http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« August 2018»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/08/2018
ผู้เข้าชม20,395,473
เปิดเพจ24,228,476

ปปช.จี้คู่สัญญาหน่วยงานรัฐเร่งยื่นแบบ บช.1

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ป.ป.ช. จี้คู่สัญญารัฐเร่งยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายโครงการ หรือ "บช.1" หลังพบหลายหมื่นบัญชีนิ่งเฉย

เตือนระวังขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ

นายภักดี โพธิศิริ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการจัดหาสินค้าและบริการไม่ว่าด้วยวิธีการจัดซื้อหรือการจัดจ้าง หรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือรายได้ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน รวมทั้งการที่รัฐให้สิทธิในการดำเนินกิจการบางอย่างโดยการให้สัมปทาน อนุญาต หรือกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ก็เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเป็นกิจการของรัฐ ฉะนั้นการจัดหาสินค้าและบริการ รวมทั้งการให้สิทธิดังกล่าว จึงต้องกระทำอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมา มีการกระทำในลักษณะการทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบจากโครงการของรัฐ ซึ่งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ อาจนำเงินซึ่งได้รับจากการเป็นคู่สัญญาดังกล่าวไปดำเนินการในทางที่ไม่ชอบ อาทิ จ่ายเพื่อให้มีการสมยอมในการเสนอราคาเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ตนได้เป็นผู้มีสิทธิเป็นคู่สัญญา รวมทั้งเพื่อเป็นการตอบแทนจากการที่ได้เป็นคู่สัญญา การจ่ายเงินลักษณะเช่นนี้เป็นผลให้ภาระต้นทุนในการดำเนินการโครงการของรัฐเพิ่มสูงขึ้น และเป็นการแสวงหาประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ

"ในบางกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็มีส่วนร่วมหรือมีส่วนสนับสนุนในการกระทำความผิด หรือละเว้นไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อันมีผลทำให้ปัญหาในเรื่องนี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น"

ดังนั้น จึงมีประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศออกมาและมีผลใช้บังคับไปเมื่อ วันที่ 1 เม.ย.2555 เพื่อใช้ประกอบในสัญญา 4 ประเภท คือ 1.สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุหรือการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบ ข้อกำหนด กฎ ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง 2.สัญญาสัมปทาน 3. สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และ 4.สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยสัญญาดังกล่าวจะต้องเป็นสัญญาที่มีการจัดทำ (ลงนาม) ระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ในสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร โดยยื่นพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีภาษีนั้น แล้วแต่กรณี โดยแยกเป็นรายโครงการตามสัญญา แต่จนถึงขณะนี้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ยังมีคู่สัญญารัฐไม่ดำเนินการยื่นแบบ (บช.1) ดังกล่าว จำนวนสูงหลายหมื่นบัญชีด้วยกัน

ทั้งนี้ หากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐผู้ใด ยังไม่ยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1) หรือยื่นไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนของสัญญา อาจเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐได้ จึงขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปปช. คู่สัญญา หน่วยงานรัฐ เร่งยื่น แบบ บช.1

view

*

view