http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,261
เปิดเพจ23,732,571

ตัวช่วยใหม่ Stress Test ยุโรป 2014

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สําหรับผู้ที่คว่ำหวอดในวงการบริหารความเสี่ยง หลายคนจะพูดคล้ายกันว่าการทดสอบภาวะวิกฤติหรือ Stress Test

ของธนาคารกลางยุโรปปลายปี 2014 มีสิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ที่เรียกว่า Asset Quality Review หรือ AQR ในการที่จะทำให้คุณภาพของข้อมูลในการทำการทดสอบภาวะวิกฤติทำได้มีคุณภาพมากขึ้น

โดยการทำ AQR เริ่มจาก

การเลือกพอร์ตโฟลิโอที่จะทำการทบทวนคุณภาพ (Portfolio selection) โดยจะเลือกจากส่วนที่น่าจะมีความผิดพลาดมากที่สุด ซึ่งด้วยวิธีการแบบที่อ้างอิงตามความเสี่ยงหรือ Risk-based โดยจะทำการปรับปรุงมูลค่าคุณภาพสินทรัพย์ในส่วนที่มีผลกระทบต่อเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นหุ้นสามัญให้มีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ที่จะนำมาวิเคราะห์ในขั้นต่อไป

สำหรับขั้นตอนที่สอง เริ่มจากการทบทวนกระบวนการ นโยบาย และทบทวนการลงบัญชี โดยหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมของสินเชื่อต่างๆ การใช้หลักการบัญชีในการบันทึกมูลค่าทางตลาดของรายการต่างๆ การตั้งสำรอง และการบันทึกมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

จากนั้น จึงเข้าสู่การทำ automated check ด้วยการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจของเซกเมนต์ต่างๆ ของสินเชื่อ อาทิ การเช็คการขาดส่งเงินงวดของลูกค้า รวมถึงการเช็คข้ามระหว่างฐานข้อมูลชุดต่างๆ ในระบบ IT เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของสถาบันการเงินมีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ

ขั้นตอนที่สาม ได้แก่ การสุ่มข้อมูล เนื่องจากลูกค้าของระบบสถาบันการเงินมีจำนวนมากมาย จึงต้องทำการสุ่มเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มตัวอย่างมีอยู่มากพอให้สามารถตรวจสอบได้ถูกต้อง โดยชุดข้อมูลที่สุ่มต้องให้มั่นใจว่าได้กลุ่มข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพทั้งในแง่ของระดับความเสี่ยง จำนวนของลูกหนี้ และ การกระจุกตัวของลูกหนี้ โดยทั่วไปแล้ว จำนวนของกลุ่มตัวอย่างจะมีอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของชุดข้อมูลทั้งหมด

ขั้นตอนที่สี่ ได้แก่ การทบทวนข้อมูลในไฟล์เครดิต โดยเน้นไปที่การจัดชั้นสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎระเบียบทางบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตั้งสำรองให้มีความถูกต้องและเหมาะสม การทบทวนดังกล่าวให้กระทำทุกๆ ชั้นสินทรัพย์ไม่ว่ารายใหญ่หรือรายเล็ก

จากนั้น จึงทำการประเมินราคาของหลักทรัพย์ค้ำประกันและอสังหาริมทรัพย์ โดยหากหลักทรัพย์ค้ำประกันใดก็ตามที่ไม่มีการประเมินจากผู้ประเมินอิสระหลังเดือนมกราคม 2013 ต้องมีการประเมินใหม่จากการสุ่มตัวอย่าง เพื่อส่งต่อไปยังข้อมูลในไฟล์เครดิต

ขั้นตอนที่หก ได้แก่ การทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้ เพื่อแบ่งจัดชั้นเป็นกลุ่มๆ ตามระดับความเสี่ยงและขนาดสินทรัพย์ของลูกหนี้ อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดของการวิเคราะห์ จึงให้มีการสอบทานด้วยการทำ Flagging เพื่อที่ว่าข้อมูลซึ่งค่อนข้างแตกต่างกว่าชาวบ้านจะถูกแยกออกมาให้เห็น

ขั้นตอนที่เจ็ด ได้แก่ การทำการสำรองหนี้ในระดับพอร์ตโฟลิโอโดยใช้ขั้นตอนและกระบวนการของแบบจำลองทางสถิติ โดยต้องให้การจัดชั้นดังกล่าวทางสถิติให้มีความสอดคล้องกับหลักการทางบัญชีอีกด้วย ทั้งนี้ ต้องมีการเปรียบเทียบวิธีการของสถาบันการเงินต่างๆ อีกชั้นหนึ่ง

แล้วจึงมาถึงการทบทวนขนาดของมูลค่าที่สะท้อนความเป็นจริงของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พอร์ตบัญชีการค้า ต้องมีการทำตรวจสอบด้วยวิธีการทางสถิติให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์แบบทั้งในมุมของขนาดความเสี่ยงเครดิตของคู่ค้าและทั้งในระดับพอร์ตโฟลิโอ

ท้ายสุด การคำนวณอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งในส่วนของหุ้นสามัญ เพื่อใช้ในการทำการทดสอบภาวะวิกฤติของธนาคารกลางยุโรปให้คุณภาพของข้อมูลมีความถูกต้องมากที่สุด จึงสามารถกระทำได้ในที่สุด

โดยสรุป ผมชอบกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของการทดสอบภาวะวิกฤติของยุโรปในครั้งนี้มาก เนื่องจากทำได้ละเอียดและน่าเชื่อถือครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ตัวช่วยใหม่ Stress Test ยุโรป 2014

view

*

view