http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,110,506
เปิดเพจ23,724,392

92 ปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

92 ปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
เมื่อ 16 ม.ค.2466 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ให้จัดตั้ง..

กรมทะเบียนการค้าขึ้นในกระทรวงพาณิชย์ ให้มีหน้าที่รักษามาตราชั่งตวงวัดและรับจดทะเบียนการค้า เพื่อส่งเสริมพาณิชย์ให้รุ่งเรืองขึ้น

สำหรับงานรักษามาตราชั่งตวงวัด คือ การควบคุมดูแล เครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด ที่ใช้ในการซื้อขายสินค้า ให้ถูกต้องเที่ยงตรง ส่วนงานจดทะเบียนการค้า นอกจากงานจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแล้ว ยังรวมถึงงานการประกันภัย และงานที่เกี่ยวกับการจดเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรด้วย

นับตั้งแต่การจัดตั้งกรมทะเบียนการค้าขึ้นในปี 2466 นอกเหนือจากงานชั่งตวงวัด และงานจดทะเบียนการค้าอันเป็นงานดั้งเดิมแล้ว ก็มีการปรับปรุงขยายงานและโครงสร้างของกรมให้เหมาะสมกับภาวะกาลสมัย เช่น ภาระหน้าที่ทางด้านกำกับดูแลเรื่องการบัญชี งานการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ส่วนงานการประกันภัยนั้น ในปี 2511 ได้โอนงานจากกรมทะเบียนการค้า ไปเป็นสำนักงานประกันภัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ต่อมาในปี 2536 มีการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงพาณิชย์ ได้แยกงานเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร จากกรมทะเบียนการค้า จัดตั้งเป็นกรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น

ในปี 2545 ได้มีการปฏิรูประบบข้าราชการครั้งใหญ่ มีการเปลี่ยนภารกิจหน้าที่และโครงสร้างของกรมทะเบียนการค้า โดยโอนงานการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงไปเป็นกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โอนงานชั่งตวงวัดไปขึ้นกับกรมการค้าภายใน รับโอนงานการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและงานจดทะเบียนและส่งเสริมสมาคมการค้าและหอการค้ามาจากกรมการค้าภายใน และมีงานใหม่ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามยุคสมัยคือ งานส่งเสริมอีคอมเมิร์ซหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีกงานหนึ่ง และจากภารกิจหน้าที่และโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้เปลี่ยนชื่อกรมทะเบียนการค้าเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภาระหน้าที่

อันเนื่องจากมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกรมทะเบียนการค้า เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2466 จึงถือกันว่า วันที่ 16 ม.ค. 2466 เป็นวันเกิดของกรมทะเบียนการค้าหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปัจจุบัน และในวันที่ 16 ม.ค. 2558 ที่จะถึงนี้ กรมทะเบียนการค้าหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปัจจุบันจะมีอายุ 92 ปี

ประจวบกับปลายปี 2558 จะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีเป้าหมายสำคัญคือจะทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ประการ คือ ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และ แรงงานฝีมือ อย่างเสรี ทั้งนี้ ในส่วนของการเคลื่อนย้ายการค้าบริการอย่างเสรีหรืออีกนัยหนึ่ง การเปิดเสรีการค้าบริการ กำหนดว่า จะต้องไม่มีข้อจำกัด การประกอบกิจการการให้บริการในอาเซียน รวมทั้งการจัดตั้งบริษัทข้ามแดนภายในภูมิภาคอาเซียนต้องสามารถกระทำได้อย่างสะดวกด้วย โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ และ ได้กำหนดระยะเวลาที่จะเปิดเสรีการค้าบริการบางสาขาไว้อย่างชัดเจน ส่วนการบริการบางสาขาก็ได้กำหนดสัดส่วนที่คนต่างด้าว (ในอาเซียน) จะถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการนั้นให้เพิ่มขึ้นตามลำดับเป็นขั้นเป็นตอน ให้สามารถถือหุ้นได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2558

จากพิมพ์เขียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าบริการ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งบริษัทข้ามพรมแดนให้สามารถกระทำได้อย่างสะดวกนั้น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามกฎหมายที่รับผิดชอบอยู่มาก ที่สำคัญคือ การเปิดเสรีการค้าบริการที่ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งหากเป็นธุรกิจตามบัญชีหนึ่ง เป็นธุรกิจต้องห้ามของคนต่างด้าว หากเป็นธุรกิจตามบัญชีสอง ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี และหากเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังกล่าวมีคำถามตามมาว่า กฎหมายฉบับนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนหรือไม่ และจะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร คำตอบคือกฎหมายฉบับนี้รองรับการเปิดเสรีการค้าบริการที่ประเทศไทยมีพันธะผูกพันตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตา 10 วรรคสอง อยู่แล้ว คนต่างด้าวที่เป็นพลเมืองหรือนิติบุคคลของประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถประกอบธุรกิจตามบัญชีได้โดยไม่ต้องห้าม หรือไม่ต้องขออนุญาต โดยให้เป็นตามบทบัญญัติและเงื่อนไขที่กำหนดในความตกลงในเรื่องการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้อาเซียน เพียงแต่ไปแจ้งต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามที่บัญญัติในมาตรา 11 เท่านั้น

สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด นั้นไม่มีข้อจำกัดต่อสัญชาติของผู้ที่จะเริ่มจัดตั้งบริษัท กล่าวคือ แม้เป็นบุคคลสัญชาติอื่น ก็สามารถร่วมเป็นผู้จัดตั้งบริษัทได้ และช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายในทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกต่อการจัดตั้งให้มากยิ่งขึ้นตลอดมา รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการการจดทะเบียนโดยใช้เทคโนโลยีไอที ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงไม่มีปัญหาที่พลเมืองของสมาชิกอาเซียนจะมาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย

กรมทะเบียนการค้าเคยถูกเรียกชื่อแบบเปรียบเปรยว่า เป็นกรมน้ำหมากซึ่งหมายถึงเป็นกรมโบราณ ล้าหลัง ไม่ทันสมัย เหมือนคนแก่กินหมากนั้น ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเป็นกรมที่มีการปรับปรุงการบริหารงานและการให้บริการโดยใช้ไอทีก้าวหน้ามากที่สุดกรมหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์ และจากภาพคนแก่โบราณเคี้ยวหมาก มาเป็นหนุ่มสาวทันสมัย เคี้ยวหมากฝรั่งอยู่ช่วงหนึ่ง และบัดนี้มาเป็นวัยรุ่นคุ้นแต่เรื่องไอที ล่าสุดจะมีการเปิดโครงการให้ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องส่งงบการเงิน ที่เคยต้องเข้าแถวยาวเหยียดเบียดกันส่งงบการเงินที่เป็นกระดาษ ให้สามารถส่งงบการเงินทางออนไลน์ได้แล้ว และเชื่อว่าถัดจากนี้ไปเป็นปีที่ 93 และต่อๆ ไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะปรับปรุงการให้บริการเพื่อผู้ประกอบการไทย และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.

Tags : 92 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

view

*

view