http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เลือกคนดีเข้าทำงาน

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ ช่วยกันคิด

คำว่า "You are what you eat" น่าจะนำมาใช้กับเรื่องการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนเข้าทำงานได้เหมือนกันนะ ครับ เพราะการคัดเลือกคนเข้าทำงานคล้ายกับท่านบริโภค (หรือยอมรับ) เขาเข้ามาอยู่ในหน่วยงานแล้ว ถ้าผู้สมัครรายนั้นเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นกำลังสำคัญขององค์กร ก็เปรียบเสมือนท่านบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ก็จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง

โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ http://tamrongsakk.blogspot.comแต่ ถ้าหากรับเอาคนที่คุณสมบัติไม่เหมาะสม หรือมีปัญหาเข้ามาทำงาน ก็เหมือนกับท่านได้บริโภคอาหารเป็นพิษเข้ามาในร่างกาย ซึ่งผมคงไม่ต้องบอกต่อนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไร

แปลกแต่จริงที่ยังมี หลายองค์กรมองข้ามความสำคัญของการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลร่วมกับหัวหน้างานที่ส่วนใหญ่มักจะ เป็นกรรมการสัมภาษณ์โดยตำแหน่ง และไม่เคยผ่านการอบรมให้รู้เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานมาก่อน

ดัง นั้น กรรมการสัมภาษณ์ดังกล่าวจึงมักจะสัมภาษณ์ในแบบ (Style) ของตนเอง ใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นหลัก ไปคิดคำถามสด ๆ เอาในห้องสัมภาษณ์ ที่สำคัญคือมักจะไม่ได้เตรียมคำถามก่อนการสัมภาษณ์ หรือที่เรียกเป็นภาษาเทคนิคว่า ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ "Unstructured Interview"

ดังนั้น วิธีการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานจึงมักเป็นการถามไปเรื่อย ๆ แบบไม่มีเป้าหมายของคำถามที่ชัดเจนในการค้นหาตัวตน หรือคุณสมบัติที่แท้จริงของผู้สมัครงาน จึงทำให้การตัดสินใจเลือกผู้สมัครงานจะใช้ความรู้สึกเสียเป็นส่วนใหญ่

จึง ทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น คนที่ใช่ก็ไม่รับ (Reject Error) ส่วนคนที่รับก็ไม่ใช่ (Accept Error) พนักงานไม่มีความรู้ในงานจริงเหมือนที่ฝอยไว้ตอนสัมภาษณ์, มีทัศนคติไม่ดีต่อองค์กร, อัตราการลาออกสูง, พนักงานเข้ามาทำงานอยู่ชั่วคราวพอได้งานใหม่ก็ลาออกไป ฯลฯ

มาถึงตรง นี้ผมจึงอยากจะขอยกจุดอ่อนสำคัญ ๆ ที่มักจะทำให้กระบวนการสัมภาษณ์เกิดปัญหาขึ้นมา จนทำให้ได้คนที่ไม่เหมาะสมเข้ามาทำงานดังนี้ครับ

1.ไม่เตรียมตัว และเตรียมคำถามเพื่อค้นหาคุณสมบัติของผู้สมัครงานก่อนการสัมภาษณ์ หรือที่เรียกว่าใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ "Unstructured Interview" คือกรรมการสัมภาษณ์เข้ามาในห้องสัมภาษณ์แล้วมาคิดคำถามเอาเดี๋ยวนั้น ไม่อ่านใบสมัครงานมาก่อนล่วงหน้า

2.องค์กรไม่เคยให้ความรู้เกี่ยว กับเทคนิคการสัมภาษณ์ให้กับคนที่เป็นกรรมการ ซึ่งเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายบุคคลควรจะต้องให้ความรู้กับคนที่จะ เป็นผู้สัมภาษณ์ให้รู้จักการตั้งคำถามล่วงหน้า และใช้คำถามนั้นกับผู้สมัครงานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน หรือที่เรียกกันว่า "Structured Interview" ว่า ควรทำอย่างไรเพื่อลดปัญหาการตัดสินใจรับคนไม่เหมาะสมเข้ามาสร้างปัญหาใน องค์กร

