http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,114,291
เปิดเพจ23,728,365

ยันต์กันแก๊งทวงหนี้

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย พิเชษฐ์ ณ นคร

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดส่งท้ายปีมะเมีย วันที่ 19 ธ.ค. 2557 ที่ประชุมได้ลงมติวาระที่ 3 เห็นสมควรให้ ร่าง พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. ... ซึ่งเสนอโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย กำหนดกฎกติกาทวงหนี้ให้เหมาะสมเป็นธรรมมากขึ้น จากเดิมที่เจ้าหนี้มักทวงหนี้ตามอำเภอใจ โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมและหลักมนุษยธรรม

เป็นการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกหนี้ แม้ตามขั้นตอนกระบวนการแล้วกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ต้องพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือราวเดือน ก.ค.-ส.ค. 2558

สาระสำคัญของกฎหมายการทวงถามหนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการควบคุมดูแลพฤติกรรมการทวงหนี้โหด ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้อย่างรุนแรง กำหนดให้ รมว.คลัง เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย โดยมีอำนาจออกกฎกระทรวง และประกาศต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายฉบับนี้

ขณะเดียวกันก็นิยามคำว่า "ผู้ทวงถามหนี้" ให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบกิจการทวงถามหนี้ ขณะเดียวกันก็กำหนดนิยามคำว่า "ลูกหนี้" ให้รวมถึงบุคคลธรรมดา ผู้ค้ำประกันหนี้ และกำหนดความหมายคำว่า "ผู้ให้สินเชื่อ" ให้ครอบคลุมถึงนิติบุคคลที่รับซื้อหรือรับโอนสินเชื่อไปบริหารจัดการด้วย

กฎกติกาการทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่ นอกจากกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน จะกำหนดเพื่อควบคุมดูแลการทวงถามหนี้แล้วยังต้องปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

อาทิ ห้ามทวงถามหนี้จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ เว้นแต่บุคคลที่ลูกหนี้มอบอำนาจ ผู้ทวงถามหนี้ต้องแจ้งชื่อ สกุล ชื่อหน่วยงาน ไม่แจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้ ห้ามใช้ภาษา สัญลักษณ์ ชื่อทางธุรกิจบนซองจดหมาย หนังสือ หรือสื่ออื่นใด ที่ทำให้เข้าใจว่ามาทวงถามหนี้ ฯลฯ

การต้องแจ้งลูกหนี้ทราบถึงชื่อผู้ให้สินเชื่อ และจำนวนหนี้ที่ลูกหนี้เป็นหนี้ ต้องแสดงหลักฐานการรับมอบอำนาจให้รับชำระหนี้ และออกหลักฐานการชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้แก่ผู้ทวงถามหนี้แล้ว เป็นต้น

ที่สำคัญกฎหมายกำหนดข้อห้ามในการทวงถามหนี้ อาทิ ต้องไม่กระทำการในลักษณะข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ใช้วาจาหรือภาษาในลักษณะเป็นการดูหมิ่นหรือเสียดสีลูกหนี้หรือผู้อื่น ห้ามเปิดเผยความเป็นหนี้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้จะประกาศกำหนด

ห้ามทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกินกว่าที่คณะกรรมการกำหนด ห้ามเสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นต้น

น่าจะเป็นกฎเหล็ก กำราบเจ้าหนี้ กับแก๊งทวงหนี้โหดให้เกรงกลัวกฎหมายได้บ้าง แม้อาจไม่ถึงขั้นควบคุมดูแลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์


ส่วนใครที่ฝ่าฝืน จะได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งได้กำหนดบทลงโทษไว้หลายระดับ ทั้งโทษทางปกครอง โทษทางอาญา เช่น ใช้มาตรการบังคับทางปกครองสำหรับการกระทำความผิด่ไม่ร้ายแรง อย่างการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ซึ่งคณะกรรมการอาจพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครอง สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ เป็นต้น

สำหรับโทษทางอาญา จะลงโทษกับผู้ที่แจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้แก่บุคคลอื่น การใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ฯลฯ ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อลูกหนี้เพื่อทวงถามหนี้ การข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ใช้วาจา หรือภาษาดูหมิ่น ถากถาง เสียดสี โดยจะมีโทษทั้งปรับและจำคุก

มียันต์กันแก๊งทวงหนี้โหดเข้มขลังอย่างงี้ ห่วงแค่ลูกหนี้จะพึ่งพากฎหมายดีในทางผิด ขาดวินัยใช้หนี้จนเสียนิสัย


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.

Tags : ยันต์กันแก๊งทวงหนี้

view

*

view