http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,354,210
เปิดเพจ24,159,854

กางค่าตอบแทน-สิทธิประโยชน์บอร์ดบินไทย

กางค่าตอบแทน-สิทธิประโยชน์บอร์ดบินไทย

จาก โพสต์ทูเดย์

กางค่าตอบแทน-สิทธิประโยชน์ กรรมการ-เจ้าหน้าที่บริหารการบินไทย ก่อนถูกสั่งตัดสิทธิบินฟรีตามคำสั่งหัวหน้าคสช

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ระหว่างการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนราชการแผ่นดิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ หัวหน้า คสช. ได้สั่งให้หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจไปพิจารณาดำเนินการจตัดสิทธิประโยชน์ที่ไม่ เป็นผลตอบแทนของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งออก เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ

โดยเริ่มจากบริษัทการบินไทย เป็นอันดับแรก เช่น การตัดสิทธิการขึ้นเครื่องบินฟรีของคณะกรรมการ (บอร์ด) หลังจากนี้จะมีการทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจอื่นๆต่อไป

"พล.อ.ประยุทธ์บอกให้ยกเลิกตั๋วบินฟรีของบอร์ดการบินไทยทั้งหมดจะได้ลด ขาดทุนเพื่อนำร่องรัฐวิสาหกิจอื่นๆ โดยให้กรรมการรับเฉพาะผลประโยชน์ตามระเบียบเท่านั้น เช่น เบี้ยประชุม"นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงคำพูดของพล.อ.ประยุทธ์ระหว่างการประชุม

ในรายงานประจำปีของบริษัทการบินไทยในปี 2555 ได้กำหนด ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2555 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

สำหรับช่วงวันที่ 1 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2556 และเงินรางวัลประจ าปี 2555 ในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

1.ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

2.ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใด มีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทเท่านั้น

3.คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุม กรรมการบริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

4.ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ ก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อๆ ไป

ค่าตอบแทนอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

คณะกรรมการบริษัทฯ
ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการให้สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารแก่กรรมการบริษัทและอดีตกรรมการบริษัท พ.ศ. 2554 กำหนดให้ กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่า ไป-กลับ ในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปีในชั้นธุรกิจ ซึ่งลดลงจากเดิมที่เคยให้สิทธิประโยชน์ในชั้นสูงสุด (First Class)

ทั้งนี้ หากมีที่นั่งว่างในชั้นสูงสุดสามารถเดินทางในชั้นดังกล่าวได้ โดยให้นำสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไปใช้ตามความเหมาะสม โดยกรรมการจะได้รับสิทธินี้ในขณะดำรงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ จำ นวนบัตรโดยสารดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทรวมทั้งคู่สมรสและบุตร จะได้รับบัตรโดยสารแบบสำรองที่นั่งได้ตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2535 ซึ่งภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างส าหรับ

พนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนค่าจ้างส าหรับพนักงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ

กองทุนบำเหน็จพนักงาน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนบำเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีที่เงินในกองทุนต่ำกว่าภาระผูกพัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมให้เต็มตามภาระผูกพัน

พนักงานที่อยู่ในกองทุนบำเหน็จ จะต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามอายุงาน เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามระเบียบบริษัท ตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2535 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแล้ว พนักงานที่เข้าทำงานหลังจากนี้จะสามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้อย่างเดียว และไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำ เหน็จพนักงาน กองทุนบำเหน็จพนักงานจึงไม่มีสมาชิกเพิ่มตั้งแต่วันเริ่มจัดตั้งกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ


แฉ”อำพน”ตัวดีค้านยกเลิกสิทธิ์ตั๋วฟรี กลับลำเชลียร์ คสช.ด้านสหภาพฯบินไทยหนุนลดฝ่ายบริหารด้วย

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

แฉ”อำพน”ขอตั๋วฟรีล่วงหน้าเต็มสิทธิ์ก่อนกลับลำขอยกเลิกเอาใจ คสช.มีมติให้ยกเลิกสิทธิ์ให้ตั๋วฟรีบอร์ดการบินไทยนำร่องเป็นหน่วยแรก ด้านสหภาพฯเห็นด้วย เผยต่อสู้มาตลอดแต่บอร์ดไม่ยอม หนุนลุยลดเบี้ยประชุมบอร์ดและสิทธิประโยชน์ฝ่ายบริหารต่อ ชี้แม้จะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงไม่มากแต่เป็นการแสดงสปิริตที่บริหารงานผิดพลาด ทำบริษัทขาดทุน ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยลดผลประโยชน์ตัวเองเอาแต่โยนผิดให้พนักงานฝ่ายเดียว
       
       นายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การบินไทย เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้า คสช. มีมติให้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ตั๋วโดยสารเครื่องบินฟรีให้กับคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจนำร่อง ว่า เป็นเรื่องที่สหภาพฯได้พยายามต่อสู้มาโดยตลอดเป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากบอร์ดการบินไทยได้รับสิทธิประโยชน์ค่อนข้างมาก ก่อนหน้านี้ ได้รับตั๋วฟรีกันตลอดชีวิต แต่ได้ค่อยๆ ปรับลดลงเหลือตั๋วโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศปีละ 10 ใบและเส้นทางในประเทศ 10 ใบ และได้รับเฉพาะอยู่ในวาระเท่านั้น ซึ่งการยกเลิกตั๋วฟรี แม้จะไม่ได้ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทการบินไทยลดลงมากนักแต่เป็นการ แสดงความรับผิดชอบของบอร์ดในฐานะที่บริหารงานผิดพลาดจนทำให้บริษัทขาด ทุนกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทในปี 2556
       
       ซึ่งนอกจากนี้ตั๋วโดยสารฟรีปีละ 20 ใบแล้ว บอร์ดยังมีผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2556 รวมกว่า 21 ล้านบาทโดยบอร์ดจะได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้งหากเดือนใดมีประชุมเกิน 1 ครึ่งให้คงได้รับ 30,000 บาท กรณีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในบริษัทย่อย หรืออนุกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ
       จะได้รับรับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากประชุมเกิน 1 ครั้งให้ได้รับ 10,000 บาท
       
       นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ถือว่าเกินความจำเป็นเช่นกัน และควรมีการพิจารณาปรับลดเช่นกัน เช่น ค่าน้ำมันรถ ระดับ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) คนละ75,000 บาทต่อเดือน ซึ่งระดับ EVP มีถึง 9 คน ระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) คนละ 70,000 บาท ซึ่งมีถึง 39 คน ควรพิจารณาตามจริงหรือปรับลดลง 50% เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายบริษัท
       
       นายดำรงกล่าวว่า ที่ผ่านมา เมื่อบริษัทฯ มีปัญหาขาดทุนฝ่ายบริหารจะให้พนักงานช่วยกันประหยัด ออกมาตรการลดค่าใช้จ่าย ตัดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ในขณะที่ฝ่ายบริหารไม่เคยปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวเองลงเลย ทั้งๆที่ในความเป็นจริง พนักงานทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากพนักงาน
       แต่มาจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของฝ่ายบริหารและบอร์ด ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายของบริษัท แต่ไม่เคยแสดงภาวะผู้นำเลย จึงเห็นด้วยกับแนวทางของคสช.อย่างมาก
       
       ด้านแหล่งข่าวจากอดีตผู้บริหารบริษัท การบินไทย กล่าวว่า เคยมีการหารือถึงการลดและยกเลิกสิทธิประโยชน์ตั๋วฟรีของบอร์ดบริษัท แต่บอร์ดส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะนายอำพน กิตติอำพน ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นประธานบอร์ด ก็ไม่เห็นด้วยมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อช่วงต้นปี 2557 นายอำพน เคยแจ้งขอตั๋วฟรีล่วงหน้า 10 ใบ ไว้แล้ว เนื่องจากนายอำพนเป็น บอร์ด 1 ใน 5 ที่ครบวาระและมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาอีก ซึ่งเป็นปกติของบอร์ดการบินไทยที่ก่อนจะครบวาระมักจะแจ้งขอตั๋วฟรีที่เป็น สิทธิประโยชน์ไว้ล่วงหน้า โดยตั๋วจะมีอายุ 1 ปี แต่สุดท้ายทางกระทรวงการคลังก็เสนอชื่อนายอำพนเป็นบอร์ดการบินไทยอีกวาระ หนึ่ง
       
       อย่างไรก็ตามมีข้อมูลว่า ก่อนที่จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคสช.มีมติให้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ตั๋วฟรีของ บอร์ดการบินไทยออกมานั้น นายอำพนได้แจ้งยกเลิกตั๋วฟรีที่ขอไว้ล่วงหน้าทั้งหมดก่อนแล้ว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : กางค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ บอร์ดบินไทย

view

*

view