http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,113,819
เปิดเพจ23,727,875

หลักการภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักการภาษีมูลค่าเพิ่ม

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นหลักการภาษีมูลค่าเพิ่มมาปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา ถ้าการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม พิจารณาจากการขายสินค้า หรือบริการ แล้วทำไมกิจการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อขายสินทรัพย์ ถึงต้องเสีย VAT ในเมื่อสินทรัพย์นั้นไม่ใช่ ทั้งสินค้าและบริการ คือเข้าใจว่ากิจการถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะได้รับเงินลักษณะใด ก็จะต้องนำส่ง VAT ถูกต้องหรือไม่

วิสัชนา โดยทั่วไปภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่มุ่งจัดเก็บจากการบริโภคของผู้บริโภคคนสุดท้าย (Final Consumer) แต่เนื่องจากรัฐไม่อาจจัดเก็บโดยตรงไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายตามที่ต้องการได้ จึงได้บัญญัติกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแทน โดยให้เสียภาษีจากกิจกรรมการขายสินค้าหรือการให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ซึ่งผลสุดท้ายภาระภาษีก็จะตกต้องที่ผู้บริโภคคนสุดท้าย จึงเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม “ภาษีทางอ้อม” (Indirect Tax) ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีกับผู้รับภาระภาษีเป็นคนละคนกัน

ในการบัญญัติกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้กำหนดหลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

“มาตรา 77/2 การกระทำกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร ให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามบทบัญญัติในหมวดนี้

(1) การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการ

(2) การนำเข้าสินค้าโดยผู้นำเข้า

การให้บริการในราชอาณาจักร ให้หมายถึง บริการที่ทำในราชอาณาจักร โดยไม่คำนึงว่าการใช้บริการนั้นจะอยู่ในต่างประเทศหรือในราชอาณาจักร

การให้บริการที่ทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่าการให้บริการนั้นเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร”

โดยได้มีการนิยามศัพท์ ความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง อาทิ “ผู้ประกอบการ” “ขาย” สินค้า” หรือ “บริการ” ไว้ตามมาตรา 77/1 (5)(8)(9) และ (10) แห่งประมวลรัษฎากร

ดังนั้น ภายใต้การเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ไม่ว่าจะขายทรัพย์สินใดๆ ที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็น “ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ที่อาจมีราคาและถือเอาได้ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือเพื่อการใด ๆ” จึงถือเป็นการขายสินค้าทั้งหมด

สำหรับความเข้าใจที่ว่า “กิจการถ้าอยู่ในระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะได้รับเงินลักษณะใด ก็จะต้องนำส่ง VAT” ไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะรายได้ที่ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับนั้น อาจจำแนกได้เป็น (1) รายได้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Income) (2) รายได้ที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (3) รายได้ที่ไม่อยู่บังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Out of VAT Scope) อาทิ รายได้จากการประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญา รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการส่งเสริมการขาย เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ รางวัล/ส่วนลดตามเป้า (Rebate) เป็นต้น รายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการนอกราชอาณาจักร ส่วนลดเงินสด


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : หลักการภาษีมูลค่าเพิ่ม

view

*

view