http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

กรมสรรพากรต่ออายุการขยายกำหนดเวลายื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ต 8 วัน อีก 2 ปี

จากประชาชาติธุรกิจ

กรมสรรพากรต่ออายุการขยายกำหนดเวลายื่นแบบฯทางอิน เทอร์เน็ต 8 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการยื่นแบบของทุกประเภทภาษี อีก 2 ปี จนถึงวันที่ 31 ม.ค.2560 หลังพบผู้เสียภาษีใช้บริการเพิ่มขึ้น มียอดยื่นแบบฯทางอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นถึง 12.42%

จากการที่กรมสรรพากรได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ  ผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ออกไป อีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2558 นั้น กรมสรรพากรพบว่ามีผู้เสียภาษี ให้ความสนใจนิยมใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง             ในทุกประเภทภาษี โดยมียอดรวมการยื่นแบบฯสูงขึ้นเป็นลำดับ จากปี 2556 มีผู้ยื่นแบบฯทางอินเทอร์เน็ต รวมจำนวน 11,775,115 ฉบับ ในปี 2557 มีผู้ยื่นแบบฯทางอินเทอร์เน็ตรวมจำนวน 13,444,385 ฉบับ เพิ่มขึ้นจำนวน 1,669,270 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 12.42 จึงนับว่าบริการนี้ได้ช่วยให้ผู้เสียภาษีมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถยื่นแบบฯได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีต่อไป กรมสรรพากรจึงได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

สำหรับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯผ่านทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าว กรมสรรพากรหวังว่านอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการร่วมชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกรมสรรพากร (RD Carbon Credit) รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกให้ผู้เสียภาษีได้มีส่วนร่วมกับสังคมในการร่วมกัน ลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : กรมสรรพากร ต่ออายุ การขยายกำหนดเวลา ยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ต 8 วัน อีก 2 ปี

view

*

view