http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,344,305
เปิดเพจ24,149,452

178 ปี สีจีวรพระธรรมยุต

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ สามัญสำนึก

โดย ถวัลย์ศักดิ์ สมรรคะบุตร


เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะรักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้ลงนามในคำสั่งประกาศคณะธรรมยุต เรื่องการครองผ้าไตรจีวรสีพระราชนิยม มีสาระสำคัญอยู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริในการที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ครองผ้าไตรจีวรที่มีสีเหมือนกัน

หลัง จากมีพระราชปุจฉากับพระมหาเถระ จนได้ผ้าที่มีสีที่ถูกต้องไม่ผิดพระวินัย และโปรดให้เจ้าพนักงานในพระองค์จัดผ้าไตรจีวรสีตามพระราชดำริพระราชทานถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวาระต่าง ๆ หรือที่รู้จักกันในนามของ "จีวรสีพระราชนิยม" ซึ่งเป็นสีจีวรที่พระสงฆ์จะใช้ในงานพระราชพิธี

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่สมเด็จพระวันรัตจะลงนามในคำสั่งฉบับนี้ ทางเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุต ก็ได้ประชุมกันในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการครองผ้าไตรจีวรสีพระราชนิยมและมีมติอนุโมทนาใน พระราชศรัทธา และเห็นชอบให้พระภิกษุสามเณรคณะธรรมยุตครองผ้าไตรจีวรสีพระราชนิยมเสมอกัน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารคณะธรรมยุตพิจารณา

จากนั้นคณะกรรมการ บริหารคณะธรรมยุตได้ประชุมครั้งที่ 5/2556 วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัด มีมติเห็นชอบและให้มีประกาศคณะธรรมยุตเรื่องให้พระภิกษุสามเณรคณะธรรมยุต ครองผ้าไตรจีวรสีพระราชนิยม ตั้งแต่วันวิสาขบูชาปี 2557 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

นับเป็นการเปลี่ยนแปลงสีจีวรตั้งแต่มีการ ตั้งธรรมยุติกนิกาย หรือที่เรียกโดยย่อว่า คณะธรรมยุต โดยพระวชิรญาณเถระ (เจ้าฟ้ามงกุฎ ก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) หรือจากสีกรัก (สีแก่นขนุนเข้ม) มาเป็นสีพระราชนิยม หรือสีที่อ่อนกว่าสีกรักเข้ม หลังจากเวลาได้ผ่านมาถึง 178 ปีเป็น 178 ปีแห่งการปฏิรูปคณะสงฆ์สยาม ที่ก่อนหน้านั้น

พระวชิรญาณเถระทรงเห็น ว่า วัตรปฏิบัติของคณะสงฆ์สยามหลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ "ฟั่นเฟือน" วิปริตผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใคร่จะศึกษาค้น คว้าและปฏิบัติตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนอย่างแท้จริง โดยเบื้องต้นทรงรับเอารามัญนิกายมาปฏิบัติจนมีศิษย์เลื่อมใสปฏิบัติตามแนว ทางของพระองค์มากขึ้น

ต่อจากนั้นทรงแก้ไขวัตรปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามพระธรรมวินัย หลังจากได้ทรงศึกษาพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน ทำให้มีพระวิจารณญาณเกี่ยวกับความเป็นมาของพระพุทธศาสนา และความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และทรงพิจารณาสอบสวนจนเป็นที่แน่แก่พระราชหฤทัยว่า พระวินัยที่ถูกต้องแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร เฉพาะการครองผ้า คือการนุ่งห่มของภิกษุสามเณร ระบุไว้เพียงให้ปฏิบัติไปตามหลักเสริยวัตรในพระวินัยเพื่อให้สุภาพเรียบร้อย (เดิมพระธรรมยุตครองจีวรห่มม้วนซ้าย แต่ตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนมาห่มม้วนขวา (ห่มมังกร) ตามแบบพระสงฆ์มหานิกาย ครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชย์ จึงได้กลับมาห่มม้วนซ้ายตามเดิม)

การเปลี่ยนสีจีวรจากสีกรักมาเป็นสีพระราชนิยมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ เพราะ แท้จริงแล้วจีวรเป็นเพียงเครื่องห่อหุ้มร่างกายของพระภิกษุสงฆ์ ขณะที่แก่นแท้ของความเป็น "ธรรมยุต" ก็คือผู้ประกอบด้วยธรรมหรือชอบด้วยธรรม หรือยุติตามธรรม ด้วยมุ่งแสวงหาว่า ข้อใดเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุศาสน์ (คือคำสั่งสอนของพระศาสดา) แล้วปฏิบัติข้อนั้น "เว้น" แต่ข้อที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย ไม่เป็นสัตถุศาสน์ แม้จะเป็นอาจิณปฏิบัติ (ข้อปฏิบัติตามกันมา) แต่ก็ผิดพระธรรมวินัยจึงไม่ใช่ธรรมยุต


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สีจีวรพระ ธรรมยุต

view

*

view