http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,049
เปิดเพจ23,734,408

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่(2)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ในสัปดาห์นี้ขอนำประเด็นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ที่รัฐบาลได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฏีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 มาปุจฉา- วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา ตามที่คอลัมน์ “ไขปัญหาภาษี” เรื่องการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่ โดยระบุว่าสามารถนำอัตราภาษีดังกล่าว ไปปรับใช้ได้เลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ต้องยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 แต่ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมสรรพากร รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ก็ให้ความเห็นตรงกันว่ายังไม่ให้หักตามกฎหมายใหม่ เพราะพระราชกฤษฎีกาฯ ยังไม่ออก ตอนนี้มีปัญหาว่าจะต้องยื่นแบบในเดือนพฤศจิกายนแล้ว และผู้บริหารไม่ยอมจะให้หักตามกฎหมายใหม่นั้นต้องทำอย่างไรคะ ช่วยตอบให้ด่วนนะคะ

วิสัชนา เกี่ยวกับการใช้บังคับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามร่างพระราชกฤษฎีกา ฉบับดังกล่าว ผมมีความเห็นดังนี้
1.โดยทั่วไป กฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บางฉบับในส่วนที่กฎหมายเป็นคุณ ก็ให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังได้
2.ตามเจตนารมณ์ในการตราพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ที่ ครม. มีมติอนุมัติตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน ก็เพื่อลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 เป็นเวลาสองปี เพื่อจักได้มีเวลาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร และใช้บังคับเป็นการถาวรสืบไป จึงกำหนดให้ลดเป็นการชั่วคราวดังกล่าว เนื่องจากตามธรรมเนียมในการแก้ไขอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ต้องตราเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด แม่บทเพื่อแทนที่กฎหมายเดิมทุกขั้นเงินได้ ซึ่งเป็นการง่ายที่จะอธิบาย แต่ครั้งนี้ การแก้กฎหมายแม่บท คือ ประมวลรัษฎากรเป็นไปได้ยากลำบากดังที่ปรากฏ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว
3.การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าว มีผลใช้ย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2556 จึงเป็นกฎหมายที่เป็นคุณต่อผู้เสียภาษี ดังนั้นจะช้าจะเร็วก็ต้องใช้อัตราใหม่เพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี พ.ศ. 2556 อย่างแน่นอน
4.เกี่ยวกับการคำนวณหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย โดยเฉพาะกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร นั้น ตามเจตนารมณ์ เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปีเท่าจำนวนภาษีที่จะต้องเสียทั้งปี

ดังนั้น การนำอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาฯ มาปรับใช้สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน หรืออย่างช้าเดือนธันวาคม ย่อมเป็นกรณีที่สมเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง จึงสามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่(2)

view

*

view