http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,255
เปิดเพจ23,734,629

6 กุญแจสู่ความสำเร็จ สร้างผู้นำคิดเชิงกลยุทธ์กับ HR

จากประชาชาติธุรกิจ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ได้เน้นเพียงแค่การแข่งขันด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลนับเป็นสิ่งสำคัญต่อการบริหารองค์กรมากขึ้น เรื่อย ๆ

ดังนั้น ผู้บริหารและผู้นำองค์กรต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญกับการบริหาร "คน" เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาพนักงาน ทั้งยังสร้างพนักงานให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร บริหารองค์กร รวมไปถึงการรักษาผู้มีความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขัน และขับเคลื่อนผลประกอบการทางธุรกิจ

ผลเช่นนี้จึงทำให้ "ภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ" ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทเฮย์กรุ๊ปมองว่า แม้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือเอชอาร์ จึงเป็นหน่วยงานที่ถูกคาดหวังให้ช่วยสนับสนุนธุรกิจบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

เพราะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สามารถให้แนวทางและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่ผู้นำได้ ทั้งในเรื่องการสร้างประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและองค์กร รวมไปถึงปัจจัยที่ผลักดันผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ

ยิ่งมาบวกกับการตั้งคำถามเชิงสำรวจของเฮย์กรุ๊ป พบว่าผู้นำทางธุรกิจส่วนใหญ่มองเห็นว่าบทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ยังไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวัง และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เกือบ 2 ใน 3 ก็เห็นด้วยเช่นกัน คำถามจึงเกิดขึ้นว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และผู้นำองค์กรอย่างไร

เฮย์กรุ๊ปจึงทำการสำรวจและเปิดเผยถึงกุญแจสำคัญ 6 ประการ ในการสร้างให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ตัวจริง (Real Strategic Partner) ขององค์กร โดยไม่เพียงเป็นการตอบโจทย์ธุรกิจในวันนี้เท่านั้น หากยังรวมไปถึงความต้องการในอนาคตด้วย

"ภาณุวัฒน์" บอกว่า หลังจากสำรวจพบว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ตัวจริง (Real Strategic Partner) ขององค์กร 6 เรื่องด้วยกัน คือ

หนึ่ง เข้าใจ สอดรับ และสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ-เพื่อสร้างให้เอชอาร์เป็นคู่คิด และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริหารองค์กร เราต้องเข้าใจและสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ คน และงานเข้าด้วยกัน โดยเริ่มจากการตั้งคำถาม เช่น ความต้องการด้านบุคลากรแบบไหนที่องค์กรต้องการเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ในอีก 5 ปีข้างหน้า

"การหาคำตอบของคำถามนี้จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในธุรกิจ และความเข้าใจในผลกระทบของปัจจัยภายนอกต่อความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร รวมทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจ กิจกรรมของคู่แข่ง แนวโน้มตลาดและอุตสาหกรรม กฎข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่งเอชอาร์ต้องไม่เพียงแต่เข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถแปลงความเข้าใจเหล่านั้นให้เป็นแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลด้วย"

"โดยต้องมุ่งเน้นให้เกิดความเหมาะสมในทุกมิติ คือมีจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมมีทักษะความรู้ที่ใช่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ตรงกับความสามารถในระดับชั้นงานที่ถูกต้อง โดยอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม"

สอง ทำสิ่งที่ควรทำ-การจะเป็นคู่คิดด้านกลยุทธ์ขององค์กร เอชอาร์ต้องเข้าใจและสามารถลำดับความสำคัญของแผนกลยุทธ์และความต้องการในด้านต่าง ๆ เพื่อกำหนดแผนการทำงานเพื่อรองรับกับความต้องการในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับพื้นฐานและระดับสูง และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

"โดยมุ่งเน้นเรื่องสำคัญ และมีผลกระทบกับธุรกิจสูง รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้สามารถดำเนินการตามแผนงานได้สำเร็จ ทั้งนี้ต้องไม่ลืมที่จะคำนึงถึงความต้องการที่มีความสำคัญในอนาคตด้วย ไม่ใช่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีผลกระทบในปัจจุบันเท่านั้น"

