http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,119,557
เปิดเพจ23,733,908

ป.ป.ช.จับมือภาคเอกชนดันโครงการ CAC ลดคอร์รัปชัน

ป.ป.ช.จับมือภาคเอกชนดันโครงการ CAC ลดคอร์รัปชัน

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
บทบาทภาคเอกชนสำคัญต่อความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

เพราะ บริษัทเอกชนถูกมองว่า อยู่ในสมการคอร์รัปชันในฐานะผู้ให้ ถ้าบริษัทเอกชนพร้อมใจกันปฏิเสธ ไม่ให้ไม่จ่าย โอกาสที่คอร์รัปชันจะลดลงก็มีมาก แนวคิดนี้ได้นำมาสู่การจัดตั้งโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้าน การทุจริต หรือ CAC เมื่อปี 2553 เพื่อเป็นพื้นที่ให้บริษัทเอกชนสามารถมีแนวร่วมของบริษัทธุรกิจด้วยกัน ประกาศเจตนารมณ์ทำธุรกิจสะอาด ปลอดคอร์รัปชันเพื่อสร้างพลังธุรกิจสะอาดให้กับการทำธุรกิจในประเทศ ปัจจุบันโครงการ CAC มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ ล่าสุดคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาคเอกชนของ ป.ป.ช. ได้ยกระดับโครงการ CAC เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของภาคเอกชนในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ นี้คือประเด็นที่จะเขียนวันนี้

โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตที่มีชื่อภาษาอังกฤษ ว่า Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption หรือ CAC ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดยองค์กรธุรกิจสำคัญแปดองค์กรคือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือไอโอดี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างพื้นที่ให้บริษัทธุรกิจสามารถร่วมกันแก้ปัญหาคอร์รัปชันโดยประกาศ เจตนารมณ์ทำธุรกิจสะอาดและปลอดคอร์รัปชันอย่างสมัครใจ

เมื่อเข้าร่วม บริษัทมีภาระหน้าที่ที่จะต้องประกาศเป็นนโยบายของบริษัทที่จะทำธุรกิจโดยไม่ มีการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมกับวางระบบควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสของการทุจริตคอร์รัปชันในการทำ ธุรกิจของบริษัท เมื่อบริษัทได้ดำเนินการในทั้งสองเรื่องนี้ คือ จัดทำนโยบายและมีการวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทก็จะได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อ ต้านการทุจริตที่มี ดร.พนัส สิมะเสถียร เป็นประธาน ว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายและมีระบบการควบคุมภายในชัดเจนที่จะป้องกันการ ทุจริตคอร์รัปชัน สมควรที่จะได้รับการเชิดชูว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการ หรือธรรมาภิบาลในขั้นสูงที่คนไทยควรทราบและสนับสนุน

ตั้งแต่เริ่มโครงการ CAC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือไอโอดี ได้ขับเคลื่อนโครงการนี้ในฐานะเลขานุการโครงการ CAC แทนองค์กรจัดตั้งแปดองค์กรและถึงวันนี้ (สิ้นเดือนสิงหาคม) จำนวนบริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์มี 337 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 163 บริษัท เป็นบริษัทจำกัด 174 บริษัท และมีบริษัทที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ว่ามีนโยบายและระบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว 54 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 19 บริษัท ปัจจุบันจำนวนบริษัทเข้าร่วมโครงการและบริษัทที่ผ่านการรับรองกำลังมีโมเมน ตั้มมากขึ้นๆ ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างพื้นที่การทำธุรกิจสะอาดและปลอดคอร์รัปชันที่กว้าง ขึ้น และจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะลดการทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ

โดยเหตุนี้ทางคณะอนุกรรมการภาคเอกชนของ ป.ป.ช.ที่มีคุณประมนต์ สุธีวงศ์ เป็นประธานจึงตระหนักถึงความสำคัญของโครงการนี้ และได้นำโครงการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์หลักของ ป.ป.ช.ที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันร่วมกับภาคเอกชน คุณประมนต์เห็นความสำคัญของโครงการ CAC ว่าเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจที่มีคุณภาพให้กับภาคเอกชน นำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือของการทำธุรกิจในประเทศไทย ที่สำคัญ บริษัทเอกชนที่มีความประพฤติทางธุรกิจที่ดีอยู่แล้ว (คือไม่ทุจริตคอร์รัปชัน) ก็จะมีแนวร่วมมากขึ้น และจะดึงให้บริษัทที่ไม่ทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ชอบการทุจริตคอร์รัปชันเข้า มาเป็นแนวร่วมมากขึ้น เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน เหตุผลดังกล่าวทำให้ภาคทางการโดย ป.ป.ช.ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ CAC และพร้อมช่วยผลักดันโครงการในการขยายแนวร่วม และใช้พลังธุรกิจที่เกิดขึ้นผลักดันการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการการทำงานของ หน่วยงานภาครัฐเพื่อลดการทุจริตคอร์รัปชัน

ในการขับเคลื่อนโครงการภาคเอกชน และ ป.ป.ช. รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการ CAC ในระยะต่อไปไว้ห้าแนวทาง

หนึ่ง ขยายแนวร่วมบริษัทธุรกิจเอกชนให้มากขึ้น ทั้งบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์ และบริษัทที่ผ่านการรับรองโดยมุ่งไปที่ความร่วมมือของสมาคมธุรกิจในสาขา ธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สภาธุรกิจที่เป็นองค์กรจัดตั้ง ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือไอโอดี และ ป.ป.ช.โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบริษัทธุรกิจในภาคเศรษฐกิจจริง ผ่านการขับเคลื่อนของสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สอง ปลูกจิตสำนึกและกระแสความร่วมมือของภาคธุรกิจในโครงการ CAC โดยเน้นการเข้าร่วม ว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทธุรกิจที่ควรทำ พร้อมส่งเสริมให้บริษัทที่อยู่ในโครงการ CAC และกลุ่มธุรกิจมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตที่พบเห็นจากการให้บริการ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการทุจริตคอร์รัปชัน

สาม ให้ประโยชน์และชมเชยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการรับรอง เช่น ให้เป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษในการติดต่อทำธุรกิจกับภาคทาง การหรือสถาบันการเงิน

สี่ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยในการต่อ ต้านทุจริตให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ของบริษัทไทยในการทำธุรกิจในต่างประเทศให้สามารถมีนโยบายและ ระบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีกลไกที่จะให้บริษัทที่ถูกเรียกสินบน โดยหน่วยงานรัฐสามารถมีช่องทางที่จะคุ้มครองหรือดูแลตัวเอง

ห้า ร่วมมือกับภาครัฐ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ.ร.ในโครงการปรับปรุงระบบการให้บริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และลดความเสี่ยงของการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

การขับเคลื่อนทั้งห้าด้านจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการแก้ไขปัญหา คอร์รัปชันที่จะสานบทบาทของภาคเอกชนและภาครัฐ นำไปสู่การสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจที่มีคุณภาพ ซึ่งสำคัญต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับการทำธุรกิจในประเทศ ดังนั้นจำเป็นที่บริษัทธุรกิจเอกชนทุกบริษัทต้องร่วมมือและสนับสนุนเพื่อให้ มาตรฐานในการทำธุรกิจของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่แท้จริง นำประเทศหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์ที่ได้พาประเทศไปสู่ความถดถอย จากคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศขณะนี้


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ป.ป.ช. จับมือ ภาคเอกชนดัน โครงการ CAC ลดคอร์รัปชัน

view

*

view