http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,760
เปิดเพจ23,735,140

วิกฤตการเมืองไทยยังมีทางออกไม่ใช่ทางตัน

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)

สังคมไทยไม่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นวิธีการเข้าสู่อำนาจตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยที่ยอมรับกันทั่วไป แต่โจทย์ที่ค้างคาใจของประชาชนจำนวนมากในเวลานี้ และยังไม่เห็นความหวังที่จะมีการเปลี่ยนแปลง คือ หลังจากผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมา จะมีวิธีการ กลไก รูปแบบอย่างไร ในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลชุดใหม่ (ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใด) ไม่ให้เกิดปัญหาความฉ้อฉล ปัญหาคอร์รัปชั่น การใช้อำนาจโดยมิชอบ มุ่งแต่ประโยชน์พวกพ้อง ขาดธรรมาภิบาล ฯลฯ โดยไม่ต้องให้ประชาชนทนทุกข์ เฝ้าดูความเสียหายที่เกิดขึ้น ต้องอดทนรออีก 4 ปี เพื่อเลือกตั้งกันใหม่

อย่าลืมว่ากฎเกณฑ์อันเป็นธรรมชาติของความชอบธรรมของ “อำนาจ” ในระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วย (หนึ่ง) มีที่มาอันชอบธรรม (สอง) มีจุดมุ่งหมายอันชอบธรรม และ (สาม) มีวิธีการใช้อำนาจที่ชอบธรรม หากยึดถืออ้างที่มาอันชอบธรรมว่าได้รับเสียงส่วนใหญ่จากการเลือกตั้ง แล้วทำอะไรก็ได้โดยขาดความชอบธรรมในด้านจุดมุ่งหมายและวิธีการใช้อำนาจ ก็มีแนวโน้มที่จะนำพาประเทศหวนกลับไปสู่วงจรของปัญหาวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองและทางสังคมแบบที่เป็นอยู่ในเวลานี้

สำหรับเรื่องการปฏิรูประบบการเลือกตั้งก็ยังเป็นโจทย์สำคัญที่ยังแก้ไม่ตก ทั้งในแง่ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง และปัญหาเพิ่มเติมในช่วงหลัง คือ ปัญหาการหาเสียงโดยใช้นโยบายประชานิยม เพื่อมุ่งให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุด โดยไม่ได้คำนึงถึงภาระปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง เมื่อมีการนำนโยบายที่หาเสียงไว้มาปฏิบัติจริง

ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นเวลานี้ จึงไม่ใช่ปัญหาการไม่ยอมรับระบบการเลือกตั้ง แต่เป็นโจทย์ปัญหาใหญ่ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นต้นทางของการครอบครองอำนาจ และในด้านการคิดค้น แสวงหา การออกแบบสร้างระบบการเมือง ที่สามารถกำกับ ควบคุมการใช้อำนาจให้เกิดความชอบธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากที่สุด

ทั้งนี้ เพื่อเป็น “ความหวัง” อันหนึ่งที่จะป้องกันมิให้เราต้องวนกลับมาอยู่ในวงจรความแตกแยกและขัดแย้งเหมือนในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา

ตรงนี้จึงเป็นที่มาของกระแสข้อเรียกร้อง “การปฏิรูป” ก่อนที่จะมุ่งสู่เป้าหมายการเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียว ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ถึงที่สุดแล้วปลายทางร่วมกันก็คือ การเลือกตั้ง (ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่รื้อสร้างใหม่)

การปฏิรูปที่เริ่มเป็นข้อเสนอหลากหลายกระบวนการและขอบเขตในเวลานี้ มีทั้งในแบบ “การปฏิรูปการเมือง” เพื่อให้การเข้าสู่อำนาจและการใช้อำนาจมีความชอบธรรม (การเลือกตั้ง ระบบรัฐสภา พรรคการเมือง กระบวนการนิติบัญญัติ ฯลฯ) และ “การปฏิรูปประเทศ” ซึ่งมีขอบเขตกว้างกว่าเรื่องปฏิรูปการเมืองมาก