สาม รู้ว่าจุดไหนต้องแตกต่าง และจุดไหนต้องเป็นมาตรฐาน-ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาองค์กรพยายามสร้างระบบเอชอาร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้ แต่นำไปสู่ความสิ้นเปลืองทั้งทางด้านทรัพยากรและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

"ในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ การสร้างความแตกต่างในระบบ และการให้บริการให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น เอชอาร์จึงจำเป็นต้องเข้าใจว่าความยืดหยุ่นในระดับที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งในด้านความแตกต่างทางกลุ่มธุรกิจ ตลาด ภูมิภาค หรือความแตกต่างระหว่างกลุ่มพนักงาน"

"ดังนั้น ถ้าเอชอาร์รักษาความยืดหยุ่นภายใต้กรอบที่เหมาะสม รวมถึงเข้าใจประโยชน์จากการสร้างระบบ หรือการให้บริการที่มีรูปแบบที่แตกต่าง เราจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์อย่างไม่สิ้นเปลือง"

นอกจากนั้น "ภาณุวัฒน์" ยังกล่าวเพิ่มเติมในกุญแจที่สี่ เรื่องการสร้างแผนปฏิบัติงานที่รองรับทั้งปัจจุบันและอนาคต-การมีรูปแบบการดำเนินงาน และโครงสร้างของเอชอาร์ที่เหมาะสมในวันนี้ นอกจากจะพร้อมรองรับการขยายตัวของความต้องการในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ เอชอาร์ยังจะต้องคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

"โดยเราต้องแปลงกิจกรรมเอชอาร์ให้เป็นนโยบายและกระบวนการทำงานในรายละเอียด โดยใช้จำนวนและระดับความสามารถของผู้มีความสามารถอย่างเหมาะสม ในโครงสร้างงานและตำแหน่งงาน โดยอาศัยข้อมูลและเทคโนโลยี นอกจากนั้นเรายังต้องมีการกำกับดูแลและการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ารูปแบบการดำเนินงานของเอชอาร์เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบัน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป"

ห้า มุ่งเน้นการนำไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน-โจทย์ที่ยากของเอชอาร์อย่างหนึ่งคือการสร้าง หรือการออกแบบระบบเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่มีความหลากหลาย ซึ่งความสำคัญไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบเท่านั้น แต่คือการนำระบบไปดำเนินงานอย่างยั่งยืน

"การสร้างการรับรู้ และการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความคล่องตัว และความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ ทั้งนี้การดำเนินงานอย่างยั่งยืนและการสร้างความยอมรับในการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องคำนึงถึงความต้องการในวันข้างหน้า โดยออกแบบให้รองรับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบ หรือกระบวนการย่อย หรือระบบที่เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ"

หก เพิ่มขีดความสามารถของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์-สิ่งสำคัญสำหรับการเป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ของเอชอาร์ที่เหมาะสมกับทั้งปัจจุบันและอนาคต คือการสร้างทีมเอชอาร์ที่มีความมั่นใจ มีความสามารถ และคล่องแคล่ว หากเอชอาร์สามารถพัฒนาทีมของตนให้มีทักษะที่มีความจำเป็นเพื่อให้ทีมสามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมธุรกิจ

"สามารถแปลงกลยุทธ์องค์กรให้เป็นแผนทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการองค์กร และสามารถสนับสนุนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเอชอาร์จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างแน่นอน

"เพราะสิ่งสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงบทบาทเอชอาร์ให้กลายเป็น Strategic Partner คือการเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติของคนให้เปิดกว้างและยอมรับความคาดหวังที่เปลี่ยนไป นอกจากนั้นยังต้องมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาฝ่ายเอชอาร์ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กร"

"โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร เพื่อสร้างให้เอชอาร์มีความมั่นใจในการพูดคุย ให้คำปรึกษา และเป็น Strategic Partner ให้กับองค์กร ขณะเดียวกันองค์กรสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเราสามารถสร้างความสำเร็จให้ตรงกับความคาดหวังขององค์กรได้เช่นกัน"

อันเป็นความท้าทาย 6 ประการที่จะทำให้ผู้นำองค์กรและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทำงานอย่างสอดประสาน จนทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าจนประสบความสำเร็จ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : กุญแจสู่ความสำเร็จ สร้างผู้นำ คิดเชิงกลยุทธ์ HR

view

*

view