http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,116,911
เปิดเพจ23,731,156

วิจัยชี้ 95 เปอร์เซ็นต์ ปชช.ไม่พอใจการทำงานของตำรวจ

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

วิทยานิพนธ์มจร. เปิดโปงพฤติกรรมตำรวจ ขาดจริยธรรม มีทั้งเล่นพรรคเล่นพวก จับผู้ต้องหาผิดตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ได้พิจารณาคัดเลือก วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง "วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการตำรวจเชิงพุทธบูรณาการ" โดยนางตวงเพชร สมศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ให้เป็นวิทยา นิพนธ์ระดับดี ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว เป็น งานวิจัยเชิงคุณภาพ และภาคสนาม ศึกษาเฉพาะเขตกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ใช้ระยะเวลาในการทำวิจัย 1 ปี เพื่อศึกษาหาสาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหาการที่ประชาชนมีอคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ

นางตวงเพชร กล่าวถึงผลการวิจัยครั้งนี้ว่า จากการศึกษาวิจัยพบว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจนั้น ทางคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ได้กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553 ท้ายกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้อ7 - ข้อ 15 แต่ยังพบปัญหาทางจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ คือ ปัญหาด้านเนื้อหาของจริยธรรมตำรวจ ปัญหาการยอมรับที่จะนำจริยธรรมไปปฏิบัติ ปัญหาการนำจริยธรรมมาบังคับใช้ จึงทำให้เกิดปัญหาการร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งข้อมูลจากฝ่ายอำนวยการ 7 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 พบว่า เรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด แบ่งเป็นสายงาน คือ 1.งานสอบสวน ไม่ได้รับความเป็นธรรม คดีไม่คืบหน้า 2.งานจราจร ไม่พอใจการจับกุม ตั้งด่านไม่มีนายตำรวจคุม 3.งานสายตรวจ ระงับเหตุล่าช้า ไม่ค่อยตรวจตามชุมชน 4.งานสืบสวน กลั่นแกล้ง ยัดข้อหา แม้ร้อยละ 95 ของเรื่องร้องเรียนจะไม่มีมูล แต่การร้องเรียนส่วนใหญ่มาจากการไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

นางตวงเพชร กล่าวต่อไปว่า จากงานวิจัยยังสรุปปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในปัจจุบันขึ้น อยู่กับปัจจัย 4ประการ คือ 1.ภาวะความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของตำรวจ 2.สภาพการทำงานที่เสี่ยงอันตราย 3.งานบังคับใช้กฎหมายที่ต้องปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง4.งานตำรวจเป็นงานที่มีการใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมากสำหรับการปฏิบัติงานของตำรวจชั้นผู้น้อย ทั้งนี้ยังมีปัญหาที่พบในการปฏิบัติหน้าที่อีก อาทิเช่น ปัญหาการเล่นพรรคเล่นพวก โดยการคัดเลือกพวกพ้องของตนเข้ามาทำงาน, ปัญหาการ แต่ตั้งโยกย้ายที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง, ปัญหาค่าตอบแทนเงินเดือนน้อย แต่ความต้องการทางวัตถุมีสูง ตลอดจน ปัญหาการจับผู้ต้องหาผิดตัว เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน ยากที่จะแก้ไข จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

นางตวงเพชร กล่าวด้วยว่า ส่วนวิธีการพัฒนาจริยธรรมของตำรวจ จากผลการวิจัยเสนอว่า 1.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมีส่วนในการควบคุมตรวจสอบ จริยธรรมของข้าราชการเพิ่มขึ้น 2.สนับสนุนให้ดำเนินคดี และลงโทษข้าราชการตำรวจที่ประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 3.ไม่สนับสนุนค่านิยมของข้าราชการไทยที่มีอยู่แล้วในสังคมที่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาประเทศ 4.ผู้บังคับบัญชาควรประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี5.สนับสนุนให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 6.ส่งเสริมการบริหารงานราชการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7.สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร นำหลักธรรมมาปรับใช้ 8.สนับสนุนให้หน่วยงานทั้งหลาย รวมทั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

นางตวงเพชร กล่าวอีกว่า ที่สำคัญในการพัฒนาจริยธรรมของตำรวจยังสามารถนำหลักพุทธบูรณาการมาปรับใช้ได้โดย 1.หลักอคติ 4 คือ ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ ลำเอียงเพราะเกลียด โมหาคติ ลำเอียงเพราะเขลาหรือเพราะความโง่หลงงมงาย ภยาคติ ลำเอียงเพราะกลัวหรือเพราะเกรงใจ เพราะถือเป็นหลักต้องห้าม ควรละเว้น เพราะถือเป็นการทำลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 2.หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 3.บุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทำบุญด้วยการให้ (ทานมัย) แบ่งปันสิ่งของ แก่คนอื่น ด้วยความเต็มใจ ทำบุญด้วยการรักษาศีล (ศีลมัย) สำรวมกายและวาจา อ่อนน้อมถ่อมตน มีวาจาสุภาพ ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา (ภาวนามัย) การฝึกอบรมจิตให้สงบและเกิดปัญญา ไม่ถูกโมหะครอบงำ คิดแต่เรื่องดีที่เป็นกุศล เป็นการสำรวมจิตใจ เพื่อกำจัดกิเลส

" 4.นำหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา ปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข กรุณา ปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี อุเบกขา รู้จักวางเฉย มาปรับใช้5.สนับสนุนให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 6.สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร หรือแกนนำในการปฏิบัติราชการนำหลักกุศลกรรมบถมาใช้บูรณาการในการส่งเสริมให้เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบทำให้เกิดผลเป็นคนดีศรีสังคมหรือตำรวจดีมีคุณธรรม 7.สนับสนุนให้หน่วยงานทั้งหลายเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการนำหลักทิศ 6 มาใช้บูรณาการสร้างเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างหรือบุคคลที่จะต้องติดต่อประสานงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยจะช่วยทำให้การทำงานร่วม กันมีความสุขเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันกับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน "นางตวงเพชร กล่าว

นางตวงเพชร กล่าวว่า ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลให้กับวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2557 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 นี้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในปีนี้ไม่มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น มีเพียงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลระดับดี จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งงานวิทยานิพนธ์ วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการตำรวจเชิงพุทธบูรณาการ เป็น 1 ใน 4 เรื่องที่ได้รับรางวัล


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : วิจัย เปอร์เซ็นต์ ปชช. ไม่พอใจ การทำงานของตำรวจ

view

*

view