http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,110,605
เปิดเพจ23,724,499

ชี้อัตรา ถือครองที่ดิน ของคนไทยเหลื่อมล้ำมากสุด

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์สำรวจภาวะสังคมไทยไตรมาส2 อัตรา"ถือครองที่ดิน"เหลื่อมล้ำมากสุด

ในการแก้ไขปัญหาประเทศนั้น นอกจากจะต้องมองปัญหาที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม คุณภาพชีวิต แล้ว ยังต้องพิจารณาปัญหาในภาพรวมด้วย จึงจะทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เห็นรายละเอียดยิบย่อยไปจนถึงภาพรวมขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจน คือ "ข้อมูลพื้นฐาน" ที่รอบด้านและน่าเชื่อถือ

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยรายงานภาวะสังคมในไตรมาส 2 ปี 2557 พบปัญหาเชิงเศรษฐกิจ และสังคมในหลายส่วนที่ยังน่าเป็นห่วง

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื้อรังอย่าง ความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน ปัญหาช่องว่างคนรวยกับคนจน โอกาสเข้าถึงการศึกษา ปัญหาการว่างงาน รวมทั้งคดีอาชญากรรม และอุบัติเหตุรถสาธารณะ

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการ สศช. เผยรายงานภาวะสังคมในไตรมาส 2 ปี 2557 ระบุว่า ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ปัญหาความยากจนในประเทศซึ่งผ่านมากกว่า 3 ทศวรรษแต่ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแม้จะมีแนวโน้มลดลง

รายงานดังกล่าว ระบุว่า จากการประเมินโดยใช้เส้นความยากจนที่ใช้แบบแผนการบริโภค หรือมาตรฐานการดำรงชีวิตขั้นต่ำในปี 2554 เป็นฐานในการคำนวณ และได้คำนวณเส้นความยากจนย้อนหลังไปถึงปี 2531 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ภายใต้แบบแผนการบริโภคเดียวกันพบว่า สัดส่วนคนจนได้ลดลงจาก 65.2 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2531 เหลือ 38.6 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2541 และเหลือ 20.4 เปอร์เซ็นต์ และ 12.6 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2551 และปี 2555 ตามลำดับ

"ความยากจนลดลงเป็นผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 มีจำนวนคนจนทั่วประเทศประมาณ 8.4 ล้านคน และหากรวมคนจนกับคนเกือบจนแล้วจะมีประมาณ 15.6 ล้านคน หรือ 23.5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศซึ่งบ่งชี้ได้ว่าความยากจนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ"

ทั้งนี้ คนเกือบจน หมายถึง ประชากรที่มีระดับรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคสูงกว่าเส้นความยากจนไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ คนกลุ่มนี้มีความอ่อนไหวต่อภาวะวิกฤติต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะตกเป็นคนจนได้ง่าย หากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงหรือประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจหรือประสบปัญหาด้านสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

จน-รวยห่างกัน 25 เท่า

สำหรับ ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้หรือการกระจายรายได้ "ค่อนข้างทรงตัว" ในช่วงเวลาเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา และปัญหาการกระจายรายได้ของประเทศอยู่ในระดับปานกลาง โดยสะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ ในช่วงปี 2531-2554 ซึ่งอยู่ในระดับ 0.48-0.53

ด้านการถือครองรายได้กระจุกตัวอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนรวยที่สุด 10 เปอร์เซ็นต์ ถือครองรายได้ถึง 39.3 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด

ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุด 10 เปอร์เซ็นต์ ถือครองรายได้เพียง 1.6 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดเท่านั้น จึงทำให้ความแตกต่างของรายได้ห่างกันถึง 25.2 เท่า ในปี 2554

ประเทศไทยถือว่ามีความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดินสูงมาก โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน 20 เปอร์เซ็นต์ที่ถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนพื้นที่ถือครองที่ดินสูงถึง 79.9 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด

ในขณะที่กลุ่มผู้ถือครองที่ดิน 20 เปอร์เซ็นต์ที่ถือครองที่ดินน้อยที่สุด มีสัดส่วนถือครองที่ดินเพียง 0.3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

การศึกษาต่างกัน16เท่า

นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ำในโอกาสการเข้าถึงการศึกษาก็ยังมีความแตกต่างกันมากระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะความเป็นอยู่แตกต่างกัน ระหว่างเขตเมืองกับชนบท และระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้โอกาสการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้มีความแตกต่างกันมาก โดยกลุ่มประชากร 10 เปอร์เซ็นต์ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากร 10 เปอร์เซ็นต์ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด ประมาณ 16.3 เท่า

ขณะที่นักเรียนและนักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงกว่านักเรียนและนักศึกษาในเขตชนบท และนักเรียนนักศึกษาในกรุงเทพฯ มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงสุด ส่วนภาคใต้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีต่ำสุด ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา

ปรับ"ศก.-ภาษี"แก้ยั่งยืน

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการพัฒนาคนทั้งด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ และสวัสดิการสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

สำหรับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยมีเป้าหมายลดช่องว่างทางรายได้ มีการเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน การเข้าถึงบริการทางสังคม และการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเป็นธรรมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมไทยที่เป็นผลจากการพัฒนาที่ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน

รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีให้สนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา และให้มีการกระจายผลตอบแทนที่เป็นธรรมระหว่างกลุ่มเจ้าของทุนและกลุ่มเจ้าของแรงงาน ตลอดจนระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในทุกมิติเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : อัตราถือครองที่ดิน คนไทย เหลื่อมล้ำมากสุด

view

*

view