http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,119,295
เปิดเพจ23,733,624

ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ 2558 (2)

ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ 2558 (2)

โดย : สุเทพ พงษ์พิทักษ์

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 249) ลงวันที่ 17 ธ.ค.2557 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 149/2558 ลงวันที่ ม.ค.2558 มา ปุจฉา – วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้

ปุจฉา ขอให้ช่วยสรุปความแตกต่างของ “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” และ “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” ให้กระจ่างอีกสักครั้ง

วิสัชนา ก่อนวันที่ 1 ม.ค.2558 ไม่มีความแตกต่างของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่าง “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” และ “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” แต่อย่างใด ทั้งในส่วนของวิธีการคำนวณภาษี การหักค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อน และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องเสียในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยทั่วไปถือว่า หน่วยทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งกรณีผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง รวมทั้งห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล นั้น เป็นทางภาษีที่ย่อยหรือเล็กที่สุด กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงได้บัญญัติยกเว้นเงินได้ของผู้ที่รับเงินได้ต่อจากหน่วยทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น

การยกเว้นเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ตามมาตรา 42 (10) แห่งประมวลรัษฎากร หรือ

เงินได้ที่ได้รับจากกองมรดก ซึ่งต้องเสียภาษีตามความในมาตรา 57 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 42 (16) แห่งประมวลรัษฎากร

รวมทั้ง เงินส่วนแบ่งของกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ตามมาตรา 42 (14) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 เป็นต้นไป

การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารการจัดเก็บภาษีเงินได้ที่เป็น “ช่องโหว่” (Loophole) ขนาดใหญ่ ที่หลายอาชีพได้พากันจัดตั้งคณะบุคคล เพื่อกระจายฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในอันที่จะหลบหลีกอัตราภาษีก้าวหน้า สำหรับเงินได้แหล่งที่สอง หรือแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เงินได้ประจำที่เป็นเงินเดือนค่าจ้าง (ทั้งที่ไม่ได้มีการจัดตั้งคณะบุคคลขึ้นจริงๆ ก็มี)

เมื่อได้กำหนดนิยามศัพท์คำว่า “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” ขึ้นใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 เป็นต้นมา ทำให้พิจารณาเห็นความแตกต่างกันชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของ “วัตถุประสงค์” ของการจัดตั้งหน่วยทางภาษีอากรทั้งสองประเภทดังกล่าว ดังนั้น นับแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 เป็นต้นไป คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลต้องไม่มีการแบ่งปันผลกำไรอันเกิดจากกิจการที่กระทำ มิฉะนั้น จะได้ชื่อว่าเป็น “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” ทันที และเงินส่วนแบ่งของกำไรนั้น ย่อมถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกต่อไป

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ 2558 (2) สุเทพ พงษ์พิทักษ์

view

*

view