http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,116,786
เปิดเพจ23,731,020

สภานิสิตเกษตรฯยื่นหนังสืออธิการฯค้าน U-NET

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สภานิสิต มก. ออกหนังสือ ไม่สมัครใจเข้าร่วม U-NET เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา พร้อมเหตุผล7ข้อ ร่วมกับเครือข่ายทุกสถาบันคัดค้าน

นายทัดชมน์ กลิ่มชำนิ ประธานสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ออกหนังสือแถลงการณ์ “ไม่สมัครใจเข้าร่วม U-NET เตรียมยื่นหนังสือถึงอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พิจารณา โดยมีใจความว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มติให้มีการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (U-NET) แก่นิสิตชั้นปีสุดท้าย ในปีการศึกษา 2557 โดยจะมีการจัดสอบใน 4 วิชาคือ 1.การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2.การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3.การใช้สารสนทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต :การรู้เท่าทันสื่อ และ 4.การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Media Literacy) และการอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ่งในปีแรกจะจัดสอบให้กับสถาบันการศึกษาที่สมัครใจเท่านั้น

ในการนี้สภาผู้แทนนิสิต ได้มีการประชุมกันในกรณีดังกล่าวและได้เปิดให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมโดยมีมติคัดค้านการเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (U-NET) ด้วยเหตุดังในต่อไปนี้

1.การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาเฉพาะด้านตามความสนใจ ถนัด และศักยภาพเฉพาะด้านของผู้เรียที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบการคิดวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การใช้ข้อสอบเพียงชุดเดียวเพื่อชี้วัดศักยภาพของผู้เรียน จึงเป้นการปลูกฝังวัฒนธรรมการ “เรียนเพื่อสอบ”บ่อนทำลายการแสวงหาความรู้นอกกรอบ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรมใหม่ ๆ อันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาพึงมี

2.รายวิชาที่จัดสอบไม่ตอบโจทย์ในการชี้วัดศักยภาพนิสิต และมีความซ้ำซ้อนกับการสอบอื่นๆ ที่มีความจำเป็นอยู่ก่อนแล้ว ทำให้นิสิตสูญเสียเวลาในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง เสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา เพราะต้องทุ่มเทเวลาไปกับการเตรียมตัวสอบ

3.การสอบในบางวิชาเช่น การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Media Literacy) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ถือเป็นการกำหนดกรอบความคิดให้ผู้เรียนด้วยข้อสอบเพียงฉบับเดียว โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานทัศนคติ บริบทสภาพแวดล้อมในความเป็นจริง ที่ทุกคนมีความแตกต่างกัน และควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการแก้ไขปปัญหาได้อย่างอิสระ โดยปราศจากการชี้ ถูก ผิด โดยข้อสอบ ซึ่งเป็นการกดทับอิสระทางความคิด และกีดกันการพัฒนาการคิดของบัณฑิตไทย ซึ่งเป็นปัญหาทางการศึกษาของชาติในปัจจุบัน

4.การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (U-NET) ถือเป็นการตั้งคำถามและต่อศักยภาพในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทั้งที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน และวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่แตกต่างกัน เป็นการก่อให้เกิดวัฒนธรรมการแข่งขันเพื่อชิงคะแนน มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยไม่คำนึงถึงกระบวนการและองค์ประกอบอื่น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมในอนาคต

5. การประเมินคุณภาพการศึกษาสามารถกระทำได้ด้วยวิธีอื่น ทั้งการประกันคุณภาพ ดัชนีการมีงานทำของนิสิต และวิธีอื่น ซึ่งเป็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุด ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด และมีผลกระทบน้อยที่สุด มาพัฒนาระบบการศึกษาของไทยไม่ใช่ด้วยวิธีการเพิ่มภาระให้นิสิต นักศึกษา และสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน

6.สภาผู้แทนนิสิต คำนึงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการมุงสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติที่ต้องตอบสนองต่อการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาในให้ประชาชนทุกชนชั้น เพื่อเป็นสะพานสู่โอกาสในการทำงานตามศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอุดมศึกษา (U-NET) จึงเป็นบ่อนทำลายโอกาสในการทำงานตามศักยภาพของตนในด้านต่างๆ ด้วยการวัดคุณค่าของบัณฑิตด้วยคะแนนสอบ โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานความคิดที่แตกต่างกัน และศักยภาในด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อนิสิตในด้านต่างๆ แตกต่างกันไป สุดท้ายจะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านการเกิดใหม่ของสถาบันกวดวิชาเพื่อเตรียมรับการทดสอบดังกล่าว

7.สภาผู้แทนนิสิตเล็งเห็นว่าในปี 2558 ที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทำให้การแข่งขันในตลาดแรงงานมีความเข้มข้นมากยิ่วขึ้น ตลอดจนสภาพทางสังคมก็จะมีความหลากหลายขึ้น นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาจึงควรใช้เวลาเพื่อพัฒนาตนเองให้รองรับการแข่งขันตามด้านที่ตนถนัด ฝึกฝนตนเอง แสวงหาโอกาส และเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อเตรียมพร้อมกับระบบสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนไป ไม่ควรเสียเวลาเป็นภาระกับการจัดทดสอบดังกล่าวซึ่งไร้ประโยชน์ และเป็นที่เคลือบแคลงในมาตรฐานของข้อสอบจากสถิติขององค์กรผู้ออกข้อสอบเอง

ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ให้ใช้อำนาจตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2549 มาตรา 19(4) ในการเสนอแนะการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ไม่สมัครใจ” เข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว

ทั้งนี้สภาผู้แทนนิสิตจะร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนิสิต ในการออกแถลงการณ์คัดค้านการจัดการทดสอบดังกล่าว และเข้าร่วมกับเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อคัดค้านการจัดสอบอย่างเต็มที่ต่อไป

ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า มฟล.ไม่ได้กลัวเรื่องการสอบ แต่ไม่เห็นด้วย และไม่สนใจกับการจัดสอบยูเน็ต เพราะการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน อีกทั้งการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ได้ช่วยชี้วัดคุณภาพของนักศึกษา กลับทำให้เกิดความวุ่นวาย สิ้นเปลือง เป็นภาระแก่นักศึกษา และเกิดความซ้ำซ้อน ซึ่งในส่วนของ มฟล.มีการประเมินคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่แล้ว โดยแต่ละปีจะมีการจัดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ซึ่งจะทำให้ทราบว่าเด็กคนใดมีคุณภาพเป็นอย่างไร และต้องแก้ไขในจุดใด จึงอยากให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าว แม้ สทศ.จะระบุว่าเป็นอำนาจตามกฎหมาย แต่ควรดูความเหมาะสม และความจำเป็นด้วย ทั้งนี้ขณะนี้ก็ยังไม่มีประเทศใดที่ให้นิสิต นักศึกษาสอบยูเน็ต เพื่อวัดผลคุณภาพการศึกษาเหมือนประเทศไทย


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สภานิสิตเกษตรฯ ยื่นหนังสือ อธิการฯ ค้าน U-NET

view

*

view