http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,111,521
เปิดเพจ23,725,462

ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ 2558 (3)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
โดย : สุเทพ พงษ์พิทักษ์


ขอนำประเด็นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 เป็นต้นไป  ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 249) ลงวันที่ 17 ธ.ค.2557 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 149/2558 ลงวันที่ 20 ม.ค.2558 มา ปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้

ปุจฉา ตามที่กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ต้องจัดทำรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สำหรับปีภาษี 2557 ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ระหว่างเดือนม.ค.-มี.ค.2558 ต้องจัดทำหรือไม่ อย่างไร

วิสัชนา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 249) เรื่อง กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลจัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย ลงวันที่ 17 ธ.ค.2557 กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินรายรับหรือรายจ่ายที่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลได้รับมา หรือจ่ายไปจริง และยอดเงินคงเหลือของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ตามข้อ 5 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 149/2558 ว่า “การจัดทำรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สำหรับเงินได้ของปีภาษี 2557 ซึ่งต้องยื่นรายการภายในวันที่ 31 มี.ค.2558 ให้กรอกรายการเฉพาะรายการยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไป” ซึ่งได้แก่ จำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีภาษี 2557 ที่ต้องจ่ายชำระพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เช่น สมมติว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ กข มีจำนวนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2557 ที่ต้องชำระพร้อมกับแบบ ภ.ง.ด.90 ภายในเดือนมี.ค.2558 เป็นจำนวน 20,000 บาท เช่นนี้ ในรายงานบัญชีรับ - จ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ประจำปีภาษี 2557 ให้แสดงเฉพาะรายการที่ 5. ยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไป จำนวน 20,000 บาท เท่านั้น สำหรับรายการอื่นๆ ในรายการที่ 1 - รายการที่ 4 ไม่ต้องแสดงแต่อย่างใด

กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไม่แนบแบบรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อสิ้นปีภาษี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ซี่งกรมสรรพากรได้กำหนดเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 200 บาท
แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ อธิบดีกรมสรรพากรได้สั่งการให้เจ้าพนักงานสรรพากรที่ประจำอยู่ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ดำเนินกายยื่นแบบรายงานแสดงรายได้รายจ่ายพร้อมกับแบบแสดงรายการทุกราย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ 2558 (3)

view

*

view