สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ดัชนีคอร์รัปชันชี้ เดนมาร์ก-กีวี ทุจริตน้อยที่สุดในโลก ส่วน ไทย ร่วงมาที่อันดับ 102

ดัชนีคอร์รัปชันชี้ “เดนมาร์ก-กีวี” ทุจริตน้อยที่สุดในโลก ส่วน “ไทย” ร่วงมาที่อันดับ 102

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

       เอ เจนซีส์ – เดนมาร์กและนิวซีแลนด์ครองแชมป์ประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลก ขณะที่อัฟกานิสถาน, เกาหลีเหนือ และโซมาเลีย ติดอันดับดินแดนที่มีการทุจริตโกงกินกันมากที่สุด ส่วนไทยภาพลักษณ์ยังคงย่ำแย่ ตกจากอันดับที่ 88 ลงมาอยู่ที่ 102 ในปีนี้ รายงานจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ระบุ
       
       ผลการศึกษาโดย Transparency International ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรในกรุงเบอร์ลินพบว่า ประเทศทั่วโลกร้อยละ 70 แล้วเผชิญปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับข้าราชการ “รับสินบน” และจากทั้งหมด 177 ประเทศที่มีการสำรวจ ไม่มีประเทศใดเลยที่ทำคะแนนได้สมบูรณ์ 100%
       
       ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index – CPI) ที่ Transparency International เผยแพร่เป็นประจำทุกปี ถือเป็นตัวชี้วัดความไม่ซื่อสัตย์ของพรรคการเมือง, ตำรวจ, กระบวนการยุติธรรม และส่วนราชการในประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาและขจัดวงจรความยากจน
       
       ฟินน์ ไฮน์ริช หัวหน้าคณะนักวิจัยให้สัมภาษณ์เอเอฟพีว่า “การทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อคนยากจนมากที่สุด... หากดูจากประเทศลำดับท้ายๆ ของรายนามก็จะพบว่า พลเมืองที่เดือดร้อนมากที่สุดในประเทศเหล่านั้นก็คือคนจน ประเทศเหล่านี้จะไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจนได้ หากไม่แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน”
       
       สงครามกลางเมืองหรือเหตุความไม่สงบมีส่วนทำให้ภาพลักษณ์ความโปร่งใส ของประเทศตกต่ำลงอย่างมาก เช่นในกรณีของ ซีเรีย, โซมาเลีย และมาลี
       
       “การคอร์รัปชันมีส่วนเชื่อมโยงอย่างยิ่งกับเหตุจลาจลวุ่นวาย เช่น ในกรณีของ ลิเบีย และซีเรีย ซึ่งภาวะการคอร์รัปชันใน 2 ประเทศนี้ถือว่ารุนแรงขึ้นมากที่สุด” ไฮน์ริช ระบุ
       
       ในส่วนของอัฟกานิสถาน ไฮน์ริช ชี้ว่าเป็นเรื่อง “น่าเสียใจ... เพราะเราไม่ได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเลย”
       
       “ชาติตะวันตกไม่เพียงทุ่มงบประมาณสนับสนุนด้านความมั่นคงแก่ อัฟกานิสถาน แต่ยังพยายามส่งเสริมเรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้วย อย่างไรก็ตาม ในการสำรวจช่วง 2-3 ปีมานี้เราพบว่า ชาวอัฟกานิสถานยังคงจ่ายสินบนอย่างแพร่หลายเป็นอันดับต้นๆ ของโลก”
       
       อีกหนึ่งประเทศที่มีการทุจริตสูงที่สุดคือ เกาหลีเหนือ ซึ่งปกครองด้วยระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จ ผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือหลายคนระบุว่า ภาวะภัยแล้งยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่โสมแดงทุจริตกันมากขึ้น
       
       “ถ้าต้องการอยู่รอด คุณจำเป็นต้องรู้จักใครสักคนในพรรคแรงงานเกาหลีที่ติดสินบนได้” ไฮน์ริช กล่าว

ดัชนีคอร์รัปชันชี้ “เดนมาร์ก-กีวี” ทุจริตน้อยที่สุดในโลก ส่วน “ไทย” ร่วงมาที่อันดับ 102
ตารางรายชื่อประเทศที่ได้คะแนนความโปร่งใสสูงสุด ตามดัชนี CPI ปี 2013

       พม่าจัดอยู่ในกลุ่มประเทศซึ่งมีพัฒนาการเชิงบวกมากที่สุด หลังจากรัฐบาลเผด็จการทหารยอมเปิดทางให้ประเทศก้าวสู่ยุคประชาธิปไตยเพื่อ ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ และปฏิรูประบบบริหารราชการจนค่อนข้างโปร่งใสและตรวจสอบได้
       
       Transparency International ได้จัดทำดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี โดยอาศัยการเปรียบเทียบข้อมูลจากองค์กรระดับโลก เช่น เวิลด์แบงก์, ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา, หน่วยวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economist Intelligence Unit), มูลนิธิ Bertelsmann, องค์กรฟรีดอมเฮาส์ และอื่นๆ
       
       องค์กรแห่งนี้จะจัดลำดับความโปร่งใสของแต่ละประเทศโดยให้คะแนนจาก 0-100 คะแนน 0 นั้นหมายถึง “คอร์รัปชันสูงสุด” และ 100 หมายถึง “โปร่งใสที่สุด”
       
