http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,390
เปิดเพจ23,734,764

ความร่วมมือทวิภาคีไทย

จากประชาชาติธุรกิจ

เมื่อไม่นานมานี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่คนไทยเรียกสั้น ๆ "จีน" เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งในฐานะที่ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนั้น จีนพร้อมให้การสนับสนุนการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย และให้การส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวไทยซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ จีนยังให้การสนับสนุนในเรื่องลดต้นทุนการผลิต อาทิ ค่าเช่านา ค่าปุ๋ย ทั้งนี้ ในความร่วมมือไทยกับจีนเพื่อส่งเสริมให้ไทยมีความแข็งแกร่งในการรองรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน

การเจรจาแบบทวิภาคี คือการเจรจาระหว่าง 2 ประเทศ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ของนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนและสันติภาพระหว่างประเทศ

ในการเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับกลุ่มสมาชิกในอาเซียน ได้มีข้อสรุปที่สำคัญ อาทิ การประชุมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนามครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที่โรงแรมเดอะ เพนนินซูล่า กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและระดับภูมิภาค อาทิ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน ด้านแรงงาน ความร่วมมือปัญหาทะเลจีนใต้ อีกทั้งได้หาแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญด้วยการเดินทางไปเยือนเวียดนามเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เพื่อหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนาม ในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเวียดนามร่วมกันถึง 15,000 ล้านเหรียญ ภายในปี 2020

สำหรับการลงทุนของไทยในเวียดนาม ไทยได้สนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในเวียดนาม และพร้อมกับอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าว ไทยได้เสนอให้เวียดนามมาร่วมมือในการดูแลสินค้าเกษตร ยกระดับราคาสินค้าในภูมิภาคอาเซียน เชิญชวนให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในเวียดนามมากยิ่งขึ้น

การได้เดินทางไปเยือนกัมพูชาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เพื่อเจรจากับ สมเด็จฮุน เซน ในการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชานั้น จุดประสงค์หลักเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

ในบางพื้นที่ของกัมพูชามีความจำเป็นที่ต้องเปิดการค้าขายเพื่อที่จะพัฒนาประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ ไทยได้เสนอให้กัมพูชาร่วมมือด้านพลังงานทางทะเลร่วมกัน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนที่ตรงข้ามปอยเปตของกัมพูชา อีกทั้งไทยจะรับซื้อสินค้าเกษตรของกัมพูชาในการนำมาแปรรูป เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสมเด็จฮุน เซน เองเห็นด้วยกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของไทย

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเจริญและความพร้อมในทุกด้าน ท่านที่ได้อ่านบทความฉบับที่ผ่านมา คงจำได้ว่าไทยได้เข้าประชุมเอเชียกับยุโรปครั้งที่ 10 การประชุมร่วมกันครั้งนี้นายกรัฐมนตรีไทยได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เรื่องความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการทหาร อีกทั้งนายกรัฐมนตรีไทยได้ชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทยให้นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอยากเห็นภาคเอกชนของสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะด้านการแปรรูปสินค้าโภคภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

อาทิ ข้าว ยางพารา และน้ำตาล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับสิงคโปร์ และเชิญชวนให้สิงคโปร์เข้ามาร่วมลงทุนในการพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้ร่วมมือแบบทวิภาคีกับฟิลิปปินส์ โดยให้ความสำคัญในด้านความมั่นคง ฟิลิปปินส์มีความพร้อมที่จะสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ในการหาแนวทางสันติ รวมทั้งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

รัฐบาลไทยได้เสนอให้ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากไทยมากขึ้น และขอให้ยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้ากระจกจากประเทศไทย ฟิลิปปินส์เห็นด้วยในด้านความร่วมมือของไทย และพร้อมพิจารณารายละเอียดและหาแนวทางแก้ไข

ภาพรวมความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นการส่งเสริมในการพัฒนาประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจของไทย หากกล่าวถึงอุปสรรคของไทยนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไป อาทิ อุปสรรคระหว่างไทยกับเวียดนามในการนำเข้าสินค้าของเวียดนามถูกผูกขาดโดยรัฐ กฎหมายระเบียบของเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ ทำให้นักธุรกิจไทยเกิดความสับสน อีกทั้งการไม่อนุญาตให้บริษัทต่างชาติเข้าไปประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออกในเวียดนาม

ปัญหาระหว่างไทยกับสิงคโปร์นั้น มีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยบางรายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยของสิงคโปร์ได้ในสินค้าบางประเภท และการเข้มงวดในการขออนุญาตให้แรงงานไทยเข้าไปทำงานภาคบริการในสิงคโปร์

สำหรับ ความร่วมมือแบบทวิภาคี มองได้ทั้งในแง่ของ "โอกาส" ในการพัฒนาประเทศ และช่วยลดอุปสรรคระหว่างประเทศคู่ค้า ส่วนอีกแง่หนึ่งนั้นความร่วมมือแบบทวิภาคีก็เป็นไปเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ของประเทศต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นภัยคุกคามเงียบของความร่วมมือในประเทศต่าง ๆ กับประเทศคู่ค้า ทำให้เกิดการทับที่ระหว่างกัน ส่งผลกระทบในแง่ผลประโยชน์ที่ซับซ้อน

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ ในความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบทางการค้าในโลกอนาคต


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ความร่วมมือ ทวิภาคีไทย

view

*

view