http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,111,444
เปิดเพจ23,725,385

ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลวันสุดท้าย

ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลวันสุดท้าย

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

ประจำรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 อันได้แก่ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55 สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ รวมทั้งกิจการร่วมค้า และมูลนิธิหรือสมาคมประจำรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่กำหนดระยะเวลาการยื่นรายการไว้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา ในปีนี้มีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลออกไปหรือไม่

วิสัชนา เนื่องจากวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นี้ ตรงกับวันทำการปกติ จึงไม่มีการเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปแต่อย่างใด เว้นแต่การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้กำหนดให้ขยายเวลาออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ กำหนดเวลาวันสุดท้ายได้แก่ วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ จึงต้องเลื่อนไปเป็นวันเปิดทำการวันแรกคือวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557

สำหรับบริการรับแบบแสดงรายการดังกล่าว และชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th นั้น ท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด และไม่ต้องแนบเอกสารงบการเงินไป แต่ให้เก็บรักษาไว้เพื่อพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามปกติ ซึ่งนอกจากสะดวก รวดเร็ว ทันใจแล้ว ยังไม่ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดมีจิตใจมีอารมณ์ แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มี

ปุจฉา ในส่วนของการนำส่งงบงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีกำหนดเวลา 5 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี นั้น มีผลกระทบเกี่ยวกับวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการนำส่งอย่างไร

วิสัชนา ในส่วนของการนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีกำหนดเวลา 5 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี นั้น เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม ปีนี้ ตรงกันวันเสาร์ จึงเลื่อนกำหนดเวลาวันสุดท้ายออกไปเป็นวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557

ปุจฉา กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกำหนดเวลามีบทลงโทษทางภาษีอากรอย่างไร

วิสัชนา กรณีไม่ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลข้างต้นตามกำหนดต้องรับโทษดังนี้

หากมีเงินภาษีต้องชำระต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี นอกจากนี้ ยังต้องรับผิดเสียค่าปรับทางอาญาเนื่องจากยื่นแบบล่าช้าในอัตราดังนี้

- กรณียื่นแบบล่าช้าภายใน 7 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียค่าปรับเพียง 1,000 บาท

- กรณียื่นแบบล่าช้าเกินกว่าใน 7 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียค่าปรับเต็มจำนวนคือ 2,000 บาท ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล วันสุดท้าย

view

*

view