http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,113,814
เปิดเพจ23,727,870

ต่อต้านคอร์รัปชันแบบไทยปนอังกฤษ

ต่อต้านคอร์รัปชันแบบไทยปนอังกฤษ

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
คอร์รัปชันเป็นมะเร็งร้าย เป็นภัยร้ายแรงทำลาย ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ ทำลายสังคม ทำลายการกินดีอยู่ดีของประชาชน

ขัดขวางการเจริญเติบโตของประเทศชาติ ทุกประเทศทั่วโลกต่างก็ตระหนักถึงภัยของคอร์รัปชัน และได้กำหนดมาตรการและวิธีการต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน องค์การสหประชาชาติ ก็ได้เล็งเห็นถึงความร้ายแรงของปัญหาและการคุกคาม อันเกิดจากการคอร์รัปชัน ได้จัดทำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน 2003 ให้ประเทศสมาชิกถือปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

สำหรับประเทศไทยถูกคอร์รัปชันกัดกร่อนทำลายโดยเฉพาะระบบราชการจนเกือบเข้าขั้นพิการ มาหลายปี เมื่อ คสช. เข้ามามีอำนาจบริหารประเทศ ก็มีแนวทางชัดเจนในการขจัดคอร์รัปชัน จึงทำให้ข้าราชการใฝ่ดีในส่วนราชการหลายแห่ง เริ่มรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างคึกคัก

ส่วนทางด้านองค์กรเอกชนที่เป็นแกนสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน คือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ที่มีนายประมนต์ สุธีวงศ์ เป็นประธาน ที่ซมไปเพราะพิษระเบิดในช่วงของรัฐบาลชุดที่แล้ว ก็เริ่มคึกคักจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอีก ล่าสุด คือการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2557 ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตามแนวคิด “แฮนด์อินแฮนด์ ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะที่ยังยืน” โดยมีหน่วยราชการหลายแห่งเข้าร่วมปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชันด้วย และได้จัดเวทีเสวนาสามเวที คือ 1. การปฏิรูปการเลือกผู้แทนราษฎร ไม่ให้ผู้มีประวัติคอร์รัปชันเข้ามาเป็นผู้แทน 2. การปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และ 3. เวทีเสวนาหาแนวทางใหม่ในการต่อสู้กับคอร์รัปชัน โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาด้วย

สำหรับแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของไทยนั้น คสช. ให้ความสำคัญมาก มีการเปิดเผยข้อมูลมาก่อนหน้านี้ว่า อาจนำระบบการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศอังกฤษมาใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการไทยที่มีปัญหาเรื่องทุจริตมากด้วย

เมื่อมีแนวคิดจะนำระบบการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศอังกฤษมาใช้ ก็น่าจะมีการพิจารณาศึกษากฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศอังกฤษ ฉบับใหม่ คือ กฎหมายที่เรียกว่า The Bribery Act 2010 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2554 ที่กล่าวกันว่า เป็นกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันที่ขยายกว้างขึ้นจะทำให้การต่อต้านคอร์รัปชันของอังกฤษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำบทบัญญัติส่วนที่น่าจะเป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันของไทย ให้ประสิทธิภาพในการต่อต้านคอร์รัปชันของไทยดียิ่งขึ้น

ตามเอกสารที่สำนักงานบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแห่งหนึ่ง ในประเทศอังกฤษ ได้จัดทำขึ้น ระบุว่า กฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันของอังกฤษฉบับนี้ มีแนวทางคล้ายกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่า US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่หลายประเทศใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการตรากฎหมายต่อต้านคอร์รัปชัน แต่กฎหมายของอังกฤษมีบทบัญญัติบางเรื่องล้ำหน้ากว่า

สรุป สาระที่เป็นประเด็นสำคัญของกฎหมาย The Bribery Act 2010 คือ ครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับสินบนทุกประเภท ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation payment) หรือที่ไทยเรียกกันว่าค่าหยอดน้ำมัน ที่บางประเทศแม้แต่สหรัฐอเมริกาให้กระทำได้ แต่กฎหมายของประเทศอังกฤษถือว่าเข้าข่ายเป็นการให้สินบน กำหนดความผิดบริษัทที่ไม่มีมาตรการหรือล้มเหลวในการป้องกันการให้สินบน และกำหนดให้เป็นความผิดทั้งผู้ให้สินบนและผู้รับสินบน

กฎหมายฉบับนี้ แยกลักษณะความผิดเกี่ยวกับสินบนไว้ 4 ประเภทคือ

(1) ความผิดทั่วไปฐานให้หรือสัญญาว่าจะให้สินบน

(2) ความผิดทั่วไปฐานเรียกหรือตกลงจะรับสินบน

(3) แยก ความผิดเกี่ยวกับสินบนต่อเจ้าหน้าที่ของต่างประเทศไว้ต่างหาก

(4) กำหนดความผิดของบริษัท ที่ล้มเหลวในการป้องกันการให้สินบนขึ้นเป็นความผิดลักษณะใหม่ อีกลักษณะหนึ่ง โดยถือเป็นความผิดเมื่อมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งของบริษัทนั้น ได้ให้สินบนอันเนื่องจากการปฏิบัติงานของบริษัท

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมประเทศอังกฤษได้จัดทำคำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ให้บริษัททั้งหลายถือปฏิบัติด้วย คือ

๐ วิธีการป้องกันสินบนต้องได้สัดส่วนกับความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้สินบน ต้องกำหนด นโยบายเพื่อการป้องกันสินบน ที่ชัดแจ้ง ปฏิบัติได้ เข้าถึงได้ และต้องมีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ

๐ ต้องกำหนดพันธกิจในการป้องกันสินบนอย่างถ้วนทั่วในทุกส่วนของกิจการของบริษัทนั้น ฝ่ายบริหารต้องสร้างวัฒนธรรมขององค์กรขึ้นว่าการให้สินบนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ ต้องมีการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) เรื่องการให้และรับสินบนทั้งภายในและนอกบริษัท โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงเป็นระยะๆ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

๐ ต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due diligence) ของหน่วยงานในบริษัทอันเกี่ยวกับการดำเนินงานที่นำไปสู่การให้สินบนหรือไม่ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือทำธุรกรรมต่างๆ

บทสรุป จากสาระสำคัญของกฎหมายต่อต้านสินบนของประเทศอังกฤษดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าให้ความสำคัญด้านการป้องกันฝ่ายผู้อาจเป็นผู้ให้สินบนคือ บริษัทต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ปฏิบัติงานของบริษัทด้วย ทำให้มีข้อพิจารณาคือ ในการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยนั้น ควรเน้นด้านการป้องกันการคอร์รัปชันคู่ขนานไปกับการปราบปรามฟ้องร้องลงโทษผู้กระทำความผิด ดังเช่นกฎหมายประเทศอังกฤษดังกล่าว ด้วย แต่ไทย ควรเน้น การป้องกันฝ่ายผู้อาจเป็นผู้รับ คือฝ่ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นสำคัญ

และน่าจะนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานราชการด้วย หัวหน้าส่วนราชการต้องกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ชัดแจ้ง และต้องยึดถือหลักการตามวลีที่ว่า “หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก” อย่างจริงจัง ประการสำคัญต้องส่งเสริมให้ข้าราชการหันกลับมามีทัศนคติว่า การคอร์รัปชันเป็นเรื่องน่ารังเกียจ และเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการบ้างแล้วที่กระทรวงพาณิชย์ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จกลับมาเป็นกระทรวงพาณิชย์ดังเช่นเดิม


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ต่อต้านคอร์รัปชัน แบบไทยปนอังกฤษ

view

*

view