http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,117,248
เปิดเพจ23,731,531

ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
เรวัติ ตันตยานนท์ผู้ประกอบการที่แตกต่างจากทั่วไปคือคนคิดริเริ่มสร้างธุรกิจที่ต้องใช้ความรู้หรือเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

เป็นที่แน่นอนว่า กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะในด้านใดด้านหนึ่งมาก่อนแล้ว ก่อนที่จะตัดสินใจนำความรู้เหล่านั้น มาสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์

ในต่างประเทศ ธุรกิจนวัตกรรมประเภทนี้ จะถูกเรียกว่าเป็น ธุรกิจไฮเทค (high-technology firms) หรือ ธุรกิจเริ่มใหม่ที่ใช้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี (NTBFs - new technology-based firms) ที่จุดเริ่มต้นของธุรกิจ มักจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก แต่มีความชำนาญเฉพาะด้านสูง

โดยที่ผู้ก่อตั้งธุรกิจ จะเป็นผู้สร้างและบริหารธุรกิจด้วยตนเอง และเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีทันสมัยในด้านใดด้านหนึ่งมาก่อนแล้ว บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ มีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาโอกาสทางการตลาดด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เป็นบริษัทที่เป็นอิสระ ไม่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทอื่น และบริหารจัดการด้วยผู้ก่อตั้งหรือกลุ่มผู้ใกล้ชิดที่มีความรู้ในระดับที่ใกล้เคียงกันจำนวนไม่มาก

ต้นแบบของแนวคิดธุรกิจนวัตกรรม เกิดจากการที่นักวิจัยหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ค้นคว้าหาวิทยาการใหม่ๆ เห็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผลงานการวิจัยของตัวเอง จึงตัดสินใจพลิกผันตัวเองออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเอง (เรียกว่า spin-offs)

ในบางครั้ง spin-offs เหล่านี้ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด เช่น ยังให้คงสภาพเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยอยู่ หรือ เข้าร่วมลงทุนในการก่อตั้งบริษัท เป็นต้น

มีการศึกษาว่า องค์ประกอบที่จะเอื้อให้นักธุรกิจนวัตกรรมเหล่านี้สามารถประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์ได้ เกิดขึ้นจากภูมิหลังหรือประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นอย่างมาก

ภูมิหลังหรือประสบการณ์เหล่านี้ อาจแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

กลุ่มที่มีอดีตเป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่างๆ อาจมีพื้นความรู้ด้านการบริหารธุรกิจมาบ้างแล้ว

กลุ่มที่มีอดีตเป็นพนักงานหรือผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านงานพัฒนาคุณภาพของสินค้า หรือการพัฒนากระบวนการผลิต องค์ความรู้เกิดขึ้นในตัวเองจากการลงมือทำจริง เคยเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวในความพยายามของการพัฒนาสินค้าหรือระบบการผลิตมาแล้ว

กลุ่มที่มีอดีตต้องเกี่ยวข้องกับตลาด ผู้บริโภค หรือเป็นผู้ใช้สินค้า เทคโนโลยี หรือเป็นผู้รับบริการโดยตรง เป็นผู้ใช้หรือผู้บริโภคที่มองเห็นความต้องการที่ยังไม่ได้รับการสนองตอบ จึงริเริ่มที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อนำเสนอความต้องการนั้นๆ ด้วยตนเอง โดยเริ่มต้นมักจะมุ่งไปที่กลุ่มลูกค้าจำนวนไม่มาก แต่มีความต้องการที่ตรงกัน และยินดีที่จะจ่ายแพงขึ้นเพื่อได้รับคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดทั่วไป

กลุ่มผู้ประกอบการที่มองเห็นโอกาสเชิงพาณิชย์ แม้ว่า ตนเองจะไม่มีพื้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือเชี่ยวชาญในด้านการตลาด มาก่อน แต่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองเหตุการณ์ไปในอนาคต และพร้อมที่จะรับความเสี่ยงหากความคิดของตนเองไม่ประสบความสำเร็จ

นอกจากภูมิหลังหรือประสบการณ์ส่วนตัวแล้ว ยังมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเอื้ออื่นๆ ที่จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมประสบความสำเร็จ

ปัจจัยเอื้อเหล่านี้ ได้แก่

บุคลิกภาพส่วนตัว มักจะเป็นผู้ที่มีความพยายามสูง ต้องการประสบความสำเร็จ และมีความกระตือรือร้นต่อสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างจริงจัง

สภาวะทางครอบครัว จะต้องได้รับการสนับสนุนจากคู่สมรส ไม่มีความขัดแย้งทางครอบครัว และอาจยังไม่มีลูก หรือมีลูกเพียง 1 หรือ 2 คนเท่านั้น

สถานะทางสังคม มักจะเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย บางครั้งพบว่าหากมีผู้ปกครองเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นนักวิจัย ก็จะเป็นปัจจัยเสริมอย่างดี ส่วนใหญ่จะอยู่ในครอบครัวชนชั้นกลาง

ประสบการณ์ในการทำงาน หากต้องเกี่ยวข้องหรือเคยประสบกับสถานการณ์เช่น ความขัดแย้ง ความหงุดหงิด ความซ้ำซ้อน ในการทำงาน ก็จะเป็นปัจจัยเสริมผลักดันให้ต้องออกมาประกอบธุรกิจของตนเองได้

มีแหล่งสนับสนุนทางการเงิน เช่น ฐานะของผู้ปกครองหรือญาติสนิทดีพอที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินสนับสนุนจากภาครัฐ หรือการได้รับรางวัลต่างๆ จากการประกวดความคิดสร้างสรรค์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ หรือการประกวดนวัตกรรม

ความเชื่อมโยงกับแหล่งเทคโนโลยี บริษัทตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทันสมัย หรือสภาพแวดล้อมแห่งความคิดสร้างสรรค์ โอกาสในการเข้าถึงข้อมูล หรือการได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ความใกล้ชิดกับตลาดและผู้บริโภค โดยเฉพาะความใกล้ชิดกับตลาดเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีบรรยากาศของการสร้างสัมพันธ์กับตลาดได้ดี

เป็นที่แน่นอนว่า ความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะมีที่มาที่ไปอย่างเป็นระบบพอสมควร ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของผู้ประกอบการในประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่แม้จะเริ่มจากการเป็นบริษัทขนาดเล็ก แต่ก็สามารถประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในโลกได้อย่างกว้างขวาง

ความสำเร็จของนวัตกรรมไม่ใช่จะต้องพึ่งแต่ “โชค” หรือ ความ “เฮง” แต่เพียงอย่างเดียว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

view

*

view