http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« September 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท20/09/2018
ผู้เข้าชม20,435,124
เปิดเพจ24,271,621

ภาวะผู้นำทางเศรษฐกิจ : ของหายากในสังคมไทย? (2)

ภาวะผู้นำทางเศรษฐกิจ : ของหายากในสังคมไทย? (2)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ในตอนที่แล้วผมกล่าวถึงความล่าช้าในการพัฒนาของประเทศไทยในระยะเกือบยี่สิบปีมานี้ว่าเกิดจากการขาดภาวะผู้นำ

โดยผมเน้นย้ำว่าไม่ใช่หมายถึงการขาดผู้นำเป็นคนๆ ไป แต่หมายถึงการขาด "มวลผู้นำ" ที่มีความสามารถในการ "นำ" ประเทศให้ก้าวไปในทิศทางที่ถูกที่ควร ป้องกันมิให้ประเทศอยู่ในภาวะแช่แข็งไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นอยู่ในปัจจุบัน ผมยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติมวลผู้นำตามที่ปรากฏในตำราฝรั่งว่าประกอบด้วยความสามารถในการใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจมีการแข่งขัน สร้างความชัดเจนและลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ รู้จักปรับปรุงภาคราชการให้มีประสิทธิภาพ และทำการเมืองให้มีเสถียรภาพ

ในบทความนี้ ผมจะเขียนถึงข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทยที่ผู้เป็นผู้นำควรทำอย่างเร่งด่วน เพื่อมิให้ประเทศไทยตกอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ผมมีข้อเสนอทั้งหมด 4 ประการครับ เรื่องแรก เป็นด้านการเมือง โดยต้องสร้างความชัดเจนทางการเมืองที่คำนึงถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลัก การตอบสนองความต้องการดังกล่าวควรเป็นไปในลักษณะที่ไม่ขัดแย้งกันเอง เช่น การสร้างระบบตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่มีที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำพร้อมๆ กันได้ ไม่ใช่ว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งต้องการประชาธิปไตยอีกกลุ่มไม่ต้องการ และไม่ใช่ว่าอีกกลุ่มต้องการการตรวจสอบและกลุ่มนี้ไม่ต้องการ เป็นต้น นอกจากนั้น ควรทำการปฏิรูปการเมืองให้นักการเมืองต้องตอบโจทย์ความต้องการทางเศรษฐกิจระยะยาวมากขึ้น ไม่ใช่เพียงการให้หรือสัญญาจะให้ผลประโยชน์ระยะสั้น ความชัดเจนทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มีการลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมั่นคง

มาตรการถัดมา คือ การลดโอกาสเข้าถึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจของผู้ไม่มีศักยภาพ (rent-capture by non-performers) หรือการจงใจสร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี (unproductive economic rent) มาตรการที่ต้องทำประกอบด้วยการควบคุมการคอร์รัปชัน ทั้งการคอร์รัปชันภายใต้กติกาหรือกฎหมายที่มี และการคอร์รัปชันเชิงนโยบายด้วยการสร้างกติกาใหม่ที่เอื้อประโยชน์ตนและพวกพ้อง มาตรการกลุ่มนี้มีความจำเป็นไม่เพียงการป้องกันการรั่วไหลของเงินแผ่นดินเท่านั้นอย่างที่มักจะเน้นกันเท่านั้น แต่มีผลกว้างไกลไปถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวด้วย โดยรวมทั้งทรัพยากรการเงิน เงินทุน บุคลากร ประเทศที่ตกอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางมักมีปัญหานี้

มาตรการต่อไป คือการสร้างความสำนึกรู้ในหมู่ประชาชนว่าการเรียนรู้ (ขององค์กร ของบุคคล) และการยกระดับเทคโนโลยีของประเทศโดยรวมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแต่ละคนเอง ประสบการณ์จากหลายประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วและยั่งยืนนั้นเกิดจากการกระทำของคนเล็กคนน้อยที่ทำกันคนละไม้ละมือ มีความมุ่งมั่นในการทำให้ชีวิตตนเองดีขึ้นผ่านการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ การประดิษฐ์คิดค้น การทำงานหนัก และหลายครั้งเป็นการทำงานแบบทีมเวิร์ค ทั้งนี้ยังเป็นรากฐานทางสังคมและการเมืองที่นำไปสู่การผลักดันกระบวนการทางการเมือง หรือผลักดันนักการเมืองหรือภาคราชการให้หันมาสู่การพัฒนาทิศทางนี้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการสร้างวาทกรรมสวยหรูเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจบน ‘ฐานความรู้’ ที่มักไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ

ประการสุดท้าย คือการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะในที่สุดข้าราชการคือผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รู้จักเลือกยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพราะหากระบบการเมืองดีขึ้นตามข้อเสนอแนะข้างต้นแล้ว ภาคราชการในฐานะหน่วยปฏิบัติก็ต้องสามารถนำนโยบายไปสู่ผลในทางปฏิบัติได้ด้วยจึงจะสามารถยกระดับเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง

แม้มาตรการทั้งสี่ประการควรจะทำพร้อมกัน แต่ลำดับที่ให้ได้ก็อาจถือว่าเป็นการเรียงลำดับก่อนหลังของสิ่งที่ควรทำได้เช่นกัน กล่าวคือการป้องกันการคอร์รัปชันเป็น "เงื่อนไขที่จำเป็น" ของการสร้างภาวะผู้นำที่ดี เพราะหากไม่สามารถป้องกันมิให้ผู้ไม่มีศักยภาพได้รับค่าเช่าเศรษฐกิจผ่านนโยบายส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาครัฐ หรือเปิดช่องให้ผู้กุมอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจทำการคอร์รัปชันเชิงนโยบายจนก่อให้เกิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะของไร้ประสิทธิภาพหรือเป็นลักษณะ "แบ่งกันกินแบ่งกันโกง" ก็ไม่ควรให้รัฐใช้อุดหนุนเทคโนโลยี เพราะจะมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวและเป็นภาระทางการคลังมากมาย

การเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการเมืองให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้นักการเมืองต้องดำเนินนโยบายที่ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับสูงขึ้น เพราะประโยชน์จะตกกับคนจำนวนมาก และน่าจะมีการกระจายประโยชน์ที่เท่าเทียมกันมากขึ้นด้วย สิ่งที่ต้องระวังคือแม้นักการเมืองจะตอบโจทย์ประชาชนจำนวนมากก็ยังไม่รับประกันได้ทันทีว่าจะผลิตนโยบายที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกับคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเป็นระยะ และนโยบายหาเสียงที่เน้นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระยะสั้นกับคะแนนเสียงเป็นนโยบายที่รับประกันการชนะการเลือกตั้ง

ดังนั้น จึงต้องมีการปฏิรูปการเมืองเพื่อจำกัดการหาเสียงด้วยนโยบายระยะสั้น ตัวอย่างเช่น การหาเสียงต้องระบุต้นทุนทางการคลังของข้อเสนอนโยบายด้วย เป็นต้น


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภาวะผู้นำทางเศรษฐกิจ ของหายาก สังคมไทย

view

*

view