http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สนช.รับหลักการกม.เลิกเก็บภาษีคณะบุคคล-ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดช่องโหว่อาชีพอิสระ

สนช.รับหลักการกม.เลิกเก็บภาษีคณะบุคคล-ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดช่องโหว่อาชีพอิสระ

จากประชาชาติธุรกิจ

 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธาน  โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...  ( มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ


ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ การยกเลิกข้อยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ของเงินส่วนแบ่งของกำไร จากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคลมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ทั้งนี้ นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า เนื่องจากบทบัญญัติภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้า จึงทำให้บุคคลจำนวนมากได้มีวางแผนภาษี โดยการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเพื่อกระจายรายได้ เพื่อทำให้ฐานภาษีต่ำลง และมีผลให้บุคคลดังกล่าวเสียภาษีเงินได้ในอัตราต่ำกว่าที่ควรจำเป็น ดังนั้น ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะเป็นการขจัดปัญหาดังกล่าวและให้คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญจะต้องรับภาระภาษีตามจำนวนเงินได้ที่ควรจะเป็น


นายสมหมาย กล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวจะอุดช่องโหว่ ที่ประชาชนทำอาชีพอิสระ อาทิ นักแสดง นักจัดการรายการ แพทย์ ทนายความ เป็นต้น ที่ไปจดทะเบียนในห้างหุ่นส่วนสามัญและคณะบุคคล เพื่อกระจายฐานภาษีเพื่อให้การเสียภาษีบุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้าน้อยลง สมมุติว่า บุคคลธรรมดามีรายได้ปีละ 10 ล้านบาท  ปกติจะต้องเสียภาษีร้อยละ 35 แต่บุคคลดังกล่าว ไปจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯและตั้งคณะบุคคลขึ้นมา 10 คณะ และกระจายรายได้ของตัวเองไปคณะฯละ1 ล้านบาท ทำให้เมื่อคำนวณภาษีทั้งหมด เสียประมาณคณะละร้อยละ 10 และ 15 เท่านั้น แทนที่จะเสียปีละร้อยละ 30- 35  ทำให้แต่ละปีคนเหล่านี้มีเงินเหลือเข้ากระเป๋าตัวเองเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือบริษัทไม่สามารถทำได้   

“หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปีนี้   รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558  ได้ทันที และจะทำให้รัฐบาลจัดเก็บภาษี ได้เพิ่มขึ้นปีละ 9 พันล้านบาท” รมว.คลัง กล่าว              

จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบหลักการในวาระแรก 167 ต่อ 1 งดออกเสียง 2 เสียง  และมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช. ไปพิจารณาภายใน 15 วัน และให้แปรญัตติ 3 วัน พร้อมยืนยันว่า สนช.พิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ เพื่อประกาศใช้บังคับในปีหน้า


สนช.เห็นชอบแก้ กม.เก็บภาษี อุดช่องโหว่ฟรีแลนซ์ใช้เล่ห์ลดจ่ายเข้ารัฐ คาดได้เพิ่ม 9 พันล้าน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มติ 167 ต่อ 1 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขจัดเก็บภาษีห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล หวังอุดช่องโหว่อาชีพอิสระ ไปจดทะเบียนกระขายฐานภาษีให้เสียน้อยลง หลังเจอพวกใช้เล่ห์ทำเสียแค่ร้อยละ 10 คาดหากผ่านปีนี้บังคับใช้ปีใหม่แน่ ทำรายได้เพิ่ม 9 พันล้าน
       
       วันนี้ (21 พ.ย.) ที่รัฐสภา การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิ ใช่นิติบุคคล) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง กล่าวถึงหลักการและเหตุผลว่า กฎหมายดังกล่าวจะอุดช่องโหว่ ที่ประชาชนทำอาชีพอิสระ ได้แก่ นักแสดง นักจัดการรายการ แพทย์ ทนายความเป็นต้น ที่ไปจดทะเบียนในห้างหุ่นส่วนสามัญและคณะบุคคล เพื่อกระจายฐานภาษีเพื่อให้การเสียภาษีบุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้าน้อยลง
       
       “ยกตัวอย่าง บุคคลธรรมดามีรายได้ปีละ 10 ล้านบาท ปกติจะต้องเสียภาษีร้อยละ 35 แต่บุคคลดังกล่าว ไปจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯและตั้งคณะบุคคลขึ้นมา 10 คณะ และกระจายรายได้ของตัวเองไปคณะฯ ละ1 ล้านบาท ทำให้เมื่อคำนวณภาษีทั้งหมด เสียประมาณคณะละร้อยละ 10 และ 15 เท่านั้น แทนที่จะเสียปีละร้อยละ 35 ทำให้เหลือเงินที่ควรจะเสียภาษีตามความเป็นจริง เหลือเข้ากระเป๋าบุคคลดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งบุคคลที่เป็นมนุษย์เงินเดือนไม่สามารถกระทำได้ หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปีนี้ จะสามารถทำให้รัฐบาล สามารถจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.58 ได้ทันที และทำให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษี ได้เพิ่มขึ้นปีละ 9 พันล้านบาท” นายสมหมาย กล่าว
       
       นายสมชาย แสวงการ สนช. กล่าวว่า จะผลักดันให้กฎหมายดังกล่าวให้เสร็จสิ้นในปีนี้ และมีผลในการจัดเก็บภาษีในปี 2558 อย่างแน่นอน
       
       จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบหลักการในวาระแรก 167 ต่อ 1 และตั้งกมธฯวิสามัญ โดยให้ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช.ทำหน้าที่พิจารณา 15 วันโดยให้แปรญัตติ 3 วัน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สนช. รับหลักการ กม.เลิกเก็บภาษีคณะบุคคล-ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดช่องโหว่ อาชีพอิสระ

view

*

view