มีทั้งเรื่องเศรษฐกิจ (นโยบายพลังงาน การเปิดเสรีการค้าและการลงทุน การปฏิรูปภาคเกษตรกรรม ฯลฯ) เรื่องสังคม (ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ-ไม่เป็นธรรม สิทธิแรงงาน ฯลฯ) และเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การปฏิรูประบบ EIA/EHIA การเข้าถึงฐานทรัพยากร ปฏิรูปที่ดิน การจัดการน้ำ ป่าไม้ ฯลฯ)

โจทย์ที่เป็นปัญหาตามมาเกี่ยวกับกับเรื่องนี้ และเริ่มเป็นข้อถกเถียงหารือกัน มีทั้งเรื่องการปฏิรูปจะมีขอบเขตเพียงใด เรื่องใดทำก่อน-ทำหลัง เรื่องใดควรทำก่อนเลือกตั้ง-หลังเลือกตั้ง จะมีกระบวนการและกฎกติการ่วมกันอย่างไร องค์กรใดเป็นเจ้าภาพ บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะผูกมัดการปฏิรูปกับรัฐบาลชุดใหม่อย่างไร ฯลฯ รวมทั้งแนวทางการปฏิรูปปัญหาในแต่ละเรื่อง

สิ่งที่พอจะทำได้ก่อนการเลือกตั้ง (ซึ่งมีเวลาไม่มากนัก แม้ว่าจะสามารถขยายการเลือกตั้งออกไปได้อีก) คือ การกำหนดออกแบบกระบวนการปฏิรูปให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ซึ่งควรมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเฉพาะ โดยอาจเรียกว่า “สภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย” หรือ “สมัชชาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย” หรือชื่อใดก็ได้ เพื่อรับผิดชอบดูแลกระบวนการปฏิรูป

องค์ประกอบของสภาหรือสมัชชานี้ เป็นเรื่องที่ถกเถียงหารือกันได้เพื่อหาข้อยุติที่ยอมรับร่วมกัน ที่สำคัญควรจัดตั้งโดยการออกเป็นพระราชกำหนดเพื่อให้มีสถานะทางกฎหมาย มีเวลาทำงานได้ต่อเนื่องเพียงพอ (แต่ไม่ควรเกิน 2 ปี) และมีผลผูกพันต่อรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง

นอกจากนี้ ควรออกแบบให้สภา/สมัชชาประชาชนทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานอยู่กับโจทย์ปัญหาการปฏิรูปในแต่ละเรื่อง ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค รวมทั้งทำงานร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อไม่ให้สภา/สมัชชาประชาชนกลายเป็นเวทีที่ผูกขาด รวมศูนย์อำนาจ และเกิดปัญหาแย่งชิงเข้ามาเป็นสมาชิก

หากตกลงยอมรับร่วมกันได้ว่า รัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นเพียง “รัฐบาลเฉพาะกิจ” มีภารกิจพิเศษเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย (และบริหารราชการแผ่นดินเท่าที่จำเป็น) มีกรอบเวลาทำงานสัก 1-2 ปี เมื่อได้ข้อสรุปยุติเรื่องกรอบและเนื้อหาการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูปประเทศที่เสนอมาจากสภาประชาชน/สมัชชาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย ก็ยุบสภาและเลือกตั้งตามกฎกติกาใหม่ ก็จะช่วยลดปัจจัยเงื่อนไขที่เป็นข้อขัดแย้งทางการเมืองได้มาก

ไม่ต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือด เพื่อแย่งชิงครอบครองอำนาจระยะยาว และสร้างปัญหาต่อกระบวนการปฏิรูป ความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองและสังคมในเวลานี้ ทำให้ทางออกตีบแคบลง แต่ยังไม่ใช่ทางตัน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : วิกฤตการเมืองไทย ยังมีทางออก ไม่ใช่ทางตัน

view

*

view