http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,112,449
เปิดเพจ23,726,422

ปริศนาเงินคงคลัง

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
นครินทร์ ศรีเลิศ Bank_tennis@hotmail.comความคืบหน้าของการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2558 มีความชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ

ล่าสุดที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.) เพื่อบริหารราชการแผ่นดินได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ซึ่งมีวงเงินรวม 2.575 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 5 หมื่นล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 2%

เป็นที่น่าสังเกตว่ารายจ่ายงบประมาณที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งได้ถูกตั้งไว้สำหรับเป็น รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 41,965.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีการตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้เพียง 2,8541.7 ล้านบาท หรือมีการตั้งงบประมาณส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมาถึง 212.6%

‘เงินคงคลัง’ หรือ “Treasury Cash Balances” ถือเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการสภาพคล่องที่สำคัญของรัฐบาล และเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความมั่นคงแข็งแรงของฐานะทางการคลังของรัฐบาล เป็นเครื่องสะท้อนความน่าเชื่อถือของประเทศ แต่ละประเทศต้องมีเงินคงคลังที่เพียงพอต่อการรับมือกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

กรมบัญชีกลางประเมินว่าระดับของเงินคงคลังที่เหมาะสม ในควรจะครอบคลุมการเบิกจ่าย 13 วันทำการ หรือคิดเป็นประมาณ 5.1% ของงบประมาณรายจ่ายแต่หากเป็นในกรณีที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และตลาดการเงินไม่อยู่ในภาวะปกติ ระดับของเงินคงคลังก็ควรที่จะปรับเพิ่มขึ้นไปด้วย เพราะการระดมทุนในช่องทางปกติของภาครัฐอาจไม่สามารถทำได้

เงินคงคลังของประเทศ ณ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4 แสนล้านบาท ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำลงกว่าปีที่ผ่านมาที่เคยอยู่ในระดับที่สูงกว่า 5 แสนล้านบาท และลดลงจากช่วงต้นปี 2556 ที่มีเงินคงคลังสูงกว่า 6 แสนล้านบาทเศษ ดังนั้นนอกจากในงบประมาณ 2558 จะมีการตั้งงบประมาณชดเชยเงินคงคลัง สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ยังมีมีแผนที่จะกู้เงินอีกจำนวนหนึ่งในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้เพื่อมาใส่ในเงินคงคลัง การจัดสรรเงินมาคืนเงินคงคลังยังเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 169 วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่าหากมีการจ่ายเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป

แม้จะยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเงินคงคลังที่ถูกใช้จ่ายไประหว่างปีงบประมาณ 2557 นำไปใช้ในรายการใดบ้าง แต่จากวงเงินที่ตั้งเพื่อชดเชยเงินคงคลังที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 200% เป็นการบอกถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ปกติจนต้องมีการขอยืมเงินคงคลังมาใช้จ่ายก่อน แล้วจึงตั้งงบประมาณคืนในปีงบประมาณที่จะถึงนี้ตามที่กฎหมายได้วางไว้

นักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ที่ผ่านมาเงินคงคลังมักถูกยืมมาใช้เติมให้กับรายจ่ายในงบกลางฯ เนื่องจากในปีที่รายจ่ายอื่นๆเพิ่มเข้ามาในระหว่างปีงบประมาณ รัฐบาลมักใช้เทคนิคในการโยกเงินจากงบกลางไปใช้ในรายการอื่นๆ เนื่องจากเป็นเงินส่วนเดียวที่ไม่ต้องมีการขออนุมัติรายละเอียดจากสภาฯ งบกลางฯจึงเสมือน “เช็คเปล่า” ที่ให้อำนาจกับฝ่ายบริหารไปใช้ในโครงการต่างๆ ดังนั้นหากมีเหตุให้งบกลางฯไม่พอสำหรับใช้ในรายจ่ายที่จำเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาลทำให้ต้องยืมเงินคงคลังมาใช้ก่อน เป็นต้น

...แม้ในการบริหารงบประมาณ จะมีเทคนิคให้เลี่ยงไปใช้เงินส่วนอื่นๆ ในการบริหาร แต่เมื่อมีการตั้งวงเงินมาใช้คืนเงินคงคลังสูงขึ้นถึง 200% ก็ชวนให้น่าสงสัยว่าในปีที่ผ่านมา มีการยืมเงินคงคลังไปใช้ทำอะไรกว่า 4 หมื่นล้านบาท เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว ที่เป็นปัญหาสั่งสมเรื้อรังมานานก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่?!?


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปริศนาเงินคงคลัง

view

*

view