3.ขาดการสังเกตภาษากาย (Body Language) ของผู้สมัครงาน ก็เพราะกรรมการสัมภาษณ์มัวแต่ก้มหน้าอ่านใบสมัครงาน (เพราะไม่ได้อ่านมาก่อน) หรือมัวแต่คิดคำถามขณะนั้น ๆ จนไม่ได้มองสีหน้า, แววตา บุคลิกภาพของผู้สมัครงานอย่างจริงจัง ทำให้ไม่เห็นว่าผู้สมัครตอบคำถามขัดแย้งกับภาษากายหรือไม่ จนตัดสินใจผิดพลาดในที่สุด

4.กรรมการสัมภาษณ์ใช้ความรู้สึกหรืออคติ (Bias) หรือค่านิยมที่ผิด ๆ ในการสัมภาษณ์ เช่น ใช้ความรู้สึกว่าทุกคนที่จบจากสถาบันดี ๆ จะทำงานดีอย่างแน่นอน หรือทุกคนที่เคยทำงานในองค์กรใหญ่ ๆ จะต้องทำงานเก่ง

โดยไม่ใช้คำ ถามแบบ Structured Interview ตาม Competency (Competency Base Interview-CBI) เพื่อเช็กว่าผู้สมัครรายนั้น ๆ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ๆ จริงหรือไม่ จึงทำให้ตัดสินใจรับคนผิดพลาดเข้ามาทำงาน

5.ไม่ได้ดูว่าผู้สมัครงาน มีเคมีที่จะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้หรือไม่ โดยกรรมการสัมภาษณ์มองเรื่องความรู้ความสามารถในงานเป็นด้านหลัก โดยไม่ได้สังเกตคุณลักษณะในเชิงคุณลักษณะภายใน (Attributes) ของผู้สมัครงาน เช่น EQ, ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน, หัวหน้า, ลูกน้อง, องค์กร ฯลฯ

6.ตัดสินใจเลือกผู้สมัครแต่เพียงเปลือกนอก โดยการมองเพียงการแต่งกาย บุคลิกลักษณะที่มองเห็นได้ จะเรียกว่าเป็นความประทับใจครั้งแรกที่พบเห็น หรือ First Impression ก็ได้ครับ เมื่อสัมภาษณ์จริงเลยมองข้ามข้อเท็จจริงไป เพราะมัวแต่มองเปลือกนอกที่ดูดีของผู้สมัครงาน

7.ผู้สมัครได้รับการ แนะนำมาจากผู้ที่กรรมการสัมภาษณ์รู้จัก จึงทำให้กรรมการมองข้ามข้อบกพร่อง เพราะความเชื่อใจคนที่แนะนำมาว่าดีจริง ทั้ง ๆ ที่หากมีการตั้งคำถามเพื่อวัดความสามารถของผู้สมัครงานโดยมีเกณฑ์การพิจารณา ให้ชัดเจนแล้ว ผู้สมัครรายนั้นอาจไม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นเลยก็เป็นได้

8.กรรมการ สัมภาษณ์ขาดการพิจารณาในเรื่องการควบคุมอารมณ์ (EQ) ของผู้สมัครงาน แต่จะมุ่งเน้นแต่เรื่องงานเป็นหลัก โดยไม่ได้ตั้งคำถามเพื่อวัดเรื่องของ EQ หรือการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับ

กล่าวคือคน ที่ทำงานเก่งจะต้องพูดหรือสื่อสารกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือลูกน้องได้ดีอีกด้วย ไม่ใช่ว่าทำงานเก่งแต่คุยกับใครไม่รู้เรื่องเพราะฟิวส์ขาดง่ายก็ไม่ไหวนะ ครับ

9.มีใบสั่งให้รับผู้สมัครรายนี้ นี่ก็เป็นปัญหาในหลายองค์กรเหมือนกัน ทำให้การสัมภาษณ์กลายเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งเพื่อให้พิธีการนั้นครบถ้วนเท่า นั้นเอง

จากที่ผมเล่ามาให้ฟังทั้งหมด คงจะทำให้ท่านเห็นความสำคัญของกระบวนการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการคัดเลือก

คน ดีมีความสามารถเหมาะสมเข้ามาทำงาน ตลอดจนเหตุใดจึงมักจะเกิดปัญหาจากการสัมภาษณ์งานเพื่อเป็นข้อเตือนใจสำหรับ การสัมภาษณ์ในหน่วยงานของท่าน

ลองนำไปปฏิบัติดูครับ ?


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เลือกคนดี เข้าทำงาน

view

*

view