้อมถ้อยคำใต้ภาพสั้นๆว่า "จงเป็นดั่งเทียนไขที่ไฟลน ละลายตนเพื่อชนทั้งปวง" ซึ่งสำหรับเด็กวัยนั้น ผู้เขียนจำได้ว่าไม่เข้าใจความหมายของถ้อยคำดังกล่าว และได้ตั้งคำถามกับมารดาของผู้เขียน ซึ่งท่านได้กรุณาอธิบายให้ฟังว่าการที่สังคมอันมืดมนจะเกิดแสงสว่างได้นั้น ก็ต้องมีผู้ที่เสียสละตนเป็นเทียนไขซึ่งพร้อมที่จะหลอมละลายตนเองเพื่อเป็นเปลวไฟส่องทางให้กับผู้คนในสังคมเพราะมิเช่นนั้นแล้วสังคมก็จะตกอยู่ภายใต้ความมืดมนนั้นตลอดกาล

นับจากวันนั้นผู้เขียนยังคงจดจำถ้อยคำสั้นๆ แต่ความหมายยิ่งใหญ่นี้ได้ไม่มีวันลืม แต่สิ่งที่ต่างไปในวันนี้คือการเสียสละของผู้คนในสังคมนั้นอาจไม่จำเป็นต้องแลกด้วยชีวิตหรือเลือดเนื้อเฉกเช่นวีรชนในอดีต แต่เราอาจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสียสละได้ ด้วยความกล้าหาญที่จะสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้กับสังคม ผ่านการสนับสนุนผู้ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงบริษัทจัดการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในต่างประเทศนั้นได้มีการจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาดัชนี (SETSI) นี้เช่นกัน

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการลงทุนในอนาคต คือการแสวงหา "กำไรที่ยั่งยืน" ควบคู่ไปกับการใช้หลัก "คุณธรรม" ซึ่งคำว่าคุณธรรมนี้ที่จริงแล้วแพร่หลายอยู่ในแวดวงข้าราชการและนักวิชาการมาเนิ่นนานแล้ว ส่วนตัวผู้เขียนเองรู้จักกับคำนี้ครั้งแรกก่อนปี พ.ศ. 2528 จาก ผศ. สุวดี ปภาพจน์ ผู้ริเริ่มและเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร "คุณธรรมและสมรรถภาพข้าราชการ" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งมีข้าราชการระดับสูงหลายท่านเคยเข้ารับการอบรมในอดีต

หากพวกเราช่วยกันเสมือนหนึ่ง "เทียนไขที่ไฟลน เพื่อชนทั้งปวง" ในวันนี้ เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มแสงสว่างแห่งความหวังและความยั่งยืนที่จะโชติช่วงต่อเนื่องไปในอนาคต


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : คุณธรรมกับการลงทุน

view

*

view