       ประเทศที่ได้คะแนนอยู่ระหว่าง 10-19 ได้แก่ อิรัก, ซีเรีย, ลิเบีย, ซูดาน, ซูดานใต้, ชาด, อิเควทอเรียลกินี, กินีบิสเซา, เฮติ, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิสถาน และเยเมน
       
       เดนมาร์ก และนิวซีแลนด์ ได้คะแนนความโปร่งใสสูงสุด 91 คะแนน ส่วนประเทศอื่นๆ ที่มีคะแนนอยู่ระหว่าง 80-89 ได้แก่ ลักเซมเบิร์ก, แคนาดา, ออสเตรเลีย, เนเธอร์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, สิงคโปร์, นอร์เวย์, สวีเดน และฟินแลนด์
       
       สำหรับประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสเพียง 35 และจัดอยู่ในลำดับที่ 102 ของโลกเท่ากันกับเอกวาดอร์, มอลโดวา และปานามา ซึ่งถือว่าตกต่ำลงจากปีที่แล้วที่ไทยเคยได้คะแนน 37 และอยู่ในลำดับที่ 88 ของโลก


ขายหน้า! ดัชนีคอร์รัปชันชี้ “ไทย” สอบตกคะแนนความโปร่งใส - ร่วง 14 อันดับจากปีที่แล้ว

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

       เอ เจนซีส์ – ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index - CPI) ของประเทศไทยในปีนี้ได้คะแนนความโปร่งใสเพียง 35 เต็ม 100 หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่ง โดยอยู่ในลำดับที่ 102 จากทั้งหมด 177 ประเทศที่ทำการสำรวจ ร่วงลงจากปีที่แล้ว 14 อันดับ ตามผลวิจัยโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ประจำปี 2013
       
       ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) ได้เอ่ยถึงผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทยว่า ปีนี้ไทยร่วงลงมาอยู่อันดับที่ 102 เท่ากับเอกวาดอร์, มอลโดวา และปานามา และอยู่ในอันดับที่ 16 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากเดิมปีที่แล้วซึ่งไทยเคยได้คะแนนความโปร่งใส 37 และอยู่ในลำดับที่ 88 ของโลก
       
       ร้อยละ 70 ของประเทศที่นำมาจัดอันดับนั้น “สอบตก” หรือมีคะแนนต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง มีเพียง 54 ประเทศเท่านั้นที่สอบผ่าน หรือได้คะแนนเกิน 50 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยเดนมาร์กและนิวซีแลนด์ สามารถครองแชมป์ประเทศที่โปร่งใสมากที่สุด (91 คะแนน) ส่วนอันดับสุดท้ายที่ได้คะแนนต่ำที่สุด ได้แก่ อัฟกานิสถาน เกาหลีเหนือ และโซมาเลีย (8 คะแนน) และซีเรียเป็นประเทศที่มีคะแนนลดลงจากปีที่แล้วมาก
       
       สำหรับภูมิภาคอาเซียนนั้นมีเพียง 3 ประเทศที่ได้คะแนนเกินครึ่ง ได้แก่ สิงคโปร์ (86 คะแนน, ลำดับที่ 5) บรูไน (60 คะแนน, ลำดับที่ 38) และมาเลเซีย (50 คะแนน, ลำดับที่ 53) ส่วนประเทศอื่นๆ รวมทั้งไทยยังคงมีคะแนนต่ำกว่าครึ่ง และเป็นที่น่าสังเกตว่า ลาว และพม่า ซึ่งแม้จะมีคะแนนค่อนข้างต่ำ แต่ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัด
       
       ไทยนั้นได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นรองฟิลิปปินส์ซึ่งทำคะแนนความโปร่งใสได้ 36 คะแนน และอยู่ในลำดับที่ 94 ของโลก
       
       ในส่วนของอินโดนีเซียนั้นได้คะแนนความโปร่งใส 32 คะแนนเท่ากับปีที่แล้ว จัดอยู่ในลำดับที่ 114 ของโลก รองลงมาได้แก่ เวียดนาม (31 คะแนน, ลำดับที่ 116), ลาว (26 คะแนน, ลำดับที่ 140), พม่า (21 คะแนน, ลำดับที่ 157) และกัมพูชา (20 คะแนน, ลำดับที่ 160)
       
       Transparency International ได้จัดทำดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี โดยอาศัยการเปรียบเทียบข้อมูลจากองค์กรระดับโลก เช่น เวิลด์แบงก์, ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา, หน่วยวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economist Intelligence Unit), มูลนิธิ Bertelsmann, องค์กรฟรีดอมเฮาส์ และอื่นๆ
       
       องค์กรแห่งนี้จะจัดลำดับความโปร่งใสของแต่ละประเทศโดยให้คะแนนจาก 0-100 คะแนน 0 นั้นหมายถึง “คอร์รัปชันสูงสุด” และ 100 หมายถึง “โปร่งใสที่สุด”

ขายหน้า! ดัชนีคอร์รัปชันชี้ “ไทย” สอบตกคะแนนความโปร่งใส - ร่วง 14 อันดับจากปีที่แล้ว
ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2556 (ที่มา: www.transparency-thailand.org)

สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ดัชนีคอร์รัปชัน เดนมาร์ก-กีวี ทุจริต น้อยที่สุดในโลก ไทย ร่วงมา อันดับ 102

view