http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,110,822
เปิดเพจ23,724,717

นวัตกรรมสังคม กุญแจไขความสุขที่ยั่งยืน

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ CSR Talk โดย ผศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุมชนถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เป็นรากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพราะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป

ภาคเอกชนจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวในชุมชน เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนถือเป็นกลไกหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบรรเทาปัญหา และเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดในสังคม

แนวคิดที่ภาคเอกชนใช้บรรเทาปัญหาชุมชน ดิฉันมองว่าเอกชนมักดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Social Contribution ด้วยวิธีการช่วยเหลือทางการเงินแก่ชุมชนที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาอื่น ๆ เช่น บริจาคเงินหรือสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน รวมทั้งระดมแรงอาสาสมัครช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ต่อมาจึงเริ่มมีการผนวกแนวคิดความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม CSR หรือ Corporate Social Responsibility เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กร จึงทำให้เกิดมุมมองต่องานการพัฒนาสังคมที่สัมพันธ์กับงานขององค์กรในการบริหารธุรกิจมากขึ้น

กระทั่งปี ค.ศ. 2006 ศาสตราจารย์ "Michael E. Porter" และ "Mark R. Kramer" จากมหาวิทยาลัย Harvard ได้นำเสนอแนวคิด CSV หรือ Creating Shared Value โดยเป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคมผ่านการเชื่อมต่อของกลยุทธ์ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยนักคิดทั้งสองท่านเล็งเห็นว่า การทำประโยชน์ให้แก่สังคมสามารถกลายมาเป็นจุดสร้างความแตกต่างในทางธุรกิจ และนำไปสู่ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวมีความท้าทายในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาวให้แก่ชุมชนได้ เช่น นโยบายขององค์กรเอกชนที่ดำเนินการช่วยเหลือไม่ต่อเนื่อง การช่วยเหลือมาในรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์หรือผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าการเข้าถึงปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง

เพื่อการแก้ไขที่ตรงประเด็น และความสม่ำเสมอในการสำรวจติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดที่จะเอื้อให้ชุมชนยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง เพราะชุมชนอาจเกิดการคาดหวังจากการให้เปล่ามากกว่าการใช้องค์ความรู้เพื่อเลี้ยงชีพได้ด้วยตัวเอง

ด้วยเหตุนี้ องค์กรขนาดใหญ่ที่มีความมั่งคั่งจึงเริ่มหันมาสนใจการสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนในระยะยาว โดยผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้จากองค์กรสู่สังคม ซึ่งในเชิงเศรษฐกิจชุมชนสามารถมองได้ว่าวิธีนี้เป็นอีกทางเลือกที่สามารถเรียกได้ว่า "นวัตกรรมสังคม" หรือ "Corporate Social Innovation (C-SI)"

ซึ่งถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินธุรกิจให้มีรายได้อย่างยั่งยืน อันนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้น ๆ

นอกจากนั้น ดิฉันยังคิดว่าการดำเนินงานนวัตกรรมสังคมคือการแบ่งปันองค์ความรู้ ปัจจัยความสำเร็จ ปรัชญาความคิด และลงมือปฏิบัติด้วยกัน ที่ภาคธุรกิจมีให้แก่ชุมชนเพื่อวางรากฐานการพัฒนาชุมชน โดยเข้าไปคลุกคลีกับชุมชน และสอนวิธีการดำเนินงานธุรกิจเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง

วิธีการนี้มีความจำเป็นและสำคัญต่อชุมชนอย่างมาก เพราะความรู้ที่ชุมชนได้รับจากภาคเอกชนคือการสอนให้คิดเป็นและทำอย่างเป็นระบบ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง จนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน เปรียบเสมือนความรู้ที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต

วิธีการนี้มีประสิทธิผลในระยะยาวมากกว่ากิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ที่เป็นการให้แค่เพียงผิวเผิน แต่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนอันนำไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของชุมชนได้

ต่างประเทศเริ่มมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกับแนวคิด C-SI ที่แบรนด์พยายามนำเสนอความหลากหลายทางความคิด ค้นหาแรงบันดาลใจ ร่วมมือประสานงานและประเมินผลในชุมชนและสังคมนั้น ๆ เพื่อดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มากกว่าผลกำไรทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว เช่น OpenIDEO ของ Coca-Cola ที่สร้างชุมชนบนโลกออนไลน์ขึ้นสำหรับแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาบริบทเชิงสังคม

ทุกความคิดเห็นที่จะได้รับการพิจารณา และคัดเลือกแนวทางดีที่สุดเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริง และอีกหนึ่งตัวอย่างคือ โครงการ Lego"s CUUSOO ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Lego"s Ideas ที่เปิดรับนวัตกรรมทางความคิดจากบุคคลทั่วไปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเลโก้ โดยนวัตกรรมชิ้นใดที่มีผู้สนับสนุนเกิน 10,000 คนจะถูกนำมาผลิตเป็นสินค้าจริง ๆ ของเลโก้

อีกหนึ่งกรณีศึกษาในประเทศไทยของธุรกิจชุมชนที่เริ่มบุกเบิก และมีความชัดเจนในการใช้นวัตกรรมสังคมเข้ามาช่วยเหลือจากองค์กรขนาดใหญ่ คือ โรงสีข้าวรัชมงคล ซึ่งเป็นโรงสีข้าวตามแนวพระราชดำริที่ดำเนินงานมาแล้วกว่า 15 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น ด้วยการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา และสหกรณ์การเกษตรชุมชนในราคายุติธรรม และจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมแก่ผู้บริโภค

โรงสีข้าวรัชมงคลมีการนำระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) มาประยุกต์ใช้ เริ่มจากการปรับวางผังของพื้นที่ในโรงสีให้ Workflow จนดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เพื่อลดค่าเสียหายและลดการเสียโอกาสจากการเกิดอุบัติเหตุ

จากนั้นจึงนำระบบการผลิตตรงตามเวลา (Just in Time) มาใช้ในการวางแผนรับข้าวเปลือก และผลิตข้าวตามความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นเรื่องการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) มาใช้ในการวางแผนการผลิต เพื่อลดต้นทุนที่เกิดจากการเก็บรักษาสินค้าที่ผลิตมามากเกินความต้องการของตลาด รวมถึงสินค้าที่ได้จะมีความสดใหม่ คงคุณภาพสูงสุดสู่ลูกค้าอยู่เสมอ

ทั้งยังมีการนำระบบการจัดการต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนช่วยลดเวลาในการดำเนินงาน เช่น การปรับรูปแบบโกดังเก็บสินค้า และนำ Pallet มาใช้เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่สำคัญยังช่วยลดเวลาการทำงาน ทั้งจากกระบวนการจัดเก็บและการขนส่ง อันส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการจ้างงานได้ เป็นต้น

ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาคธุรกิจขนาด ใหญ่ในการดำเนินธุรกิจชุมชนที่ช่วยให้ทิศทางความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น สามารถเลี้ยงตนเองและเสริมสร้างความยั่งยืนได้อีกกรณีหนึ่ง

เพราะนวัตกรรมสังคมที่ส่งต่อสู่ชุมชนทำให้เกิดนวัตกรรมทางความคิด จึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่มาไขความสุขที่ยั่งยืนสู่ชุมชนอย่างจริงจังและจริงใจ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะแข่งขันกับการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : นวัตกรรมสังคม กุญแจไขความสุข ยั่งยืน

view

*

view