http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,112,485
เปิดเพจ23,726,459

ไม่ต้องรอพ้น 180 วัน ชี้ทางออก ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

จากประชาชาติธุรกิจ

หมายเหตุ - นายคณัศ พันธรักษ์ราชเดช นักวิชาการ เขียนบทความนำเสนอทางออกของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรม ที่กำลังมีปัญหาในปัจจุบัน จนเป็นมูลเหตุให้ผู้ชุมนุมออกมาชุมนุมต่อต้านเป็นจำนวนมาก

ร่างพระราชบัญญัติรวม ทั้งร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับต่างก็ถือเป็นญัตติชนิดหนึ่ง แต่เป็นญัตติที่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายหากได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทน ราษฎรและวุฒิสภา หรือการประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการประชุมฯ และรัฐธรรมนูญฯ ครบถ้วนแล้ว

จากกรณีดังกล่าวร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ฉบับที่เป็นปัญหาอยู่นี้ก็เป็นญัตติเช่นเดียวกันและถือได้ว่าเป็นร่างพระราช บัญญัติที่มีผู้คัดค้านมากที่สุดโดยเฉพาะในที่ประชุมวุฒิสภาชุดลูกผสม (เลือกตั้ง/สรรหา) ถึงกับมีสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งกล่าวว่า เป็นครั้งแรกของวุฒิสภาชุดนี้ที่สมาชิกได้อภิปรายไปในทิศทางเดียวกันหมด ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่อยู่ร่วมกันมา คือต่างก็ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และในที่สุด หลังการอภิปรายกว่า 10 ชั่วโมง ที่ประชุมวุฒิสภาก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 141 ต่อ 0 ไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในคราวประชุมวุฒิสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556

ก่อนหน้าที่จะมีการประชุมวุฒิสภา ตลอดจนในระหว่างที่มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ได้มีฝูงชน (Mob) จำนวนมาก ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม แต่กลุ่มใหญ่ที่สุดคือกลุ่มที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นแกนนำ ได้คัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ฉบับนี้ โดยเริ่มหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติผ่านวาระที่ 3 เมื่อเวลาตีสี่ครึ่งของคืนวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม เช้าวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และจะต้องส่งให้วุฒิสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งวุฒิสภาก็ได้พิจารณาและมีมติดังกล่าว

ปัญหามีว่า เมื่อวุฒิสภามีมติไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อไป

ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 147(2) บัญญัติไว้ว่า ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร

สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ ต่อเมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคือไปยังสภาผู้แทนราษฎร(มาตรา 148)

นั่นหมายถึงอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือประมาณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ล่วงไปแล้ว สภาผู้แทนราษฎรจึงจะนำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้

แต่รัฐธรรมนูญ ก็มิได้บัญญัติไว้ว่า หากสภาผู้แทนราษฎรไม่ยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่แล้ว ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะตกไปโดยอัตโนมัติ ฉะนั้นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้ก็ยังคงไม่ตาย หรือสิ้นสุดไป เปรียบเสมือน "หัวแห้วหมู" และยังคงมีชีวิตอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรจนกว่าจะครบวาระ 4 ปี ของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ หรือจนกว่าจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ก่อน ที่ที่ประชุมวุฒิสภา จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็ได้มีการประชุมระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล 4 พรรค ซึ่งได้แก่ 1.พรรคเพื่อไทย 2.พรรคชาติไทยพัฒนา 3.พรรคชาติพัฒนา และ 4.พรรคพลังชน โดยที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้มีมติให้ "สัตยาบัน" หรือสัญญาที่จะไม่นำร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาอีก แต่การประกาศดังกล่าวก็ไม่อาจเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของมวลชนที่ปักหลัก และพร้อมที่จะยกระดับการต่อต้านจากเดิมที่เพียงแต่ต่อต้านร่างพระราชบัญญัติ นิรโทษกรรม เป็นการต่อต้านขับไล่รัฐบาลแทน

แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ควรจะต้องทำอย่างไร จึงจะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่คัดค้านร่างพระราชบัญญัตินี้นิรโทษกรรม ฉบับนี้ ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากจะไม่นำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับมา พิจารณาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบอีกหลังจากครบกำหนดหนึ่งร้อย แปดสิบวันไปแล้ว

ผู้เขียนเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขในขณะนี้ได้โดย อาจไม่ต้องรอระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันด้วยการใช้วิธีดังนี้

ให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งคนใด พร้อมด้วยผู้รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอเป็นญัตติต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติว่า เมื่อครบกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภาได้แจ้งมติไม่รับหลัก การร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมายังสภาผู้แทนราษฎรแล้วสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ ยกหรือนำร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกตลอดวาระของสภา ผู้แทนราษฎรชุดนี้

วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีที่น่าจะสร้างความเชื่อถือให้แก่สังคมได้มากที่สุดมากกว่าการลงนามในสัตยาบันของพรรคร่วมรัฐบาล 4 พรรค หรือการจะเข้าชื่อเป็นในหมู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ในลักษณะสัญญาใจที่จะไม่นำร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมาพิจารณาอีก) เพราะการเสนอญัตติผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และจะเป็นหลักฐานค้ำคอสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนช่วยลดกระแสมวลชนที่ต่อต้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอย่างหนักในขณะนี้ลงได้ในระดับหนึ่ง
ที่มา : นสพ.มติชน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ไม่ต้องรอ 180 วัน ชี้ทางออก ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

view

*

view