http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,666,245
เปิดเพจ25,778,685
Gold charts on InfoMine.com

รายจ่ายค่าเลี้ยงรับรองปีใหม่

รายจ่ายค่าเลี้ยงรับรองปีใหม่ (1)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ 2558 ในหลายๆ กิจการอาจมีการจัดเลี้ยงปีใหม่ให้แก่พนักงาน

หรือมีการมอบของขวัญของชำร่วยให้แก่ลูกค้าหรือผู้มีพระคุณ ซึ่งอาจมีประเด็นทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้ครับ

ปุจฉา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถเลี้ยงรับรองลูกจ้างพนักงานของตนเองได้หรือไม่อย่างไร

วิสัชนา กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้เป็นนายจ้างไม่สามารถนำรายจ่ายค่าเลี้ยงรับรองพนักงานลูกจ้างของตนเองโดยตรง มาถือรวมเป็นรายจ่ายค่ารับรองในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากรได้ เพราะต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2522) ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกจ้างจะมีส่วนร่วมในการรับรองบุคคลภายนอก และไม่อาจนำภาษีซื้อสำหรับค่ารับรองดังกล่าว มาใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ปุจฉา กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงาน ไม่ว่าจะจัดในบริษัทหรือบางครั้งไปจัดนอกสำนักงาน เช่น โรงแรม หรือสโมสร เป็นต้น โดยจัดเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ และภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจะนำไปถือเป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

วิสัชนา ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้กำหนดกิจกรรมดังกล่าวไว้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานลูกจ้าง โดยต้องจัดการให้เป็นประจำ ก็ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ และมีสิทธินำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เพราะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบกิจการ

ปุจฉา กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแจกกระเช้าของขวัญให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นประจำ โดยแจกทุกปี เป็นปกติประเพณีทางการค้า จะนำรายจ่ายดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่อย่างไร

วิสัชนา กรณีให้ของขวัญดังกล่าว ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว หรือรายจ่ายให้โดยเสน่หา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่อาจนำภาษีซื้อมาใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยภาษีซื้อดังกล่าวก็ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามด้วย แต่หากเป็นรายจ่ายในการส่งเสริมการขายที่ได้กำหนดไว้เป็นการแน่นอน โดยถือเป็นรางวัลที่ให้แก่ลูกค้าของตนเพื่อการส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องกำหนดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่แน่ชัดพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบได้ ก็ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ และให้นำภาษีซื้อมาใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เพราะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบกิจการ แต่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องเสียภาษีขายจากมูลค่ากระเช้าที่เป็นรางวัลส่งเสริมการขายดังกล่าว และหากมูลค่าของรางวัลดังกล่าวมีจำนวนถึง 1,000 บาท บริษัทต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ของมูลค่ากระเช้าของขวัญ ในกรณีที่มอบแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อสินค้าดังกล่าวไปขายต่อ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


รายจ่ายค่าเลี้ยงรับรองปีใหม่ (2)


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : รายจ่ายค่าเลี้ยงรับรองปีใหม่

view

*

view