http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,116,750
เปิดเพจ23,730,984

บริหารจัดการน้ำ

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ ระดมสมอง
สมัย อนุวัตรเกษม ประธานกรรมการการประปานครหลวง


น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากที่สุด และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ในทุกด้าน เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของน้ำ อาจจะต้องพิจารณาส่วนที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1.ปริมาณ (Quantity) 2.ด้านคุณภาพ (Quality) 3.ด้านพลังงาน (Energy) คุณสมบัติทั้ง 3 ด้านนี้มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา และมีผลกระทบกับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติดังกล่าว ให้มีความสมดุล สร้างคุณประโยชน์นานาประการ ทั้งนี้ หากแบ่งกลุ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำที่สำคัญแล้ว สามารถจำแนกได้ ดังนี้ ใช้น้ำในการเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ ซึ่งคนเราใช้เป็นอาหาร ใช้น้ำอุปโภค-บริโภค อาทิ เพื่อดื่มกิน ประกอบอาหาร ทำความสะอาด ฯลฯ ใช้น้ำในอุตสาหกรรม กล่าวคือต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิต ล้างของเสีย หล่อเครื่องจักรเพื่อระบายความร้อน เป็นต้น น้ำยังใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่ง เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล มหาสมุทร เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ใช้ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง และสุดท้ายเป็นเรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัศนียภาพของริมฝั่งทะเล และแหล่งน้ำที่ใสสะอาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของมนุษย์

เนื่องจาก "น้ำ" เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องใช้ร่วมกันตามกิจกรรมของมนุษย์ ทุกคนจึงมีสิทธิการใช้และการเข้าถึงน้ำได้ตามความจำเป็น ซึ่งอาจจะต้องกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า และสิทธิการเข้าถึงน้ำอย่างเสมอภาคของประชาชนทุกคน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ดี จำเป็นต้องคำนึงถึง คุณสมบัติทางกายภาพ ของน้ำ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับน้ำ โดยบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในภาพรวมจะต้องให้ทุกกลุ่มได้รับประโยชน์ เป็นการผสมผสานผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องใช้เงินทุนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างคุ้มค่า ก็จะทำให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องพอใจ เป็นไปตามหลักการที่ว่า "น้ำ" เป็นทรัพยากรร่วมของทุกคน

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ำของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พบว่าถึงแม้โดยเปรียบเทียบกับนานาประเทศในโลก ประเทศไทยจัดว่าไม่ขาดแคลนน้ำมากนัก และสัดส่วนการกักเก็บน้ำของไทยอยู่ในระดับสูง แต่ไทยมีภาคเกษตรซึ่งปลูกข้าวเป็นหลัก ข้าวเป็นพืชที่ใช้น้ำมาก สถานการณ์น้ำของประเทศไทยจึงจะตึงตัวตลอด 20 ปีข้างหน้า และตึงตัวสูงสุดปลายทศวรรษนี้

ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการปลูกข้าว ทำให้มีการปลูกข้าวนาปรังได้ 1 ถึง 2 ครั้งในฤดูแล้ง นอกจากนี้ ความต้องการน้ำยังแกว่งไกวตามราคาข้าวในตลาดโลก และเกษตรกรได้ใช้น้ำใต้ดินเป็นน้ำสำรองเพื่อปลูกข้าว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนแต่ท้าทาย และสร้างความกดดันต่อระบบบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน

ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำหลายฉบับด้วยกัน แต่การบริหารจัดการน้ำของไทยยังมีช่องโหว่ ขาดเอกภาพและขาดกติกาที่ชัดเจนในการจัดสรรน้ำ ทรัพยากรน้ำส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้ระบบการเข้าถึงโดยเสรี ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการหาแนวทางจัดการน้ำใหม่ที่มีกติกาที่ชัดเจน และในขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม

เราโชคดีที่ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ ดังคำกล่าวโบราณที่ว่า "เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ" หากบริหารจัดการน้ำให้ดี มีประสิทธิภาพ เราก็จะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ มีคุณภาพดี ไม่เกิดเหตุการณ์อุทกภัย รวมถึงภัยแล้งต่าง ๆ

ในทางตรงกันข้าม ถ้าต่างคนต่างทำงาน แต่ละกลุ่มเห็นแต่ประโยชน์ของกลุ่มตน ไม่คำนึงถึงกลุ่มอื่น ๆ การบริหารจัดการน้ำก็จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างในอดีต

