http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,111,139
เปิดเพจ23,725,052

เปิด9นโยบายคลังยุคสมหมาย

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เปิด9นโยบายคลังยุค'สมหมาย' มุ่งปฏิรูปภาษี-สร้างความโปร่งใส

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ วานนี้(15 ก.ย.) โดยกำหนดแนวนโยบายสำคัญ ดังนี้

นโยบายหลักที่กระทรวงการคลังต้องให้ความสำคัญและดำเนินการมี 9 ข้อหลัก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2557 ประกอบด้วย

1.เร่งสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ด้วยการเร่งรัดงบประมาณ 2557 ที่ยังค้างอยู่ ให้หน่วยงานที่กันงบเหลื่อมปีเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะในส่วนของงบที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เร่งรัดการเบิกจ่ายภายใน 2 เดือน พร้อมทั้งให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบปี 2558 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ สานต่อนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่าย และการลงทุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังค้างเหลืองบค้างท่อ 3.5 แสนล้านบาท พร้อมทั้งประสานนโยบายการเงินการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

2.ปฎิรูปภาษีอากรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยขยายฐานเก็บภาษีประเภทใหม่ที่ได้จากทรัพย์สินทั้งภาษีมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ปรับปรุงภาษีด้านการค้า, ทบทวนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ให้แก่ผู้ประกอบการ ,ปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้น หรือการลดหย่อนที่เอื้อประโยชน์ เฉพาะผู้ที่มีฐานะทางการเงินดี เพื่อความเป็นธรรมมากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำและทดแทนนโยบายประชานิยม โดยพิจารณานำจ่ายภาษีให้คนจน (Negative Income Tax) มาใช้ เร่งรัดและพัฒนาระบบประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับภาษีที่เก็บจากทรัพย์สิน, ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้,ทบทวนการคัดค้านหรืออุทธรณ์ภาษีอากรให้เกิดความเป็นธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

3.ส่งเสริมความยั่งยืนและโปร่งใสทางการคลัง ด้วยการเร่งรัด พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ,บริหารหนี้ภาครัฐ และหนี้รัฐบาลชุดก่อน และหาแหล่งเงินระยะยาว และยืนเวลาการชำระหนี้คืนให้นานที่สุด เพื่อลดภาระงบประมาณในอนาคต,ทบทวนบทบาทและการกำกับดูแลกองทุนนอกงบประมาณ,ทบทวนระเบียบพัสดุให้โปร่งใสและไม่เป็นอุปสรรคต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ

4.พัฒนาและเร่งปรับปรุงระบบบริหารรัฐวิสาหกิจและเร่งฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหา ด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน,ทบทวนและความจำเป็นของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งและกำหนดบทบาทและทิศทางดำเนินงานที่ชัดเจน,เร่งแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา 7 แห่ง,ผลักดันการร่วมลงทุนกับเอกชน ผ่านพ.ร.บ.ร่วมลงทุน (พีพีพี)

5.เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(แบงก์รัฐ) และระบบการออม เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับบทบาทของแบงก์รัฐให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย รายย่อยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน และบริการทางการเงิน,ส่งเสริมการเข้าถึงการเข้าถึงเงินทุนของประชาชน(Nano Finance) และภาคธุรกิจ(กฎหมายหลักประกัน) และส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ,ส่งเสริมกลไกการคุ้มครองทางการเงินให้แก่ผู้บริโภค เช่นพ.ร.บ.ทวงถามหนี้ ,สนับสนุนการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม ระบบสวัสดิการชุมชน ตลอดจนการกู้ยืมที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนมากขึ้น

6.เร่งรัดความพร้อมและความชัดเจนสำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุน พัฒนาด่านตามแนวชายแดน เปิดเผยรายละเอียดแผนการลงทุนเพื่อความโปร่งใสของความน่าเชื่อถือของภาคเอกชนในการตัดสินใจลงทุน และจัดระบบติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายรายโครงการ

7.การบริหารจัดการที่ราชพัสดุและเหรียญกษาปณ์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการเร่งรัดระบบบริหารจัดการที่ดินให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งเร่งรัดการประเมินที่ราชพัสดุ 23 ล้านแปลงให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พิจารณาจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ใช้ประโยชน์ตามความจำเป็น โดยที่ดินยังเป็นของรัฐ ทบทวนใช้ที่ราชพัสดุใจกลางเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ บริหารเหรียญกษาปณ์ให้มีประสิทธิภาพและหมุนเวียนเพียงพอสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

8.สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน และนานาประเทศ

9.เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังให้เป็นที่รักของประชาชนผู้เสียภาษีทุกระดับ และส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ในทุกระดับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิด9นโยบายคลัง ยุคสมหมาย

view

*

view