http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,114,251
เปิดเพจ23,728,325

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2)

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โดยแยกพิจารณาผู้มีหน้าที่เสียภาษีและผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการมาปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา กรณีผู้มีเงินได้มีคู่สมรสและต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ มีหลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร โดยเฉพาะตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา

วิสัชนา เนื่องจากคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ที่กำหนดถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และให้สามีเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นรายการและเสียภาษี ในกรณีที่ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาได้มีตลอดปีภาษี เว้นแต่ภริยาจะใช้สิทธิแยกคำนวณและเสียภาษีเงินได้ต่างหากจากสามีเฉพาะเงินได้พึงประเมินจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2556 ให้ยกเลิกมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แล้วบัญญัติมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากรเพิ่มเติมขึ้นใหม่ กำหนดหลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้ของสามีภริยา ทั้งนี้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ ดังนี้

วิธีที่หนึ่ง ให้ต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเงินได้ในส่วนที่ตนเองได้รับ ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ทั้งที่เป็นชายและหญิงตามรัฐธรรมนูญ กรณีผู้มีเงินได้เป็นมีบุตรผู้เยาว์ หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ยังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็ให้ทั้งสองฝ่ายได้สิทธิหักค่าลดหย่อนบุตรได้เต็มจำนวนทั้งสองฝ่าย ซึ่งแต่เดิมกำหนดให้ลดหย่อนได้เพียงฝ่ายละครึ่งเดียว เว้นแต่ กรณีที่มิได้มีความเป็นสามีภริยา

วิธีที่สอง ให้สามีภริยามีสิทธิเลือกที่จะถือเอาเงินได้พึงประเมินทั้งหมดของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และให้สามีเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นรายการเงินได้นั้น เช่นเดียวกับกรณีตามความในมาตรา 57 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นการกำหนดให้เป็นทางเลือกที่จะรักษาสิทธิของสามีภริยาที่ได้เมื่อเลือกใช้วิธีนี้แล้วจะทำให้เสียภาษีเงินได้ลดลง

วิธีที่สาม ให้สามีภริยามีสิทธิเลือกที่จะถือเอาเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี ซึ่งจะทำให้สามีต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ส่วนเงินได้พึงประเมินจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ภริยาแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ต่างหากจากสามี ซึ่งเป็นสิทธิเดิมตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ที่สามีภริยาที่ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีเคยได้สิทธิมาก่อน

วิธีที่สี่ ให้สามีภริยามีสิทธิเลือกที่จะถือเอาเงินได้พึงประเมินทั้งหมดของสามีเป็นเงินได้ของภริยา และให้ภริยาเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นรายการเงินได้นั้น วิธีนี้กำหนดให้เป็นทางเลือกใหม่เพื่อสิทธิความเท่าเทียมกันของชายและหญิง ให้ภริยามีสิทธิหักลดหย่อนสามี อันเป็นทางเลือกตรงกันข้ามกับวิธีที่สองที่กำหนดให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินทั้งหมดของภริยาเป็นเงินได้ของสามีดังกล่าวข้างต้น

วิธีที่ห้า ให้สามีภริยามีสิทธิเลือกที่จะถือเอาเงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (2) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร ของสามีเป็นเงินได้ของภริยา ซึ่งจะทำให้ภริยาต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เว้นแต่เงินได้พึงประเมินจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร สามีแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ต่างหากจากภริยา อันเป็นทางเลือกตรงกันข้ามกับวิธีที่สามดังกล่าว

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2)

view

*

view