http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,110,761
เปิดเพจ23,724,656

ส่งรมว.ศธ.-คสช.สอบปมสรรหาผอ.องค์การค้าฯส่อทุจริต

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

มติผู้ตรวจฯส่งเรื่องรมว.ศธ.-คสช. ตรวจสอบปมสรรหาผอ.องค์การค้าฯมิชอบ-ส่อทุจริตสั่งจ่ายเงิน-จ้างบ.จัดซื้อจัดจ้าง

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษก รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และการสรรหาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. อาจเป็นไปโดยมิชอบ รวมถึงการว่าจ้างบริษัทก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่อาจดำเนินการโดยไม่โปร่งใส ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาคำร้องดังกล่าวแล้ว เห็นควรแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ฝ่ายสังคมและจิตวิทยา) เพื่อดำเนินการเมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากภายหลังการตรวจสอบกรณีดังกล่าว พบว่า ประเด็นที่ 1.กรณีที่มีการร้องเรียนว่าเมื่อปี 2555 ได้มีการสั่งจ่ายเช็คเงินสดขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 55 ล้านบาท ให้กับบริษัท 2020 เวิลด์มีเดีย จำกัด โดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.(ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นผู้สั่งจ่าย ซึ่งไม่มีอำนาจการสั่งจ่ายอาจส่อเจตนาทุจริต ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (ในขณะนั้น) ได้จัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้กับบริษัทเอกชนคู่กรณี โดยยอมรับว่าสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. อยู่ในฐานะ “ลูกหนี้” ทั้งที่ยังมิได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวถึงที่สุด ตลอดจนได้ดำเนินการยกเลิก หรือถอนการยื่นอุทธรณ์ในคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับดังกล่าว ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ประกอบกับในคดีดังกล่าวพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นควรอุทธรณ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ จึงยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ศาลเพิกถอนคำสั่งอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2555 อีกทั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ไม่มีอำนาจในการถอนฟ้องยอมความในชั้นศาลโดยลำพัง เพราะเป็นอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เท่านั้น นอกจากนี้ หนังสือมอบอำนาจทั่วไปที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้มอบอำนาจไว้นั้น ไม่ได้มอบอำนาจให้มีอำนาจถอนฟ้อง หรือไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง การกระทำดังกล่าวจึงทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เข้าข่ายว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ และมีมูลความผิดทางวินัย ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงทำความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป

นายรักษเกชา กล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 2.กรณีร้องเรียนกล่าวอ้างว่าการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เมื่อปี 2555 ของประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และประธานคณะกรรมการ สกสค. เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้นายสมมาตร์ มีศิลป์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามเข้ารับการสรรหา ได้รับสิทธิและได้แสดงวิสัยทัศน์ อันมีผลประโยชน์ทับซ้อนต่อตนเองและพวกพ้อง ซึ่งมีผู้ยื่นเรื่องคัดค้านแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณานั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทุจริต เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของคุรุสภา รวมทั้งได้ถูกคำสั่งเลิกจ้างจากประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ซึ่งจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่าอาจเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแขวงพระนครเหนือ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทุจริต เบียดบังยักยอกทรัพย์สินขององค์การค้าของคุรุสภา (ชื่อเดิมขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) ซึ่งปัจจุบันคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ หากผลการสืบสวนพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ขอให้พิจารณามอบหมายให้ผู้ที่มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายรักษเกชา กล่าวด้วยว่า สำหรับประเด็นที่ 3. กรณีร้องเรียนว่าการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าโครงการ 360 ล้านบาท อาจมีการทุจริตหรือการดำเนินการที่ไม่โปร่งใสในประเด็นการแก้ไขสัญญาว่าจ้างเพิ่มเติม การแก้ไขแบบแปลน ที่ไม่ผ่านมติของคณะกรรมการบริหาร สกสค. ตลอดจนมีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่เป็นคู่สัญญาหลายประการ เช่น การผลัดผ่อนระยะเวลาให้กับคู่สัญญา จนทำให้เกิดการทิ้งงานในที่สุด ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพยานเอกสาร ตลอดจนสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าเอกชนที่เป็นคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ได้รับการตัดสินให้ชนะการคัดเลือก และได้รับการว่าจ้างเป็นผู้ทำการออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ นั้น ปัจจุบันศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไว้เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ตามคดีหมายเลขแดง ที่ ล.8019/2555 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ต่อมาได้มีคำพิพากษาให้ล้มละลาย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 และจากการตรวจสอบระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าเอกชนที่เป็นคู่สัญญามีทุนจดทะเบียน 3,300,000 บาท ประกอบธุรกิจในหมวด 43210 การติดตั้งไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ประกอบธุรกิจในหมวด 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่องานบริการออกแบบก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง รวมทั้งพบว่าเอกสารหลักฐานของเอกชนที่เป็นคู่สัญญาที่นำมาแสดงตามข้อกำหนด (TOR) ว่าเป็นผู้ออกแบบรับจ้างก่อสร้างอาคารโดยมีวงเงินไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท นั้น คือหนังสือรับรองจากบริษัทอื่น ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวมิได้ระบุวันที่รับรองไว้แต่อย่างใด อีกทั้งมิได้ระบุเลขที่สัญญาหรือวันที่ทำสัญญาดำเนินการออกแบบก่อสร้างไว้อีกด้วย ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่นำมากล่าวอ้าง พบว่า ปัจจุบันศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไว้เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ตามคดีหมายเลขแดงที่ ล.2106/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ประกอบกับตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลงวันที่ 2 กันยายน 2557 ไม่ปรากฏอาชีพที่แน่นอนของบริษัทที่นำมากล่าวอ้างแต่อย่างใด อีกทั้งจากการตรวจสอบระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้ จากข้อเท็จจริงข้างต้นกรณีการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ อาจมีการดำเนินการที่มิชอบด้วยกฎหมาย ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้มีข้อสังเกตไว้

"ดังนั้น เพื่อให้ความเป็นธรรมและความโปร่งใสในประเด็นดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ หากพบว่ามีผู้ใดกระทำความผิดขอให้ดำเนินการทางวินัยและอาญาโดยเด็ดขาด และแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทราบต่อไป" นายรักษเกชา กล่าว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : รมว.ศธ.-คสช. สอบปมสรรหา ผอ.องค์การค้าฯ ส่อทุจริต

view

*

view