http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ไม่ยอมรับอำนาจศาล

ไม่ยอมรับอำนาจศาล

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในหลายประเด็นโดยเฉพาะการแก้ไขบทบัญญัติที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ถอยหลังเข้าคลองที่ให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

ให้สามารถลงเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องมีการเว้นวรรคจากการเป็นนักการเมือง หรือให้เครือญาติว่านเครือของ ส.ส. สามารถลงเลือกตั้งได้ พร้อมกระบวนการขั้นตอนแก้ไขที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ การผ่านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแบบเหมายกเข่งความผิด การกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทที่ก่อหนี้สินผูกพันให้ประเทศไปอีก 50 ปีข้างหน้าในลักษณะที่สร้างความเสี่ยงต่อวินัยการเงินการคลัง ตลอดจนการไม่ยอมรับญัตติการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางวางใจต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ล้วนแต่เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติจะกล้า และบังอาจกระทำโดยอาศัยเสียงข้างมากโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม พฤติกรรมของประธานสมาชิกผู้แทนราษฎร (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) พร้อมรองประธานทั้งสองคน และ ประธานวุฒิสภา ถูกประณามจากสังคมอย่างกว้างขวาง ชนิด ไม่ละอายและไม่กลัวความเสื่อมเสียของชื่อเสียงและวงศ์ตระกูล

จากพฤติกรรมที่ไม่ชอบของสมาชิกรัฐสภาดังกล่าวจึงถูกยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจากฝ่ายต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ฝ่ายค้านหรือสมาชิกวุฒิสมาชิกกลุ่ม 40 ซึ่งในวันพุธที่ 20 นี้ ประชาชนรอติดตามอย่างจดจ่อต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ามกลางกระแส ส.ส. และ ส.ว.ที่ถูกฟ้องประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็ต้องขอให้กำลังใจกับศาลรัฐธรรมนูญให้มีความกล้าหาญ และมีคำวินิจฉัยที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม เพื่อนำหลักนิติรัฐ นิติธรรมกลับคืนสู่ประเทศไทย เพราะในนาทีนี้ประชาชนก็หวังพึ่งพาอำนาจศาล เพราะในปัจจุบันประชาชนไม่สามารถหวังพึ่งใครได้แม้ทหารที่คงจะมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของปวงชนชาวไทย

ที่กล่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีความกล้าหาญในการต่อสู้กับความถูกต้อง เพราะคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเผชิญกับแรงกดกัน การข่มขู่ของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ได้มีการชุมนุมประท้วงพร้อมกับขู่ว่าหากคำตัดสินของศาลไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลแล้วก็จะทำร้ายคณะตุลาการ หรือแม้กระทั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับอำนาจศาล ซึ่งการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมาย เพราะมาตรา 216 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้ว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือคำกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกมาอ้างอิง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ

การประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาลของบางกลุ่มจึงเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งหากไม่ยอมรับกฎหมายแล้วกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย ก็อาจจะประกาศไม่ยอมรับอำนาจรัฐได้ ซึ่งหมายถึงเป็นรัฐ หรือประเทศที่ไร้ขื่อแปร ไม่มีกฎหมายที่ใครใคร่ทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจ

สถานการณ์การเมืองไทยได้วิกฤติถึงขั้นที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ให้ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลนี้อีกต่อไป แม้ว่าจะมีความพยายามจะยื้ออำนาจไว้แต่ก็คงไม่สามารถปกครองประเทศได้อีกต่อไป นายกรัฐมนตรีของประเทศถูกประณามหยามเหยียดอย่างน่าอัปยศ น่าอดสู ที่ไม่น่าเชื่อจากบุคคลต่างๆ ที่โจมตี ถึงความไร้ประสิทธิภาพและไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาที่ก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาล จนกลายเป็นผู้นำประเทศที่แย่ที่สุดของโลกและเป็นตัวตลกในเวทีโลก ก็ไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะมีสำนึกถึงการถูกดูถูก ดูหมิ่น การไม่ยอมรับอย่างรุนแรงถึงขั้นขับไล่ให้ออกจากตำแหน่งและออกนอกประเทศตามพี่ชายไปนี้ว่าอย่างไร

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมว่าในระยะที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมของประเทศโดยเฉพาะหน่วยงานต้นน้ำ ได้แก่ ตำรวจ ดีเอสไอ และอัยการ ก็แทบไม่เหลือความเชื่อถือโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวพันกับนักการเมืองในซีกรัฐบาล นอกจากนี้แล้วพฤติกรรม ทิศทางของการวินิจฉัย ความล่าช้าของการดำเนินงานทำให้ประชาชนสิ้นหวัง ทำให้บางองค์กรอิสระแทบไม่เหลือความน่าเชื่อถือ ยิ่งมีข่าวว่ามีการทุ่มเงินพลิกแพลงคดีโดยคนหนีคุกในระดับร้อยล้าน พันล้านบาทด้วยแล้ว ได้สร้างความเสื่อมเสียร้ายแรงต่อกระบวนการยุติธรรม และความเชื่อถือต่อองค์กรอิสระได้เสื่อมถอยลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ป.ป.ช. ที่น่าจะมีผลงานให้ประจักษ์ให้คุ้มค่ากับเงินเดือนและฐานะภาพที่สูงส่งในสังคม

มีเสียงครหาถึงการใช้เงินจำนวนมหาศาลในการซื้อตัวตุลาการศาล เมื่อเงินได้เป็นปัจจัยทรงอิทธิพลมาก และจำนวนสูงอย่างยิ่งจนผู้ได้รับการเสนอใจไม่แข็งพอที่จะปฏิเสธ แต่เงินจำนวนดังกล่าวได้ทำลายชื่อเสียง เกียรติภูมิ และเกียรติยศของผู้ที่รับเงินสินบนให้ย่อยยับไปในพริบตาได้ จึงขอวิงวอนให้ว่าเงินทองที่ได้มาไม่สุจริตและคงไม่ทำให้ท่านมีความสุขในชีวิตที่เหลืออยู่อีกเพียงเล็กน้อย แต่พึงที่จะทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและบ้านเมืองเพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิดและอนาคตของคนรุ่นลูกหลานต่อไป


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ไม่ยอมรับอำนาจศาล

view

*

view