http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

Up-date ข่าวสรรพากร

Up-date ข่าวสรรพากร

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นข่าวภาษีสรรพากรมาปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา ตามที่มีข่าวว่ากรมสรรพากรเตรียมเสนอวาระเร่งด่วนด้านภาษีให้ คสช. ในวันที่ 10 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา มีเรื่องใดบ้าง

วิสัชนา เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ในแผนระยะสั้น กรมสรรพากรจะเสนอวาระเร่งด่วนทางด้านภาษีให้กับทาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้พิจารณา อาทิ

- ภาษีสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่องจากเดิมที่จะครบกำหนดวันที่ 31 ธ.ค.นี้ และขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7% ของมูลค่าฐานภาษี ออกไปจากวันที่ 1 ต.ค. นี้ อีกอย่างน้อย 1 ปี

- การขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเดิม 7 ขั้นภาษี ลดเหลือ 5 ขั้น และการขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิ ออกไปอีกอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายแม่บท อันได้แก่ ประมวลรัษฎากร ให้ใช้อัตราดังกล่าวเป็นการถาวร

ขณะที่แผนระยะปานกลางและระยะยาว ได้เสนอแผนปรับโครงสร้างภาษี ซึ่งคาดว่าจะสรุปภายในวันที่ 11 มิ.ย.นี้ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษี จาก 60,000 บาทต่อปี เป็น 120,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้สรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศเร่งรัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย 1.89 ล้านล้านบาท ในปีนี้

ปุจฉา เกี่ยวกับข่าวการลงนามแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกามีอย่างไรบ้าง

วิสัชนา นายสุทธิชัย สังขมณี ได้กล่าวว่า ตนได้รายงานให้ทาง คสช. ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการลงนามความร่วมมือกับกรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (IRS) ตามความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

หลังจากที่มีการรัฐประหารขึ้น ตนก็วิตกว่าสหรัฐฯ จะปิดการเจรจา แต่ตรงกันข้ามทางสหรัฐอเมริกา ยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ต้องดำเนินการต่อกัน ทุกอย่างจึงดำเนินการตามแผน และก็มีเจรจากันไปแล้วเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา เป็นผลทำให้ ขณะนี้ไทยได้ขึ้นเป็นรายชื่อประเทศที่ได้ทำข้อตกลงตามกฎหมายแฟตกา (FATCA) แล้ว ขั้นตอนต่อไป ก็ต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเข้า สภาฯ เพื่อออกเป็นกฎหมาย จากนั้นเมื่อกฎหมายผ่านสภาแล้ว ก็ต้องลงนามอย่างเป็นทางการต่อไป

หากประเทศไทยไม่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวกับสหรัฐอเมริกา ต่อไปสถาบันการเงินที่ไปทำธุรกรรมการเงินกับสหรัฐฯ ก็ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 30% ซึ่งถือว่าสูงมาก แต่เมื่อได้มีการเจรจาความร่วมมือดังกล่าวแล้ว ก็ไม่ต้องเสีย โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินด้วย เพราะหากมีบุคคลที่มีธุรกรรมการเงินอยู่ในสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยก็จะได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ประเทศไทยก็ต้องส่งให้แก่สหรัฐตามความตกลงดังกล่าว

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : Up-date ข่าวสรรพากร

view

*

view