http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,351,824
เปิดเพจ24,157,406

ความตกลงอาเซียน 4 ฉบับ

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ พร้อมรับ AEC หรือยัง โดย ณกฤช เศวตนันท์

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ กําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของอาเซียนในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยระหว่างทางที่จะนำเหล่าประเทศอาเซียนไปสู่ AEC นั้น การดำเนินการประชุมเจรจาระหว่างกันในเวทีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือความตกลงหรือแม้แต่แผนงานร่วมกันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ มีความสำคัญ

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Ministers (AEM) เป็นอีกหนึ่งเวทีการประชุมที่มีความสำคัญและน่าจับตามอง เนื่องจากเป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของอาเซียน จึงนับว่าเป็นศูนย์กลางของการดําเนินการทางเศรษฐกิจของอาเซียนเกือบทั้งหมด

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ถูกกำหนดให้มีขึ้นอย่างเป็นทางการปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับ ดูแล และพิจารณาขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแนวทางที่ผู้นําอาเซียนกำหนด รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ และการขยายความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา

โดยในปีนี้การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการได้จัดมาถึงครั้งที่ 46 แล้ว ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคมณ กรุงเนย์ปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

สำหรับทิศทางในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงของประเทศไทยนั้น กระทรวงพาณิชย์ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.เป็นประธาน มีการประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และมีมติเห็นชอบ กรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับอาเซียนจํานวน 4 ฉบับ เพื่อให้ กระทรวงพาณิชย์ ไปดําเนินการลงนามแล้ว

ซึ่งกรอบความร่วมมือหรือความตกลงทั้ง 4 ฉบับนั้นประกอบไปด้วย ความตกลงการค้าบริการและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับอินเดีย ที่มีการเจรจาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

ความตกลงฉบับนี้มีสาระสําคัญอยู่ที่การที่ประเทศในอาเซียน จะมีการเปิดเสรีธุรกิจบริการให้กับนักลงทุนอินเดียในการเข้ามาลงทุนในประเทศอาเซียนได้ โดยประเทศไทยจะเปิดเสรีภาคบริการให้ประเทศอินเดียเข้ามาลงทุนจํานวน 80 สาขาบริการ

อาทิ ธุรกิจบริการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการวิจัย เป็นต้น ด้วยความตกลงนี้อินเดียจะได้รับการคุ้มครองในการลงทุน แต่สัดส่วนในการถือหุ้นของนักลงทุนชาวอินเดียจะยังคงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว คือไม่เกินร้อยละ 49 ซึ่งจะเป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับอินเดียนับจากการลงนามความตกลงแล้ว

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่ถูกกำหนดให้ลดต่ำลงกว่าร้อยละ 49

ความตกลงฉบับที่สอง คือ การลงนามในพิธีสารแก้ไขตารางภาษีแนบท้ายข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นการลงนามในการปรับปรุงพิธีสารแนบท้าย FTA ฉบับดังกล่าวให้มีความทันสมัยและอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ตามกําหนดการทบทวนสินค้าในตารางแนบท้ายทุก ๆ 5 ปี

ทั้งนี้ อาเซียนได้ทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้เห็นชอบร่วมกันว่าจะต้องมีการ ปรับปรุงการเปิดเสรีในด้านการค้า เพื่อให้มีการอำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยได้มีการปรับปรุง กฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่ง

บัญชีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่นี้จะแสดงพิกัดอัตราศุลกากรทุกรายการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายละเอียดของสินค้าต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

ความตกลงฉบับที่สาม คือ การขยายการเปิดเสรีภาคธุรกิจบริการชุดที่ 9 ซึ่งเป็นการเปิดเสรีภาคบริการในอาเซียนเพิ่มอีก 24 สาขาบริการ โดยหลังจากมีการลงนามแล้วจะทำให้มีการเปิดเสรีภาคบริการรวมเป็น 104 สาขาบริการ จากเป้าหมายการเปิดเสรีภาคบริการทั้งหมด 126 สาขาบริการ ซึ่งจะต้องมีการเจรจากันต่อไปสำหรับภาคบริการที่เหลือในการเปิดเสรีภาคบริการชุดที่ 10

ความตกลงฉบับที่สี่ คือ ความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกันในวิชาชีพบัญชีที่จะมีการจัดตั้งสภากลางอาเซียน ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจดทะเบียนก่อนเดินทางไปประกอบวิชาชีพนักบัญชีในประเทศอาเซียน

ความตกลงทางการค้าการลงทุนของอาเซียน ไม่ว่าจะทำกับคู่เจรจาใดถือเป็นเรื่องที่สำคัญและมีผลกระทบกับประชาชนไทยทุกคน เพราะประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน ซึ่งจะยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้น เพราะการรวมเป็นตลาดเดียวกันในปี พ.ศ. 2558

ดังนั้น ประชาชนไทยทุกคนจึงควรติดตามและให้ความสำคัญกับความตกลงทางการค้าการลงทุนของอาเซียนอย่างสม่ำเสมอ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ความตกลงอาเซียน 4 ฉบับ

view

*

view