http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,355,706
เปิดเพจ24,161,380

เลิก Exit Interview กันเถอะ

เลิก Exit Interview กันเถอะ

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
อาจจะดีกว่าการไปสัมภาษณ์พนักงานตอนเขาลาออก ด้วยการทำแบบสำรวจขวัญและกำลังใจง่ายๆ ที่ HR ทำได้เอง

เชื่อว่าองค์กรจำนวนไม่น้อย ที่มักจะกระทำตามๆกันในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ สรรหา รักษา พัฒนา และลาจาก ด้วยวิธีการมาตรฐาน เสมือนเป็นพิธีกรรมที่ต้องกระทำสืบต่อกันมา ลองมาสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆในกระบวนการต่างๆเหล่านี้ เช่น สรรหาพนักงานด้วยวิธีการใหม่ๆ รักษาพนักงานด้วยกิจกรรมใหม่ๆ พัฒนาพนักงานด้วยการเรียนรู้แบบใหม่ๆ และสร้างระบบหรือสัญญาณเตือนก่อนที่พนักงานจะลาจากบริษัทไป

ด้วยวิธีการคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือกบฏต่อการดำเนินการที่เป็นกระแสหลัก อาจช่วยทำให้บริษัทของท่านสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน จนอาจกลายเป็นความผูกพันเสมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก็เป็นไปได้ การสำรวจตรวจสอบความรู้สึกนึกคิด และจิตใจของพนักงานอยู่เป็นระยะทั้งทางตรง (ด้วยการสำรวจหรือใช้แบบสอบถาม) และทางอ้อม (ด้วยการสังเกต พูดคุย) อาจทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์กรเปลี่ยนไป แบบสำรวจขวัญและกำลังใจ (Morale Survey) แบบง่ายๆ ที่อาจทำได้เองภายใน โดยไม่ต้องจ้างหน่วยงานภายนอก อาจจะดีกว่าการไปสัมภาษณ์พนักงานตอนออกจากงาน (Exit Interview) ซึ่งมักไม่ได้คำตอบที่สะท้อนความเป็นจริง เพราะโดยลักษณะและพฤติกรรมของคนไทย ไม่อยากจะมีเรื่องกับใคร และไม่อยากทิ้งความรู้สึกทีไม่ดีก่อนจากไป

แบบสำรวจที่ผมลองรวบรวมและตัดทอนจากที่มีการสำรวจทั่วไป มีดังนี้ (ลองพิจารณาหยิบไปใช้ดู)

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร – สามารถสอบถามเป็นกลุ่มได้
• มีการสื่อสารกับพนักงาน เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
• มีการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ชัดเจนด้านทรัพยากรบุคคล
• จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสำคัญ
• มีกระบวนการสรรหา และคัดเลือกคนเข้าทำงาน ที่ทำให้ได้คนตรงกับวัฒนธรรมองค์กร
• สนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ และความสามารถ
• จัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูล เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงาน
• สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ
• ผู้บังคับบัญชาได้ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
• สภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทเอื้อต่อการทำงาน การส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพและความปลอดภัย
• จัดสภาพแวดล้อมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้นำเสนอ ข้อมูลและข้อคิดเห็นใหม่ๆ ต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของบริษัท
• มีระบบการประเมินผลที่ชัดเจน โปร่งใส และจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในอัตราที่เทียบเคียงกับผลสำรวจค่าจ้างแรงงานของตลาด
• ให้สิทธิประโยชน์ซึ่งครอบคลุมพนักงาน หรืออาจมีถึงครอบครัว (บิดา-มารดา ภรรยาและลูก)
• มีกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากร สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
• มีระบบการเข้าทำงานที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับลักษณะงานแต่ละประเภท
• มีระบบหมุนเวียนงาน หรือระบบชัดเจนที่ระบุถึงความก้าวหน้าในงานที่ทำอยู่
• ให้โอกาสพนักงานภายในได้เลื่อนตำแหน่งก่อนที่จะสรรหาบุคคลภายนอก

ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานแต่ละคน
• ท่านมีความสุขในระหว่างที่ทำงานในตำแหน่งนี้
• ความพึงพอใจกับงานที่ทำอยู่ในขณะนี้
• ผลงานของท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
• ท่านจะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างกระตือรือร้น
• ท่านได้มีโอกาสใช้ศักยภาพของท่านในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ
• ท่านรู้สึกว่าตำแหน่งที่ท่านทำอยู่ปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้า
• ท่านสามารถทำงานความสำเร็จตามเป้าหมายและทันเวลาอยู่เสมอ
• ท่านได้รับการยอมรับจากหัวหน้างาน
• ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
• ท่านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำงานของหน่วยงาน
• งานที่ท่านทำอยู่ขณะนี้มีความมั่นคงทางรายได้
• สวัสดิการที่ได้รับจากการทำงานเหมาะสมกับงานที่ท่านทำอยู่
• ท่านมีโอกาสพบปะผู้อื่นเสมอ
• ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ทำมีความท้าทาย
• ท่านมีความพึงพอใจต่อหัวหน้างาน

ความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานแต่ละคน
• ท่านรู้ว่าท่านได้รับการคาดหวังอะไรบ้างในการทำงาน
• ท่านมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานที่เหมาะสม และเพียงพอ
• ในสถานที่ทำงาน ท่านมักได้รับโอกาสได้ทำในสิ่งที่ท่านทำได้ดีเสมอ
• ในรอบเดือนที่ผ่านมา ท่านได้รับการยกย่องหรือชมเชยในงานที่ออกมาดี
• ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหัวหน้า และมีเพื่อนร่วมงานที่มีความเอื้อเฟื้อ
• มีบางคนในที่ทำงานที่คอยสนับสนุนท่านให้ได้รับการพัฒนา
• ท่านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และบางความคิดเห็นได้รับการยอมรับ
• พันธกิจหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและ ภาคภูมิใจที่ได้ทำงานนี้
• เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องของท่านทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้งานมีคุณภาพ
• ท่านมีเพื่อนร่วมงานที่ดี และมีเพื่อนสนิทที่สามารถปรึกษาหารือได้
• ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ท่านได้รับคำชื่นชม หรือมีคนพูดถึงความก้าวหน้าในงานของท่าน
• เมื่อปีที่ผ่านมาท่านได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ และเจริญเติบโตในที่ทำงาน
• ท่านรู้สึกว่าองค์กรมีความยุติธรรม มีวิธีปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
• ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท และรู้สึกว่าอยากจะแนะนำคนรู้จักมาทำงานกับที่นี่

ความตั้งใจลาออก ของพนักงานแต่ละคน
• ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ท่านได้ไปสมัครงานในบริษัทอื่น
• มีความเป็นไปได้ในปีต่อไป หรือในระยะเวลาอันใกล้ที่ท่านจะลาออกจากบริษัทนี้
• ท่านมักจะคิดถึงเรื่องการลาออกจากงานปัจจุบันของท่านเสมอ
• ท่านได้เสาะแสวงหาตำแหน่งงานว่างจากบริษัทอื่น หรือมักจะค้นหาข่าวสมัครงานเสมอ
• ท่านรู้สึกว่าบริษัทได้ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าความสามารถของท่าน
• หากมีบริษัทอื่นให้ผลตอบแทนมากกว่าที่ท่านได้รับท่านก็จะลาออกจากบริษัทนี้
• ในปีนี้ท่านใช้สิทธิวันลาหยุดเต็มตามสิทธิที่มี หรือลาบ่อยครั้ง
• ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ทำเริ่มน่าเบื่อ และไม่มีความท้าทาย

ประเด็นทั้งหลายดังกล่าว อาจไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามเสมอไป บางข้อสามารถใช้การสังเกต พูดคุย แบบไม่เป็นทางการได้ ซึ่งบางทีพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลที่มีความสัมพันธ์และได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนพนักงาน อาจได้รับข้อมูลแบบไม่เป็นทางการนี้ได้ดีกว่า


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เลิก Exit Interview

view

*

view