http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,356,288
เปิดเพจ24,161,981

ดิจิทัลอีโคโนมีกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ดิจิทัลอีโคโนมีกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า ดิจิทัลอีโคโนมี (Digital Economy) หรืออินเทอร์เน็ตอีโคโนมี (Internet Economy)

หรือเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ (New Economy) อันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที ซึ่งมีอินเทอร์้เน็ตเป็นหลัก ได้เปลี่ยนวิถีทางทางเศรษฐกิจการค้าไปจากเดิมมาก จึงมีข้อพิจารณาว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการค้าโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ ที่ใช้อยู่เดิมจะสามารถนำมาใช้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลอีโคโนมีได้หรือไม่ อย่างไร

ในปี 2556 WTO เน้นไปที่อนาคตของการค้าในยุคนวัตกรรมและดิจิทัล ในการจัดประชุม Public Forum ของ WTO ประจำปี 2556 WTO จึงตั้งหัวเรื่องว่า “Expanding Trade through innovation and the Digital Economy” ในการประชุม Public Forum ครั้งนี้ มีการประชุมกลุ่มย่อยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวม 10 กลุ่ม โดยกลุ่มย่อยกลุ่มที่ 9 ประชุมพิจารณาในหัวข้อ “อินเทอร์เน็ตอีโคโนมีกับอนาคตของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” มีผู้อภิปรายทั้งจากภาคเอกชนและจากองค์การการค้าโลก

ผู้อภิปราย ซึ่งเป็นตัวแทนจาก eBay นำเสนอว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงระบบการค้า การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต เป็นการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมประสานการสื่อสารโทรคมนาคม และก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ระหว่างคู่ค้าต่างๆ อินเทอร์เน็ตลดค่าใช้จ่ายในการประกอบการค้า และเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกรายเล็กสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบริษัทข้ามชาติรายใหญ่เช่นแต่ก่อน ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะอยู่ที่ใดสามารถขายสินค้าให้ลูกค้าในทุกแห่งหนทั่วโลกได้ และเสนอว่าระบบการค้าต้องสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกขั้นตอนของการค้า ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอีกหลายด้าน ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครือข่ายไปรษณีย์ ระบบศุลกากร ความรับผิดชอบทางกฎหมายในขั้นตอนต่างๆ ของผู้ประกอบการ เป็นต้น

ผู้อภิปรายท่านหนึ่งนำเสนอว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์กติกาในการกำกับดูแลการค้าทางอินเทอร์เน็ตหรือดิจิทัลอีโคโนมี อาจแยกได้เป็นสองมิติ คือ มิติในภาพเล็กและมิติในภาพใหญ่ มิติในภาพเล็ก เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ทางการค้า สำหรับมิติในภาพใหญ่นั้น เป็นเรื่องของกฎกติกาในการกำกับดูแลระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นปัจจัยสำคัญของการค้าขายทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือดิจิทัลอีโคโนมี

ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางการค้า มีประเด็นและคำถามที่สำคัญ โดยสรุปคือ กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศที่ใช้อยู่เดิม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ กับการค้าทางอินเทอร์เน็ตตามที่มีการปฏิบัติกันจริงได้หรือไม่ การจำแนกพิกัดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะจำแนกอย่างไร กฎระเบียบหรือความตกลงขององค์การการค้าโลก จะนำมาใช้กับการค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีการส่งมอบสินค้าและบริการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ รวมทั้งปัญหาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการค้าทางอินเทอร์เน็ตด้วย แต่ประเด็นและคำถามดังกล่าว ที่ประชุมสัมมนายังไม่สามารถหาคำตอบได้

สำหรับกฎเกณฑ์และกติกาในการกำกับดูแลระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นปัจจัยสำคัญของการค้าขายทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือดิจิทัลอีโคโนมี นั้น มีผู้อภิปรายแสดงความเห็นว่า การให้บริการ การใช้บริการ ระบบอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาหลายประเด็น เช่น การกำกับดูแลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ การปกป้องข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ เป็นต้น

ในส่วนของการปกป้องข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย และดิจิทัลอีโคโนมีที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการค้า ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการประชุม Public Forum ของ WTO ในครั้งนี้ด้วย ผู้ร่วมประชุมสัมมนาจากผู้ประกอบการภาคเอกชน เสนอข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่า เอกชนต่างๆ ต้องการทราบว่าแต่ละบริษัท จะจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างไร รวมทั้งต้องการความแน่นอนทางกฎหมายด้วย จึงมีข้อเสนอว่า น่าจะมีการพิจารณาร่วมกันของหลายฝ่ายในการช่วยกันกำหนดกฎเกณฑ์กติกากลางของการปกป้องข้อมูลขึ้นที่ทุกฝ่ายสามารถใช้ร่วมกันได้ รวมทั้งเสนอว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์กติกากลางขึ้นโดยผ่านทางความตกลงระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป เสนอความเห็นว่า ในส่วนของการปกป้องข้อมูล ยังมีการเข้าใจที่ไม่ตรงกันในประเทศต่างๆ ว่า อะไรคือความเป็นส่วนบุคคล และอะไรคือการปกป้องข้อมูล ซึ่งจะต้องให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อน อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหา คือข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ กับข้อมูลที่ต้องปกป้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานของสหภาพยุโรปอีกท่านหนึ่ง เสนอข้อมูลว่า ช่วงที่ผ่านมามีข้อพิพาทเกี่ยวกับสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบอินเทอร์เน็ต เกิดข้นและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาใน WTO หลายคดี เนื่องจากก่อนหน้านี้ ประเทศต่างๆ รวมทั้งการยกร่างความตกลงของ WTO ไม่ได้คาดคิดว่า การค้าโดยอาศัยระบบอินเทอร์เน็ต จะพัฒนามาใกล้ดังเช่นปัจจุบัน

จากการประชุมสัมมนา Public Forum ของ WTO ประจำปี 2556 ดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีบทสรุปหรือมีผู้ให้คำตอบได้ชัดเจนว่า กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการค้าโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ ที่ใช้อยู่เดิมจะสามารถนำมาใช้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลอีโคโนมีได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งความตกลงต่างๆ ของ WTO และองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการค้าอื่นๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ดิจิทัลอีโคโนมี กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

view

*

view