http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

คลังปัดฝุ่น ภาษีคณะบุคคล ชง คสช. บรรจุแผนปรับปรุง

จากประชาชาติธุรกิจ

อธิบดีกรมสรรพากรรอชงปรับปรุงภาษี "คณะบุคคล" อีกครั้ง หลังเสนอรัฐบาลก่อนผ่าน ครม.แล้ว แต่ตกไปหลัง "ยุบสภา" เชื่อแก้ได้เร็ว ยอมรับยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอจาก สศค.ให้ลดภาษีนิติบุคคลสำหรับเอสเอ็มอี


นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กรมสรรพากรจะปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคณะบุคคล โดยจะใส่ไว้ในแผนการปรับปรุงกฎหมายของกรมสรรพากร ซึ่งแม้ว่าไม่ได้อยู่ในแผนเร่งด่วน แต่จะดำเนินการในไม่ช้านี้ ส่วนการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกหรือไม่นั้นเป็นแผนในอนาคต ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน

ขณะที่การปรับลดภาษีของผู้ประกอบธุรกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่มีกำไรสุทธิต่ำกว่า 3 ล้านบาท จากปัจจุบันที่จัดเก็บ 20% เท่ากับนิติบุคคลรายใหญ่นั้น นายสุทธิชัยกล่าวว่า เป็นข้อเสนอจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งต้องหารือร่วมกันอีกครั้งว่าสิ่งที่เสนอมาจะมีผลกระทบอย่างไรต่อ นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ดี มองว่าอัตราที่จัดเก็บอยู่ปัจจุบันถือว่าเอสเอ็มอีได้ประโยชน์ และทางกรมสรรพากรมองว่ามีความเหมาะสม

เช่นเดียวกับการทบทวนสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีในการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กรมสรรพากรกับ สศค.เห็นตรงกันว่า ควรต้องทบทวน โดยต้องหันไปส่งเสริมด้านนวัตกรรมและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการ เข้ามาลงทุนของต่างชาตมากขึ้น ในแง่การถ่ายทอดองค์ความรู้

นายสุทธิ ชัยกล่าวด้วยว่า นอกจากภาครัฐจะปฏิรูประบบภาษีแล้ว ภาคเอกชนต้องปฏิรูปด้วย เช่น การทำบัญชีงบการเงินหลายชุดของหลาย ๆ บริษัทในปัจจุบัน ควรเลิกให้เหลือเพียงบัญชีเดียว เพราะภาครัฐได้ลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% ถือว่าต่ำแล้วเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ยกเว้นสิงคโปร์

"ผมคิดว่าประเทศจะปฏิรูปก็ต้องปฏิรูปทั้งหมด ภาคราชการ ภาคการเมืองปฏิรูปแล้ว ภาคเอกชนก็ต้องปฏิรูปด้วยเหมือนกัน ทำฟากใดฟากหนึ่งอย่างเดียวคงไม่พอ อย่างการทำบัญชี ถ้าเหลือบัญชีเดียวได้ทุกอย่างโปร่งใส ทุกอย่างอยู่บนโต๊ะหมด ก็จะทำให้จีดีพีประเทศเป็นจีดีพีที่แท้จริงได้ เพราะทุกวันนี้มันไม่ใช่ตัวเลขที่ชัดเจน" นายสุทธิชัยกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงรัฐบาลก่อน กรมสรรพากรได้เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วน สามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) กำหนด

คำนิยามของ "คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล" โดยให้หมายความว่า "บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกระทำการที่มีเงินได้พึงประเมินร่วมกันอันมิ ใช่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ"

2) กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญเสียภาษีจากเงินได้สุทธิในอัตรา 20% โดยให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรเท่านั้น

3) กำหนดให้คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเสียภาษีจากเงินได้พึงประเมินในอัตรา 20% โดยไม่ให้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

และ 4) กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลสามารถเลือกเสียภาษีสำหรับเงินได้จาก การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือได้รับโดยเสน่หา หรือได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรแยกต่างหากจากเงินได้อื่น โดยให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีก้าวหน้าสำหรับบุคคลธรรมดา แล้วไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีปลายปีอีก โดยกรมสรรพากรคาดว่าการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้มีรายได้ภาษีเพิ่มขึ้น ปีละประมาณ 2 พันล้านบาท


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : คลังปัดฝุ่น ภาษีคณะบุคคล ชง คสช. บรรจุแผนปรับปรุง

view

*

view