http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,119,833
เปิดเพจ23,734,191

กางค่าตอบแทน-สิทธิประโยชน์บอร์ดบินไทย

กางค่าตอบแทน-สิทธิประโยชน์บอร์ดบินไทย

จาก โพสต์ทูเดย์

กางค่าตอบแทน-สิทธิประโยชน์ กรรมการ-เจ้าหน้าที่บริหารการบินไทย ก่อนถูกสั่งตัดสิทธิบินฟรีตามคำสั่งหัวหน้าคสช

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ระหว่างการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนราชการแผ่นดิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ หัวหน้า คสช. ได้สั่งให้หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจไปพิจารณาดำเนินการจตัดสิทธิประโยชน์ที่ไม่ เป็นผลตอบแทนของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งออก เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ

โดยเริ่มจากบริษัทการบินไทย เป็นอันดับแรก เช่น การตัดสิทธิการขึ้นเครื่องบินฟรีของคณะกรรมการ (บอร์ด) หลังจากนี้จะมีการทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจอื่นๆต่อไป

"พล.อ.ประยุทธ์บอกให้ยกเลิกตั๋วบินฟรีของบอร์ดการบินไทยทั้งหมดจะได้ลด ขาดทุนเพื่อนำร่องรัฐวิสาหกิจอื่นๆ โดยให้กรรมการรับเฉพาะผลประโยชน์ตามระเบียบเท่านั้น เช่น เบี้ยประชุม"นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงคำพูดของพล.อ.ประยุทธ์ระหว่างการประชุม

ในรายงานประจำปีของบริษัทการบินไทยในปี 2555 ได้กำหนด ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2555 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

สำหรับช่วงวันที่ 1 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2556 และเงินรางวัลประจ าปี 2555 ในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

1.ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

2.ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใด มีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทเท่านั้น

3.คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุม กรรมการบริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

4.ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ ก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อๆ ไป

ค่าตอบแทนอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

คณะกรรมการบริษัทฯ
ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการให้สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารแก่กรรมการบริษัทและอดีตกรรมการบริษัท พ.ศ. 2554 กำหนดให้ กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่า ไป-กลับ ในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปีในชั้นธุรกิจ ซึ่งลดลงจากเดิมที่เคยให้สิทธิประโยชน์ในชั้นสูงสุด (First Class)

ทั้งนี้ หากมีที่นั่งว่างในชั้นสูงสุดสามารถเดินทางในชั้นดังกล่าวได้ โดยให้นำสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไปใช้ตามความเหมาะสม โดยกรรมการจะได้รับสิทธินี้ในขณะดำรงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ จำ นวนบัตรโดยสารดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทรวมทั้งคู่สมรสและบุตร จะได้รับบัตรโดยสารแบบสำรองที่นั่งได้ตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2535 ซึ่งภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างส าหรับ

พนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนค่าจ้างส าหรับพนักงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ

กองทุนบำเหน็จพนักงาน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนบำเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีที่เงินในกองทุนต่ำกว่าภาระผูกพัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมให้เต็มตามภาระผูกพัน

พนักงานที่อยู่ในกองทุนบำเหน็จ จะต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามอายุงาน เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามระเบียบบริษัท ตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2535 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแล้ว พนักงานที่เข้าทำงานหลังจากนี้จะสามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้อย่างเดียว และไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำ เหน็จพนักงาน กองทุนบำเหน็จพนักงานจึงไม่มีสมาชิกเพิ่มตั้งแต่วันเริ่มจัดตั้งกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ


แฉ”อำพน”ตัวดีค้านยกเลิกสิทธิ์ตั๋วฟรี กลับลำเชลียร์ คสช.ด้านสหภาพฯบินไทยหนุนลดฝ่ายบริหารด้วย

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

แฉ”อำพน”ขอตั๋วฟรีล่วงหน้าเต็มสิทธิ์ก่อนกลับลำขอยกเลิกเอาใจ คสช.มีมติให้ยกเลิกสิทธิ์ให้ตั๋วฟรีบอร์ดการบินไทยนำร่องเป็นหน่วยแรก ด้านสหภาพฯเห็นด้วย เผยต่อสู้มาตลอดแต่บอร์ดไม่ยอม หนุนลุยลดเบี้ยประชุมบอร์ดและสิทธิประโยชน์ฝ่ายบริหารต่อ ชี้แม้จะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงไม่มากแต่เป็นการแสดงสปิริตที่บริหารงานผิดพลาด ทำบริษัทขาดทุน ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยลดผลประโยชน์ตัวเองเอาแต่โยนผิดให้พนักงานฝ่ายเดียว
       
       นายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การบินไทย เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้า คสช. มีมติให้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ตั๋วโดยสารเครื่องบินฟรีให้กับคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจนำร่อง ว่า เป็นเรื่องที่สหภาพฯได้พยายามต่อสู้มาโดยตลอดเป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากบอร์ดการบินไทยได้รับสิทธิประโยชน์ค่อนข้างมาก ก่อนหน้านี้ ได้รับตั๋วฟรีกันตลอดชีวิต แต่ได้ค่อยๆ ปรับลดลงเหลือตั๋วโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศปีละ 10 ใบและเส้นทางในประเทศ 10 ใบ และได้รับเฉพาะอยู่ในวาระเท่านั้น ซึ่งการยกเลิกตั๋วฟรี แม้จะไม่ได้ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทการบินไทยลดลงมากนักแต่เป็นการ แสดงความรับผิดชอบของบอร์ดในฐานะที่บริหารงานผิดพลาดจนทำให้บริษัทขาด ทุนกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทในปี 2556
       
       ซึ่งนอกจากนี้ตั๋วโดยสารฟรีปีละ 20 ใบแล้ว บอร์ดยังมีผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2556 รวมกว่า 21 ล้านบาทโดยบอร์ดจะได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้งหากเดือนใดมีประชุมเกิน 1 ครึ่งให้คงได้รับ 30,000 บาท กรณีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในบริษัทย่อย หรืออนุกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ
       จะได้รับรับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากประชุมเกิน 1 ครั้งให้ได้รับ 10,000 บาท
       
       นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ถือว่าเกินความจำเป็นเช่นกัน และควรมีการพิจารณาปรับลดเช่นกัน เช่น ค่าน้ำมันรถ ระดับ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) คนละ75,000 บาทต่อเดือน ซึ่งระดับ EVP มีถึง 9 คน ระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) คนละ 70,000 บาท ซึ่งมีถึง 39 คน ควรพิจารณาตามจริงหรือปรับลดลง 50% เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายบริษัท
       
       นายดำรงกล่าวว่า ที่ผ่านมา เมื่อบริษัทฯ มีปัญหาขาดทุนฝ่ายบริหารจะให้พนักงานช่วยกันประหยัด ออกมาตรการลดค่าใช้จ่าย ตัดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ในขณะที่ฝ่ายบริหารไม่เคยปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวเองลงเลย ทั้งๆที่ในความเป็นจริง พนักงานทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากพนักงาน
       แต่มาจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของฝ่ายบริหารและบอร์ด ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายของบริษัท แต่ไม่เคยแสดงภาวะผู้นำเลย จึงเห็นด้วยกับแนวทางของคสช.อย่างมาก
       
       ด้านแหล่งข่าวจากอดีตผู้บริหารบริษัท การบินไทย กล่าวว่า เคยมีการหารือถึงการลดและยกเลิกสิทธิประโยชน์ตั๋วฟรีของบอร์ดบริษัท แต่บอร์ดส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะนายอำพน กิตติอำพน ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นประธานบอร์ด ก็ไม่เห็นด้วยมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อช่วงต้นปี 2557 นายอำพน เคยแจ้งขอตั๋วฟรีล่วงหน้า 10 ใบ ไว้แล้ว เนื่องจากนายอำพนเป็น บอร์ด 1 ใน 5 ที่ครบวาระและมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาอีก ซึ่งเป็นปกติของบอร์ดการบินไทยที่ก่อนจะครบวาระมักจะแจ้งขอตั๋วฟรีที่เป็น สิทธิประโยชน์ไว้ล่วงหน้า โดยตั๋วจะมีอายุ 1 ปี แต่สุดท้ายทางกระทรวงการคลังก็เสนอชื่อนายอำพนเป็นบอร์ดการบินไทยอีกวาระ หนึ่ง
       
       อย่างไรก็ตามมีข้อมูลว่า ก่อนที่จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคสช.มีมติให้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ตั๋วฟรีของ บอร์ดการบินไทยออกมานั้น นายอำพนได้แจ้งยกเลิกตั๋วฟรีที่ขอไว้ล่วงหน้าทั้งหมดก่อนแล้ว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : กางค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ บอร์ดบินไทย

view

*

view