http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

คสช. ต่ออายุ แวต 7 เปอร์เซ็นต์ไปอีก 1 ปี

จากประชาชาติธุรกิจ

"คสช." ต่ออายุ "แวต" 7 เปอร์เซ็นต์ไปอีก 1 ปี

updated: 17 ก.ค. 2557 เวลา 21:26:45 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 17 ก.ค. คสช.ออกประกาศ ฉบับที่ 92/2557 เรื่องการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) โดยที่คสช.เห็นสมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อผลักดันกระตุ้นกลไกภาษี กระตุ้นการใช้จ่าย จึงให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี้ 1.ให้ยกเลิกพ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฏากร 2.ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 ให้คงจัดเก็บในอัตราดังนี้ ร้อยละ 6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ การนำเข้าทุกกรณี ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58

3. ร้อยละ 9 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ การนำเข้าทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558 เป็นต้นไป 4.ให้ประกาศของคสช.ฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 5.ให้รมว.คลัง รักษาการตามประกาศของคสช.ฉบับนี้ 6.ประกาศคสช.ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ต.ค.2557 เป็นต้นไป


ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า การประกาศลดภาษีของคสช.ดังกล่าว มีผลทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต)อยู่ที่ 7 % อีก 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2557 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2558 ซึ่งการประกาศระบุว่า 6.3 % ฉบับนี้ ยังไม่รวมหน้าที่กรมสรรพากรในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา 1 ใน 9 ของ 6.3% จึงเท่ากับต้องรวมภาษีของท้องถิ่นอีก 0.7 % รวมเป็นอัตรา 7% เช่นเดิม


จากนั้นหลังวันที่ 1 ต.ค.2558 จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9 % และต้องรวมภาษีของท้องถิ่นอีก 1 % ทำให้ประชาชนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10 % อย่างไรก็ตาม แวตมีการต่ออายุมาแล้วหลายครั้ง ครั้งละประมาณ 2 ปี แต่ครั้งนี้เสนอให้ต่ออายุเพียง 1 ปี เนื่องจากต้องรอให้รัฐบาลใหม่มาตัดสิน


สำหรับคำสั่งฉบับเต็ม มีดังนี้


     คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกประกาศฉบับที่ 92/2557

     เรื่องการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคสช.เห็นสมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค บริโภค อันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเเละมั่นคง จึงให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

     1.ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 549 พ.ศ.2555

    2.ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80แห่งประมวลรัษฎากรและให้คงอัตราการเก็บดังนี้
      
       (1)ร้อยละ6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

        (2) ร้อยละ 9 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

    3.ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับพระราช กฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา80แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่30พ.ศ.2534

    4.ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้

    5.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ.2557เป็นต้นไป


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : คสช. ต่ออายุแวต 7 เปอร์เซ็นต์ ไปอีก 1 ปี

view

*

view