http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,116,943
เปิดเพจ23,731,188

ชำแหละบัญชีจำนำข้าว (ตอน3)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์วิบากกรรมจำนำข้าว "กรุงเทพธุรกิจ"ร่วมเกาะติด ชำแหละบัญชีจำนำข้าว (ตอน 3) เปิด 6ปัญหาใหญ่"จำนำข้าว" ขาดทุน 3.32 แสนล้านใน 3 ฤดูผลิต

คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล ได้ทำการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว 14 โครงการ โดยเป็นของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จำนวน 3 โครงการ คือ ข้าวเปลือกนาปี 2554/55 ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 และข้าวเปลือกนาปี 2555/56 (รอบ 1)

ตัวเลขการปิดบัญชีเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2556รวม 14 โครงการ มีรายได้ 256,257.00 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 378,021.45 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือ 231,511.24 ล้านบาท โดยเป็นของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ 3 โครงการ มีรายได้ 61,741.45 ล้านบาท ขาดทุน 220,968.78 ล้านบาทและมีสินค้าคงเหลือ 226,851.58 ล้านบาท

จากนั้นมีการปิดบัญชีอีกครั้งเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2556 รวม 14 โครงการ มีรายได้รวม 98,005.39 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 489,934.85 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือ 165,014.70 ล้านบาท โดยเป็นของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ 3 โครงการ มีรายได้ 98,005.39 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 332,372.32 ล้านบาทแต่มูลค่าสินค้าคงเหลือ ลดลงเหลือ 161,434.02 ล้านบาท

คณะอนุกรรมการฯตั้งข้อสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้น คือ

1.คุณภาพข้อมูลคลาดเคลื่อนและมีข้อจำกัดในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง

ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ซึ่งเป็นข้อมูลหลักจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ที่ มีการรายงานข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน และล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งมีการแก้ไขข้อมูลบ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถปิดบัญชีได้ทันเหตุการณ์

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานข้อมูลของ อคส. และ อ.ต.ก. ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการโครงการ จึงเห็นสมควรให้ อคส. และ อ.ต.ก. จัดให้มีระบบจัดทำข้อมูลและการรายงานที่มีมาตรฐาน สามารถรายงานข้อมูลด้วยความถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ เช่น ระบบประมวลผลข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลของโกดังและโรงสีต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่เข้ามาที่ส่วนกลางและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลสินค้าที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

นอกจากนี้ควรตรวจสอบปริมาณข้าวที่เก็บรักษาในโครงการเป็นระยะๆ และเมื่อ อคส. และ อ.ต.ก. พบว่ามีเหตุผิดปกติ หรือ เกิดความเสียหายจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

2.การปรับปรุงปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2556

อคส. และอ.ต.ก. ได้ขอปรับเพิ่มปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2556 จำนวน 2.98 ล้านตัน โดยแจ้งว่าสินค้าจำนวนดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำไปสีแปรและยังไม่ได้รับมอบหมายจากโรงสี ณ วันที่รายงานจำนวนสินค้าคงเหลือให้คณะอนุกรรมการ

แต่เนื่องจากปริมาณสินค้าคงเหลือจำนวนดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยยอดสินค้าคงเหลือที่ อคส. และ อ.ต.ก. แจ้งในภาพรวมของโครงการกับยอดสินค้าคงเหลือรายโกดังและโรงสี มีปริมาณไม่สอดคล้องกันซึ่งข้อเท็จจริงปัจจุบัน คณะอนุกรรมการ ยังไม่ได้รับผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือของ อคส. และ อ.ต.ก. เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2556 จาก กขช.

คณะอนุกรรมการฯ ยังไม่สามารถสรุปรายการบัญชีคงเหลือตามปริมาณที่ อคส.และ อ.ต.ก. แจ้งขอปรับได้ จนกว่าจะมีการตรวจสอบและยืนยันปริมาณและคุณภาพข้าวในโครงการ โดยกระบวนการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามหลักการของนโยบายบัญชีที่รองรับเป็นการทั่วไป

จากกรณีนี้ จะเห็นว่า อคส. และ อ.ต.ก. ต้องปรับปรุงการบันทึกให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย โดยใช้ระบบที่มีลักษณะ Online Realtime

3.คุณภาพข้าวของโครงการ ที่เกิดปัญหาข้าวเสื่อมสภาพ

สืบเนื่องจากปัญหาข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเกิดการเน่าเสีย อันเป็นผลจากการเก็บรักษาข้าวของโครงการเป็นระยะเวลานาน และขาดระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพและระบบการเก็บรักษาข้าวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาข้าวเสื่อมสภาพตลอดจนขาดความเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระบายให้ทันต่อปัญหาข้าวเสื่อมสภาพ เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการระบายข้าวของโครงการ

ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดระบบการตรวจสอบคุณภาพและระบบการจัดเก็บรักษาข้าวที่มีความต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่เกิดจากข้าวเน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ

4.กรรมสิทธิ์ข้าวของโครงการ

การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ซึ่ง อคส. และ อ.ต.ก. ดำเนินการเป็นผู้รับข้าวจากเกษตรกรและออกใบประทวนให้เกษตรกรตามปริมาณข้าวที่รับจำนำ และให้ธ.ก.ส. เป็นผู้จ่ายเงินตามใบประทวน ภายในวงเงินที่รัฐมนตรีกำหนด

กรณีนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องระบุให้ชัดว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในข้าวที่รับจำนำโดยเมื่อเกิดกรณีข้าวเสียหายหรือสูญหาย หน่วยงานใดต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร และหน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ควรจัดทำคู่มือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม

5.การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เป็นผู้เพาะปลูกข้าว

กรณีที่มีเกษตรกรรายใดนำข้าวเปลือกมาจำนำในโครงการปริมาณสูง ควรมีการสอบทานปริมาณรับจำนำข้าวเปลือกของเกษตรกรแต่ละรายคำนวณตามพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตเฉลี่ยรายจังหวัดและผลผลิตรวมของเกษตรกร

ทั้งนี้ ให้มีการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวกับพื้นที่เพาะปลูกจริงรายนั้นๆ ด้วย เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้าวเปลือกต่างประเทศเข้าร่วมในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 โครงการรับจำนำข้าวนาปรัง ปี 2555 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/56 ที่มีการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด

ควรมีการตรวจสอบเกษตรกรรายที่มีการนำข้าวมาจำนำในปริมาณมากๆ ว่าเป็นเกษตรกรที่ได้ทำการผลิตจริงตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้หรือไม่ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรตามวัตถุประสงค์โครงการ เช่น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท

6.โครงการข้าวธงฟ้า

กขช.และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีมติรวม 4 ครั้ง โดยให้ อคส. เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดและประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยจะกล่าวต่อไปในตอนที่ 4


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ชำแหละบัญชีจำนำข้าว (ตอน3)

view

*

view