http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

คสช.ฟื้นความเชื่อมั่นต่ออายุ1ปีลดภาษี 3ประเภท

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

คสช.เห็นชอบมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ต่ออายุลดภาษี 3 ประเภท "บุคคลธรรมดา-นิติบุคคล-แวต"

ร.อ.น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ คณะทำงานโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยภายหลังการประชุม คสช. เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.เป็นประธาน วานนี้ (2 ก.ค.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยมีสาระสำคัญคือให้ขยายระยะเวลาการปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปอีก 1 ปี

สำหรับสาระสำคัญของมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ คสช.ให้ความเห็นชอบในวันนี้ได้แก่การเห็นชอบให้มีการออกพระราชกฤษฎีกา(พรฎ.)ขยายอายุอัตราภาษีทั้ง 3 ประเภท ได้แก่

1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราขั้นบันได 7 ขั้นอัตราจากเดิมอัตราเดิม 5 ขั้นอัตรา ตามเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 5 - 35% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2558 เพื่อความสมดุลและเป็นธรรมโดยให้ผู้มีรายได้น้อยชำระภาษีน้อย ผู้มีรายได้มากควรชำระภาษีมาก

ทั้งนี้การจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราดังกล่าวในทำให้ผู้มีรายได้รายได้ระหว่าง 0-300,000 บาทแรกจะเสียภาษีในอัตรา 5% ของรายได้สุทธิต่อปี ส่วนผู้มีเงินได้สุทธิ ระหว่าง 300,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จะถูกเก็บภาษีในอัตรา 10% เท่ากับอัตราเดิมผู้มีเงินได้สุทธิช่วง 500,001 ถึง 750,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 15% ลดลงจากอัตราเดิมที่ 20% ผู้มีเงินได้สุทธิ 750,001 บาทถึง 1 ล้านบาท เสียภาษีอัตรา 20% เท่าเดิม ผู้มีเงินได้สุทธิ 1,000,001 บาทถึง 2 ล้านบาท เสียภาษีอัตรา 25% ลดลงจากอัตรา 30% ผู้มีเงินได้สุทธิ 2,000,001 บาทถึง 4 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 30% เท่ากับอัตราเดิม และผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 4,000,001 ขึ้นไปเสียภาษีในอัตรา 35% ลดลงจากอัตราปัจจุบันที่เสียไว้ 37% โดยที่รัฐบาลยังคงยกเว้นภาษีสำหรับผู้มีรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทแรกตามเดิม

2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คงการเก็บภาษีนิติบุคคลในอัตรา 20% (อัตราเดิม 30%) ในรอบบัญชีที่ 1 ม.ค แต่ไม่เกินวันที่ 30 ธ.ค.2558 เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และ 3.ให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)ที่อัตรา 7% ต่อปี (รวมภาษีท้องถิ่น) จากเดิมที่ต้องปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10% โดยให้ขยายระยะเวลาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตรา 7% ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย.2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคของประชาชน และลดภาระค่าครองชีพของประชาชนลง

ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้รายงานต่อที่ประชุมฯว่ามาตรการขยายระยะเวลาการปรับลดภาษีเป็นมาตรการด้านการคลังที่สำคัญ ในการช่วยเหลือให้เศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 ผ่านการบริโภคและการลงทุน โดยกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ซึ่งใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 1.9 ล้านล้านบาท

ตรึงราคารถไฟฟ้าใต้ดินถึงต.ค.

ที่ประชุมฯรับทราบผลการเจรจา ระหว่างบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ “รฟม.” กับ คู่สัญญาในการขยายระยะเวลาการปรับอัตราค่าโดยสาร ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและแบ่งเบาภาระของประชาชน

โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้ยังคงอัตราเริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 40 บาท ไปจนถึงเดือน ต.ค.2557 ตามข้อกำหนดในสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร ที่ต้องดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารทุก 2 ปี โดยผลการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 16/2556 ได้มีมติอนุมัติค่าโดยสารใหม่ ซึ่งมีอัตราเริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 42 บาท โดยใช้อัตราค่าโดยสารนี้ในระยะเวลา 24 เดือนก่อนจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารอีกครั้ง

ไฟเขียวงบ4.8พันล้านช่วยเหลือชาวนา

ที่ประชุมฯยังอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 โดยให้ใช้งบประมาณจากงบประมาณปี 2558 วงเงิน 4,804.41 ล้านบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรแบ่งเป็น 3 มาตรการเร่งด่วน

1.มาตรการสนับสนุนสินเชื่อแก่ชาวนาจำนวน 3.57 ล้านราย หรือ 1 ล้านครัวเรือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ในอัตรา 3% ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยใช้เงินในการชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2,292 ล้านบาท

2.สนับสนุนแหล่งเงินทุนโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 700 ล้านบาท 3.สินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก (ประกันยุ้งฉาง) วงเงิน 1,100 ล้านบาท และ 3.กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ชดเชยงบประมาณให้กับผู้ค้าข้าวเก็บสต็อกข้าวเพิ่มเพื่อลดปริมาณการระบายข้าวออกจากสต็อกเพื่อพยุงราคาข้าวในตลาดปี 2557/2558 วงเงิน 315 ล้านบาท นอกจากนั้นยังให้รวมมาตรการประกันภัยนาข้าว วงเงิน 376 ล้านบาทซึ่งที่ประชุมได้การอนุมัติเมื่อสัปดาห์ก่อนไว้ในงบประมาณส่วนนี้ด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมฯยังเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างกฏกระทรวง ฉบับที่...พ.ศ.. ออกตามความในพระราชบัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อแยกประเภทหรือชนิดของโรงงานผลิตไฟฟ้าของแต่ละพลังงานเป็น 4 ประเภท คือ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน พลังงานน้ำ และพลังงานลม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรงงานในการผลิตไฟฟ้า โดยยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาดไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ไม่เป็นโรงงาน หากติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : คสช. ฟื้นความเชื่อมั่น ต่ออายุ1ปี ลดภาษี 3ประเภท

view

*

view