http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เผยเหตุที่ฝ่ายตุลาการไม่ได้กล่าวถวายพระพร

จาก โพสต์ทูเดย์

ประธานศาลฎีกาไม่ได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลปีนี้ เพราะเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมในท้องพระโรงเป็นไปตามโบราณราชประเพณี

หลังจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อเช้าวันที่ 5ธ.ค. โดยมีนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้แทนศาสนาอื่น ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วมีผู้สังเกตว่า หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนพระบรมวงศานุวงศ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนันท์ ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภา แล้ว ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณเลย โดยนายดิเรก อังคนินันท์ ประธานศาลฏีกาไม่ได้ถวายพระพรชัยมงคลแทนข้าราชการตุลาการ นั้น

โพสต์ทูเดย์ ได้สอบถามเรื่องนี้ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี แล้วได้รับแจ้งว่า เรื่องนี้มีผู้สอบถามไปยัง ดร.ชัชพล ไชยพร  รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯแล้ว ดร.ชัชพลให้คำตอบว่า ตามโบราณราชประเพณี  หากเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมในพระที่นั่ง ท้องพระโรง ผู้ถวายพระพรชัยมงคลจะเป็น ผู้แทนพระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี (ในนามข้าราชการและประชาชน) ประธานรัฐสภา (ในนามสมาชิกรัฐสภา)เท่านั้น  แต่ถ้าการเป็นการออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งกลางท้องสนามหลวงหรือสีหบัญชรซึ่งเป็นธรรมเนียมใหม่จึงมีฝ่ายตุลาการกราบบังคมทูลฯด้วย

สำหรับคำชี้แจงของ ดร.ชัชพล ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

“มีผู้ถามมามากรายว่าทำไมประธานศาลฎีกาไม่ได้กราบบังคมทูลฯ แล้วร่ำลือมั่วไปต่างๆ นานา ขออธิบายดังนี้ว่า การเสด็จออกมหาสมาคมในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เป็นไปตามโบราณราชประเพณี หมายกำหนดการระบุผู้กราบบังคมทูลเพียงผู้แทนพระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี (ในนามข้าราชการและประชาชน) ประธานรัฐสภา (ในนามสมาชิกรัฐสภา) มาแต่ไหนแต่ไร จะมีประธานศาลฎีกา (ในนามข้าราชการตุลาการ) เฉพาะการมหาสมาคม ณ พระที่นั่งกลางท้องสนามหลวงหรือสีหบัญชรเท่านั้น ซึ่งเป็นธรรมเนียมใหม่ หากจัดในท้องพระโรงจะยังคงราชประเพณีเดิม เนื่องจากข้าราชการตุลาการในอดีตยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม เป็นส่วนหนึ่งในบังคับบัญชาฝ่ายบริหาร

“ถามว่าแล้วก่อนหน้าปฏิรูประบบราชการล่ะ ก็ต้องตอบว่าตระลาการทั้งปวงสังกัดกรมต่างๆ เป็นศาลแยกกรม เช่น ศาลกรมวัง ศาลกรมนา ศาลกรมท่า การตุลาการจึงอยู่ใต้เสนาบดีหรือเจ้ากรมนั้นๆ เมื่อเฝ้าฯ ในการออกขุนนาง ราชการตุลาการจึงไม่มีออกหน้า เพราะเสนาบดี ปลัดกรมต่างๆ รับผิดชอบนำ มาปรับใหม่ให้มีผู้พิพากษาตุลาการกราบบังคมทูลฯ ในการเฝ้าฯ ในมหาสมาคมเมื่อชั้นหลัง และเฉพาะการมหาสมาคมนอกท้องพระโรงเท่านั้น ฉะนั้น อย่าร่ำลืออะไรผิดๆ เป็นเรื่องหมางหมองในวันมงคลโดยปราศจากความเข้าใจเลย หมายกำหนดการทั้งหมดเป็นไปตาม "โบราณราชประเพณี" ภายใต้การปฏิบัติของ "สำนักพระราชวัง" ที่รับ "พระบรมราชโองการ" เหนือเกล้าฯ ครับ”
สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เผยเหตุ ฝ่ายตุลาการ ไม่ได้กล่าวถวายพระพร

view

*

view