http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,345,624
เปิดเพจ24,150,920

ตัวช่วยใหม่ Stress Test ยุโรป 2014

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สําหรับผู้ที่คว่ำหวอดในวงการบริหารความเสี่ยง หลายคนจะพูดคล้ายกันว่าการทดสอบภาวะวิกฤติหรือ Stress Test

ของธนาคารกลางยุโรปปลายปี 2014 มีสิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ที่เรียกว่า Asset Quality Review หรือ AQR ในการที่จะทำให้คุณภาพของข้อมูลในการทำการทดสอบภาวะวิกฤติทำได้มีคุณภาพมากขึ้น

โดยการทำ AQR เริ่มจาก

การเลือกพอร์ตโฟลิโอที่จะทำการทบทวนคุณภาพ (Portfolio selection) โดยจะเลือกจากส่วนที่น่าจะมีความผิดพลาดมากที่สุด ซึ่งด้วยวิธีการแบบที่อ้างอิงตามความเสี่ยงหรือ Risk-based โดยจะทำการปรับปรุงมูลค่าคุณภาพสินทรัพย์ในส่วนที่มีผลกระทบต่อเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นหุ้นสามัญให้มีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ที่จะนำมาวิเคราะห์ในขั้นต่อไป

สำหรับขั้นตอนที่สอง เริ่มจากการทบทวนกระบวนการ นโยบาย และทบทวนการลงบัญชี โดยหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมของสินเชื่อต่างๆ การใช้หลักการบัญชีในการบันทึกมูลค่าทางตลาดของรายการต่างๆ การตั้งสำรอง และการบันทึกมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

จากนั้น จึงเข้าสู่การทำ automated check ด้วยการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจของเซกเมนต์ต่างๆ ของสินเชื่อ อาทิ การเช็คการขาดส่งเงินงวดของลูกค้า รวมถึงการเช็คข้ามระหว่างฐานข้อมูลชุดต่างๆ ในระบบ IT เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของสถาบันการเงินมีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ

ขั้นตอนที่สาม ได้แก่ การสุ่มข้อมูล เนื่องจากลูกค้าของระบบสถาบันการเงินมีจำนวนมากมาย จึงต้องทำการสุ่มเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มตัวอย่างมีอยู่มากพอให้สามารถตรวจสอบได้ถูกต้อง โดยชุดข้อมูลที่สุ่มต้องให้มั่นใจว่าได้กลุ่มข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพทั้งในแง่ของระดับความเสี่ยง จำนวนของลูกหนี้ และ การกระจุกตัวของลูกหนี้ โดยทั่วไปแล้ว จำนวนของกลุ่มตัวอย่างจะมีอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของชุดข้อมูลทั้งหมด

ขั้นตอนที่สี่ ได้แก่ การทบทวนข้อมูลในไฟล์เครดิต โดยเน้นไปที่การจัดชั้นสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎระเบียบทางบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตั้งสำรองให้มีความถูกต้องและเหมาะสม การทบทวนดังกล่าวให้กระทำทุกๆ ชั้นสินทรัพย์ไม่ว่ารายใหญ่หรือรายเล็ก

จากนั้น จึงทำการประเมินราคาของหลักทรัพย์ค้ำประกันและอสังหาริมทรัพย์ โดยหากหลักทรัพย์ค้ำประกันใดก็ตามที่ไม่มีการประเมินจากผู้ประเมินอิสระหลังเดือนมกราคม 2013 ต้องมีการประเมินใหม่จากการสุ่มตัวอย่าง เพื่อส่งต่อไปยังข้อมูลในไฟล์เครดิต

ขั้นตอนที่หก ได้แก่ การทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้ เพื่อแบ่งจัดชั้นเป็นกลุ่มๆ ตามระดับความเสี่ยงและขนาดสินทรัพย์ของลูกหนี้ อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดของการวิเคราะห์ จึงให้มีการสอบทานด้วยการทำ Flagging เพื่อที่ว่าข้อมูลซึ่งค่อนข้างแตกต่างกว่าชาวบ้านจะถูกแยกออกมาให้เห็น

ขั้นตอนที่เจ็ด ได้แก่ การทำการสำรองหนี้ในระดับพอร์ตโฟลิโอโดยใช้ขั้นตอนและกระบวนการของแบบจำลองทางสถิติ โดยต้องให้การจัดชั้นดังกล่าวทางสถิติให้มีความสอดคล้องกับหลักการทางบัญชีอีกด้วย ทั้งนี้ ต้องมีการเปรียบเทียบวิธีการของสถาบันการเงินต่างๆ อีกชั้นหนึ่ง

แล้วจึงมาถึงการทบทวนขนาดของมูลค่าที่สะท้อนความเป็นจริงของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พอร์ตบัญชีการค้า ต้องมีการทำตรวจสอบด้วยวิธีการทางสถิติให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์แบบทั้งในมุมของขนาดความเสี่ยงเครดิตของคู่ค้าและทั้งในระดับพอร์ตโฟลิโอ

ท้ายสุด การคำนวณอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งในส่วนของหุ้นสามัญ เพื่อใช้ในการทำการทดสอบภาวะวิกฤติของธนาคารกลางยุโรปให้คุณภาพของข้อมูลมีความถูกต้องมากที่สุด จึงสามารถกระทำได้ในที่สุด

โดยสรุป ผมชอบกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของการทดสอบภาวะวิกฤติของยุโรปในครั้งนี้มาก เนื่องจากทำได้ละเอียดและน่าเชื่อถือครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ตัวช่วยใหม่ Stress Test ยุโรป 2014

view

*

view