http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,117,646
เปิดเพจ23,731,935

เปิดรายงานสภาพัฒน์-เด็กไทยไอคิวต่ำกว่ามาตรฐานสากล

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...อนัญญา มูลเพ็ญ

ในการรายงานภาวะสังคมประจำไตรมาสที่2/2557  ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  หรือสภาพัฒน์มีประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพของเยาวชนไทยอนาคตของชาติที่น่าสนใจ 

“ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ”  รองเลขาธิการ สศช.  เปิดเผยว่า ตามผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย  (MICS4)  พบว่า  เด็กไทย 92% มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย การอ่าน อารมณ์ และการเรียนรู้  แต่ในส่วนของระดับสติปัญญาของเด็กวัยเรียนนั้นพบว่า มีระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและไม่มีการพัฒนาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้  รายงานสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยในปี 2554 ของกรมสุขภาพจิตพบเด็กนักเรียนอายุ 6-15 ปี มีไอคิวเฉลี่ย 98.59 ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสากล(ไอคิว=100) ต่ำกว่าประเทศในกลุ่มเอเชีย 5-10 จุด โดยเด็ก 48.5% มีระดับสติปัญหาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ (น้อยกว่า100) และมีระดับสติปัญหาบกพร่อง(น้อยกว่า70) อยู่ถึง 6.5% สูงกว่ามาตรฐานสากลที่ไม่ควรเกิน2%

ขณะเดียวกัน หากเปรียบเทียบระดับเฉลี่ยของสติปัญญาของเด็กวัยเรียนเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนที่ระดับ 97-99 ทั้งที่ตามทฤษฏีการวัดความสามารถทางสติปัญญาเชื่อว่าโดยปกติจะมีการเพิ่มขึ้นของไอคิวเฉลี่ย 2-3 จุด ในทุก 10 ปี จากการที่ประชากรมีสุขภาพและการศึกษาที่ดีขึ้น แต่การสำรวจของไทยไม่เป็นไปตามทฤษฎีสะท้อนว่าในช่วง 8-10 ปีที่ผ่านมาไม่มีการพัฒนาของระดับสติปัญญา  และในส่วนของความฉลาดทางอารมณ์(อีคิว) มีคะแนนเฉลี่ย 45.12 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 50-100 โดยด้านที่อ่อนที่สุดคือความมุ่งมั่นพยายาม

รองเลขาธิการ สศช. ระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อพัฒนาของเด็กนั้นหลักๆ มาจากการเตรียมความพร้อมของสุขภาวะแม่  และการวางแผนครอบครัว ที่จะช่วยคัดกรองโรคทางพันธุกรรมรวมถึงการลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมลดความเสี่ยงปัญหาพัฒนาของเด็ก แต่ที่ผ่านมาคนยังขาดความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์และยังไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนครอบครัว

อีกปัจจัยหนึ่งคือการเลี้ยงดู  ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเด็กในช่วงอายุ 3 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงที่สมองเด็กมีการพัฒนาเร็วที่สุด ดังนั้นการดูแลสุขภาพเด็กรวมถึงสภาพการเลี้ยงดูจึงเป็นตัวชี้ที่สำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมาย   แต่ผลการศึกษาหลายชิ้นระบุว่า เด็กไทยจำนวนมากไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เนื่องจากการเสียชีวิต หย่าร้าง และย้ายถิ่นไปทำงานหรือความจำเป็นในกาประกอบอาชีพ โดยเด็กไทย 1 ใน 5 ถูกเลี้ยงโดยย่ายาย  รวมถึงถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ  โดยเฉพาะในแม่กลุ่มที่มีการศึกษาต่ำ และมีฐานะยากจน  โดยจากการสำรวจ MICS4  พบว่า เด็กอายุ 3-5 ปีที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอมีถึง 6.1% ขณะที่เด็กแรกเกิดถึง 2 ปีมี 2.2%

ชุตินาฏ ระบุว่า แม้ที่ผ่านมาภาครัฐจะดำเนินโครงการหลายด้านที่เป็นการอุดหนุนสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องที่ครอบคลุมถึงตัวเด็ก เช่น หลักประกันถ้วนหน้า การสงเคราะห์บุตร สวัสดิการเกี่ยวกับการกศึกษาและค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษาบุตรของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเบี้ยยังชีพผู้พิการ  แต่ปัญหาสำคัญที่ทำให้มีความไม่ทั่วถึงคือ ครัวเรือนยากจนส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กและผู้สูงอายุ หรือเป็นแรงงานนอกระบบ ทำให้เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอุดหนุนจากสิทธิประโยชน์ของพ่อแม่แล้ว  ทำให้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก ไม่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ การเลี้ยงดูที่เหมาะสม ส่งผลต่อพัฒนาการ สติปัญญา และอารมณ์ของเด็ก ในที่สุด

สำหรับแนวนโยบายของภาครัฐเพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายอุดหนุนและให้ความช่วยเหลือเด็กในครัวเรือนที่ยากจนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องเงินและสิ่งของ เพื่อให้เกิดการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม เพราะที่ผ่านมาแนวทางการอุดหนุนจากรัฐส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้นตัวเด็ก แต่ยังคงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแบบเฉพาะ และไม่ได้ช่วยยกระดับให้พ้นจากความยากจน และ มักขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละรัฐบาล คาดการณ์เรื่องงบประมาณไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกลุ่มเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน โอกาสที่จะได้รับสวัสดิการยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ ดังนั้นรัฐจึงต้องดูแลกลุ่มนี้เป็นพิเศษ โดยกำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะ และต้องดูเป็นระบบมากขึ้น มีระบบข้อมูลที่ชัดเจนว่า เป็นเด็กหรือครัวเรือนที่ยากจนจริง  เพราะการให้คงไม่สามารถให้ได้ทั้งหมดหรือในรูปแบบของประชานิคม เพราะจะกระทบต่อฐานะการคลังในระยะยาว 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดรายงานสภาพัฒน์ เด็กไทย ไอคิว ต่ำกว่า มาตรฐานสากล

view

*

view