http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,110,781
เปิดเพจ23,724,676

ความรับผิดของนิติบุคคลในคดีคอร์รัปชัน

ความรับผิดของนิติบุคคลในคดีคอร์รัปชัน

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน ค.ศ. 2003 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญานี้

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 และได้ให้สัตยาบันอนุสัญญานี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 จึงมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ สาระสำคัญโดยสรุปคือ ประเทศสมาชิกจะต้องตรากฎหมายบัญญัติให้การคอร์รัปชันเป็นความผิดทางอาญา เช่น การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ การยักยอกหรือการฉ้อฉลทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

ในส่วนที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น มาตรา 26 ของอนุสัญญาดังกล่าว บัญญัติให้รัฐภาคีจะต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับระบบกฎหมายของตน ให้นิติบุคคลที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดคอร์รัปชันตามที่ระบุในอนุสัญญา จะต้องรับผิดทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้นด้วย การกำหนดให้นิติบุคคลที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด จะต้องรับผิดดังกล่าว ไม่กระทบกระเทือนต่อความรับผิดของบุคคลธรรมดาที่กระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ การกำหนดบทลงโทษนิติบุคคลที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ให้คำนึงถึงประสิทธิผลจากบทลงโทษ ไม่ว่าเป็นการลงโทษที่เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้กระทำความผิดทางอาญา และบทลงโทษที่ไม่ใช่ทางอาญา รวมทั้งการลงโทษทางการเงิน

กฎหมายที่กำหนดให้การคอร์รัปชันเป็นความผิดทางอาญา ของประเทศไทย ได้บัญญัติไว้นานแล้ว ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง คือ หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน บางมาตรา เช่น มาตรา 143 มาตรา 144 หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เกือบทั้งหมวด เช่น มาตรา 147 มาตรา 148 มาตรา 149 มาตรา 150 มาตรา 151 มาตรา 152 มาตรา 153 มาตรา 154 มาตรา 155 มาตรา 156 มาตรา 157 และลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม มาตรา มาตรา 167 หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม มาตรา 200 มาตรา 201 มาตรา 202

จากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดดังกล่าวข้างต้น จะมีกรณีที่นิติบุคคลกระทำผิดหรือร่วมกระทำผิดได้ คือ ความผิดตามลักษณะ 2 หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน และลักษณะ 3 หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม คือ การให้สินบนเจ้าพนักงาน และเนื่องจากโดยสภาพของนิติบุคคลไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานได้ จึงไม่อาจกระทำความผิดหรือเป็นตัวการในการกระทำความผิดตามลักษณะ 2 หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และ ลักษณะ 3 หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมได้ แต่ถ้าหากนิติบุคคลได้มีการกระทำเข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้เจ้าพนักงานกระทำความผิด ก็อาจมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดได้ (เทียบเคียงจากคำพิพากษาฎีกาที่ 2196/2521 ที่ 1586/2530 และที่ 7768/2548)

ข้อต้องพิจารณาต่อไปคือ ตามกฎหมายไทย นิติบุคคลกระทำความผิดทางอาญาได้หรือไม่ และการลงโทษทางอาญากับนิติบุคคล จะลงโทษอย่างไร ตามประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้มีบทบัญญัติที่ระบุถึงการกระทำความผิดของนิติบุคคลไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ใช้คำว่า “ผู้ใด” ซึ่งหมายถึงบุคคลธรรมดาและหมายความรวมถึงถึงนิติบุคคลด้วย และเมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7 ที่กำหนดให้ส่งหมายเรียกบุคคลคดีที่นิติบุคคลเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย นอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายเฉพาะมากมายหลายฉบับได้กำหนดให้ลงโทษนิติบุคคลที่กระทำความผิดไว้โดยตรง เช่น พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 กฎหมายศุลกากร ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เป็นต้น รวมถึง ศาลฎีกาก็เคยพิพากษาลงโทษนิติบุคคลมาแล้ว แม้กฎหมายนั้นไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงให้นิติบุคคลต้องรับโทษทางอาญา เช่น ลงโทษปรับบริษัทเจ้าของหนังสือพิมพ์ฐานหมิ่นประมาท ลงโทษปรับบริษัทที่ขนข้าวออกนอกเขตโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

นอกจากนี้ ศาลฎีกาก็ได้เคยมีคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานได้ว่า นิติบุคคลอาจรับผิดทางอาญาร่วมกับบุคคลธรรมดาได้ ถ้าการกระทำผิดทางอาญานั้น กรรมการดำเนินงานกระทำไปเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตามที่จดทะเบียนไว้ และเพื่อให้นิติบุคคลได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้น (คำพิพากษาฎีกาที่ 584/2508) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า นิติบุคคลกระทำความผิดทางอาญาได้

ส่วนการลงโทษนิติบุคคลนั้น เนื่องจากนิติบุคคลเป็นบุคคลสมมุติ โดยสภาพ จึงไม่อาจลงโทษจำคุกนิติบุคคลได้ โทษทางอาญาที่จะลงโทษนิติบุคคลได้คือโทษปรับเท่านั้น ส่วนการลงโทษทางปกครอง ที่สำคัญคือการปรับทางปกครอง ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ถูกลงโทษจะต้องชำระเป็นเงินเหมือนโทษปรับทางอาญา แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญคือผู้ถูกลงโทษทางปกครองไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับโทษทางอาญา แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติโทษทางปกครองไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหรือและกฎหมายเฉพาะที่มีโทษทางอาญาแต่อย่างใด จึงยังไม่อาจลงโทษปรับทางปกครองแก่นิติบุคคลในคดีคอร์รัปชันได้


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ความรับผิดของนิติบุคคล คดีคอร์รัปชัน

view

*

view