และเนื่องจากสภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ปัญหาวิกฤตทางด้านทรัพยากรน้ำยิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยปัญหาที่เกิดจากน้ำมีมากมาย อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ำด้อยลง

สำหรับในส่วนของการประปานครหลวงได้ตระหนักถึง วิกฤตการณ์ด้านน้ำที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนคือ มหาอุทกภัย ซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนั้นส่งผลต่อกระบวนการผลิตน้ำ และคุณภาพน้ำดิบด้อยลง ทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีค่าสาหร่ายสูง และค่าความนำไฟฟ้าสูง

พอมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เกิดวิกฤตน้ำแล้ง ทำให้คุณภาพน้ำดิบเปลี่ยนไป กล่าวคือเกิดการรุกล้ำของลิ่มน้ำเค็มเข้ามาในระบบน้ำดิบ และระบบผลิตน้ำประปาในเมืองใหญ่ (ระบบ Conventional) ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงจำเป็นต้องใช้การบริหารจัดการน้ำดิบเท่านั้นจึงจะสามารถแก้ไขได้

การประปานครหลวงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม ได้แก่ สมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) มาประชุมหารือร่วมกันหลายครั้ง

ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นร่วมกันว่า จำเป็นจะต้องจัดตั้ง "หน่วยงานบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม" เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม มิฉะนั้นแล้วจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำโดยเฉพาะด้านปริมาณและคุณภาพน้ำ แก่หน่วยงานผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม ในอนาคตอย่างแน่นอน

ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้ตั้ง "คณะทำงานกลุ่มย่อย" ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล รูปแบบโครงสร้างหน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ EAST WATER, EGAT, K-WATER ประเทศเกาหลี, การประปา New York ประเทศสหรัฐอเมริกา, การประปา London ประเทศอังกฤษ เพื่อกำหนดโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการของหน่วยงานนี้ต่อไป

สำหรับปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องภัยแล้ง ที่ทำให้น้ำดิบมีค่าความเค็มสูงนั้น คณะทำงานกลุ่มย่อยกำลังศึกษาและวิเคราะห์ในรายละเอียด เพื่อกำหนดมาตรการระยะสั้นมาแก้ไขปัญหา และเตรียมการรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นต้นปี พ.ศ. 2558 ล่วงหน้า

นอกจากนี้ การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการน้ำระหว่างประเทศยังพบว่า ประเทศไทยยังล้าหลังประเทศอื่นในลุ่มแม่น้ำโขงด้านการจัดการน้ำ จากแง่มุมทางกฎหมายและเครื่องมือการบริหารอุปสงค์ ดังนั้นประเทศไทยจะสามารถเข้าสู่เวทีเจรจาระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคง และอย่างมีศักดิ์ศรี ก็ต่อเมื่อสามารถลดความขัดแย้งในประเทศ และระบบการบริหารจัดการน้ำในประเทศได้รับการสะสางได้เสียก่อน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 85/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำ เป็นกรรมการ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำ จะได้ร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม และทำให้ทุกกลุ่มได้รับผลประโยชน์จากน้ำเสมอภาคกัน

สำหรับผลการศึกษาของคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ จะนำเสนอรายละเอียดแก่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ถึงเหตุผลความจำเป็นและวิธีการในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืนอย่างบูรณาการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ตายตัวแน่นอน เป็นไปได้หลากหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ค่านิยม ระบบการปกครองหรืออำนาจรัฐ สถานการณ์ของโลก และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

แต่ที่สำคัญคือ รูปแบบการบริหารจัดการที่นำมาใช้จะต้องลดปัญหา ลดข้อขัดแย้ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยเฉพาะต้องให้ตระหนักว่า น้ำเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มีจำกัด ไม่สามารถใช้ทรัพยากรอื่นทดแทนได้ และถูกปนเปื้อนด้วยมลพิษมากขึ้นทุกขณะ และถึงแม้ว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ก็ตาม แต่การจัดการน้ำให้เหมาะสม และเพียงพอสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย และให้เกิดสมดุลทางนิเวศวิทยา จะเป็นแนวทางที่ทำให้การใช้น้ำมีประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อไปในอนาคต


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : บริหารจัดการน้ำ

view

*

view