http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,416
เปิดเพจ23,734,790

การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับภาษีที่เสียในต่างประเทศ

การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับภาษีที่เสียในต่างประเทศ

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
มีข้อปัญหาบางประการของบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่รัฐบาลของต่างประเทศ

ซึ่งตามประมวลรัษฎากรมีข้อกำหนดให้นำมาใช้เป็นเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 300) พ.ศ. 2539 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 65) ลงวันที่ 15 พ.ย. 2539 จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา การจัดเก็บภาษีเงินได้สำหรับธุรกิจสายการบินในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะคำนวณเป็นอัตราร้อยละจากยอดขาย ซึ่งทำให้การคำนวณหาจำนวนภาษีที่ต้องเสียตามกฎหมายไทยโดยวิธีที่กำหนดใน ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 65) ลงวันที่ 15 พ.ย. 2539 ข้อ 3(1) ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ กรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะใช้อัตราส่วนของรายได้และภาษีที่เสียในประเทศไทย เป็นอัตราส่วนในการคำนวณเปรียบเทียบหาจำนวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทยส่วนที่คำนวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศได้หรือไม่ หรือมีวิธีการอื่นที่กรมสรรพากร เห็นว่าเหมาะสมกว่า

วิสัชนา กรณีบริษัทฯ ได้เสียภาษีเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศโดยคำนวณจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ในการคำนวณหาจำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีวิธีคำนวณแยกเป็นรายประเทศ โดยบริษัทฯ ต้องนำรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในต่างประเทศหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ได้เท่าใด ให้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทฯ ต้องเสียผลลัพธ์ที่ได้ถือเป็นจำนวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทย ส่วนที่คำนวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตามข้อ 3(1) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 65)ฯ ลงวันที่ 15 พ.ย. 2539

ดังนั้น การที่บริษัทฯ จะใช้อัตราส่วนของรายได้และภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทยเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบหาจำนวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทยส่วนที่คำนวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ จึงกระทำมิได้

ปุจฉา กรณีบริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศไต้หวัน ซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ และกฎหมายภายในของประเทศไต้หวันบังคับว่าบริษัทฯ ต้องนำดอกเบี้ยดังกล่าวไปรวมคำนวณกับเงินได้จากการประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ แต่เงินได้จากการประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ กรณีดังกล่าว ในการคำนวณหาจำนวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทยส่วนที่คำนวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการอย่างไร

วิสัชนา ให้บริษัทฯ ต้องนำดอกเบี้ยที่ได้รับจากบริษัทในประเทศไต้หวัน หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ได้เท่าใดให้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทฯ ต้องเสีย ผลลัพธ์ที่ได้ถือเป็นจำนวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทยส่วนที่คำนวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตามข้อ 3(1) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 65)ฯ ลงวันที่ 15 พ.ย. 2539

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีที่เสียในต่างประเทศ

view

*

view