หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 19/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 19,999,437
Page Views 23,564,499
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

เลิก Exit Interview กันเถอะ

เลิก Exit Interview กันเถอะ

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
อาจจะดีกว่าการไปสัมภาษณ์พนักงานตอนเขาลาออก ด้วยการทำแบบสำรวจขวัญและกำลังใจง่ายๆ ที่ HR ทำได้เอง

เชื่อว่าองค์กรจำนวนไม่น้อย ที่มักจะกระทำตามๆกันในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ สรรหา รักษา พัฒนา และลาจาก ด้วยวิธีการมาตรฐาน เสมือนเป็นพิธีกรรมที่ต้องกระทำสืบต่อกันมา ลองมาสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆในกระบวนการต่างๆเหล่านี้ เช่น สรรหาพนักงานด้วยวิธีการใหม่ๆ รักษาพนักงานด้วยกิจกรรมใหม่ๆ พัฒนาพนักงานด้วยการเรียนรู้แบบใหม่ๆ และสร้างระบบหรือสัญญาณเตือนก่อนที่พนักงานจะลาจากบริษัทไป

ด้วยวิธีการคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือกบฏต่อการดำเนินการที่เป็นกระแสหลัก อาจช่วยทำให้บริษัทของท่านสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน จนอาจกลายเป็นความผูกพันเสมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก็เป็นไปได้ การสำรวจตรวจสอบความรู้สึกนึกคิด และจิตใจของพนักงานอยู่เป็นระยะทั้งทางตรง (ด้วยการสำรวจหรือใช้แบบสอบถาม) และทางอ้อม (ด้วยการสังเกต พูดคุย) อาจทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์กรเปลี่ยนไป แบบสำรวจขวัญและกำลังใจ (Morale Survey) แบบง่ายๆ ที่อาจทำได้เองภายใน โดยไม่ต้องจ้างหน่วยงานภายนอก อาจจะดีกว่าการไปสัมภาษณ์พนักงานตอนออกจากงาน (Exit Interview) ซึ่งมักไม่ได้คำตอบที่สะท้อนความเป็นจริง เพราะโดยลักษณะและพฤติกรรมของคนไทย ไม่อยากจะมีเรื่องกับใคร และไม่อยากทิ้งความรู้สึกทีไม่ดีก่อนจากไป

แบบสำรวจที่ผมลองรวบรวมและตัดทอนจากที่มีการสำรวจทั่วไป มีดังนี้ (ลองพิจารณาหยิบไปใช้ดู)

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร – สามารถสอบถามเป็นกลุ่มได้
• มีการสื่อสารกับพนักงาน เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
• มีการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ชัดเจนด้านทรัพยากรบุคคล
• จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสำคัญ
• มีกระบวนการสรรหา และคัดเลือกคนเข้าทำงาน ที่ทำให้ได้คนตรงกับวัฒนธรรมองค์กร
• สนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ และความสามารถ
• จัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูล เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงาน
• สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ
• ผู้บังคับบัญชาได้ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
• สภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทเอื้อต่อการทำงาน การส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพและความปลอดภัย
• จัดสภาพแวดล้อมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้นำเสนอ ข้อมูลและข้อคิดเห็นใหม่ๆ ต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของบริษัท
• มีระบบการประเมินผลที่ชัดเจน โปร่งใส และจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในอัตราที่เทียบเคียงกับผลสำรวจค่าจ้างแรงงานของตลาด
• ให้สิทธิประโยชน์ซึ่งครอบคลุมพนักงาน หรืออาจมีถึงครอบครัว (บิดา-มารดา ภรรยาและลูก)
• มีกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากร สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
• มีระบบการเข้าทำงานที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับลักษณะงานแต่ละประเภท
• มีระบบหมุนเวียนงาน หรือระบบชัดเจนที่ระบุถึงความก้าวหน้าในงานที่ทำอยู่
• ให้โอกาสพนักงานภายในได้เลื่อนตำแหน่งก่อนที่จะสรรหาบุคคลภายนอก

ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานแต่ละคน
• ท่านมีความสุขในระหว่างที่ทำงานในตำแหน่งนี้
• ความพึงพอใจกับงานที่ทำอยู่ในขณะนี้
• ผลงานของท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
• ท่านจะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างกระตือรือร้น
• ท่านได้มีโอกาสใช้ศักยภาพของท่านในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ
• ท่านรู้สึกว่าตำแหน่งที่ท่านทำอยู่ปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้า
• ท่านสามารถทำงานความสำเร็จตามเป้าหมายและทันเวลาอยู่เสมอ
• ท่านได้รับการยอมรับจากหัวหน้างาน
• ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
• ท่านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำงานของหน่วยงาน
• งานที่ท่านทำอยู่ขณะนี้มีความมั่นคงทางรายได้
• สวัสดิการที่ได้รับจากการทำงานเหมาะสมกับงานที่ท่านทำอยู่
• ท่านมีโอกาสพบปะผู้อื่นเสมอ
• ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ทำมีความท้าทาย
• ท่านมีความพึงพอใจต่อหัวหน้างาน

ความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานแต่ละคน
• ท่านรู้ว่าท่านได้รับการคาดหวังอะไรบ้างในการทำงาน
• ท่านมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานที่เหมาะสม และเพียงพอ
• ในสถานที่ทำงาน ท่านมักได้รับโอกาสได้ทำในสิ่งที่ท่านทำได้ดีเสมอ
• ในรอบเดือนที่ผ่านมา ท่านได้รับการยกย่องหรือชมเชยในงานที่ออกมาดี
• ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหัวหน้า และมีเพื่อนร่วมงานที่มีความเอื้อเฟื้อ
• มีบางคนในที่ทำงานที่คอยสนับสนุนท่านให้ได้รับการพัฒนา
• ท่านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และบางความคิดเห็นได้รับการยอมรับ
• พันธกิจหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและ ภาคภูมิใจที่ได้ทำงานนี้
• เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องของท่านทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้งานมีคุณภาพ
• ท่านมีเพื่อนร่วมงานที่ดี และมีเพื่อนสนิทที่สามารถปรึกษาหารือได้
• ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ท่านได้รับคำชื่นชม หรือมีคนพูดถึงความก้าวหน้าในงานของท่าน
• เมื่อปีที่ผ่านมาท่านได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ และเจริญเติบโตในที่ทำงาน
• ท่านรู้สึกว่าองค์กรมีความยุติธรรม มีวิธีปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
• ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท และรู้สึกว่าอยากจะแนะนำคนรู้จักมาทำงานกับที่นี่

ความตั้งใจลาออก ของพนักงานแต่ละคน
• ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ท่านได้ไปสมัครงานในบริษัทอื่น
• มีความเป็นไปได้ในปีต่อไป หรือในระยะเวลาอันใกล้ที่ท่านจะลาออกจากบริษัทนี้
• ท่านมักจะคิดถึงเรื่องการลาออกจากงานปัจจุบันของท่านเสมอ
• ท่านได้เสาะแสวงหาตำแหน่งงานว่างจากบริษัทอื่น หรือมักจะค้นหาข่าวสมัครงานเสมอ
• ท่านรู้สึกว่าบริษัทได้ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าความสามารถของท่าน
• หากมีบริษัทอื่นให้ผลตอบแทนมากกว่าที่ท่านได้รับท่านก็จะลาออกจากบริษัทนี้
• ในปีนี้ท่านใช้สิทธิวันลาหยุดเต็มตามสิทธิที่มี หรือลาบ่อยครั้ง
• ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ทำเริ่มน่าเบื่อ และไม่มีความท้าทาย

ประเด็นทั้งหลายดังกล่าว อาจไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามเสมอไป บางข้อสามารถใช้การสังเกต พูดคุย แบบไม่เป็นทางการได้ ซึ่งบางทีพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลที่มีความสัมพันธ์และได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนพนักงาน อาจได้รับข้อมูลแบบไม่เป็นทางการนี้ได้ดีกว่า


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เลิก Exit Interview

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view