http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,119,497
เปิดเพจ23,733,848

กับดักภาคเกษตร

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์สามัญสำนึก โดย พิเชษฐ์ ณ นคร

ขณะที่ชนชั้นกลางซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังเผชิญค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นมาก สวนทางกับรายได้ที่ลดลงหรือคงที่ ประชากรในภาคการเกษตรประมาณ 7 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นจำนวนประชากรราว 23 ล้านคน ฐานะยิ่งย่ำแย่กว่า รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับที่คาบเกี่ยวกับเส้นความยากจนที่ 2,492 บาท/เดือน (เส้นความยากจนและการกระจายรายได้ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2557) สาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าเกษตรที่เกือบทุกชนิดราคาอยู่ในช่วงขาลง โดยเฉพาะข้าว ยางพารา

ขณะเดียวกันการพัฒนาการเกษตรของไทยแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ขาดการนำเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลข่าวสารมา ปรับใช้ โครงสร้างทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรยังดำเนินไปแบบเดิม ๆ จำต้องพึ่งพาธรรมชาติ ฝน ฟ้า ไม่กล้าปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำ นอกจากเดินตามกรอบวิธีการเดิม ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดน้อยลงเรื่อย ๆ ติดกับดักการพัฒนา ไม่อาจก้าวข้ามการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น มาสู่การผลิตสินค้าเกษตรในแบบก้าวหน้า เน้นการวิจัยพัฒนา รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

ประกอบกับรัฐบาลหลายยุคสมัยที่ผ่านมามุ่งแก้ปัญหาภาคการเกษตรเฉพาะหน้าในระยะสั้น เน้นให้การอุดหนุนช่วยเหลือภายใต้นโยบายประชานิยม มากกว่าการวางรากฐานโดยหวังผลในระยะยาว ทำให้เกษตรกรไทยกลายเป็นเด็กเลี้ยงไม่โต ต้องพึงพารัฐ ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง

การประกาศเลิกนโยบายประชานิยม พร้อมเดินหน้าปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ตามโรดแมปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุค "ปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อุยธยา" อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ นั่งเก้าอี้รัฐมนตรี ซึ่งมีทั้งแผนงานและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรทั้งในระยะสั้นและการวางรากฐานในระยะยาว จึงถือเป็นมิติใหม่ แม้ยังต้องจับตาดูกันต่อไป

ภายใต้โรดแมปดังกล่าวกระทรวงเกษตรฯได้จัด ทำแนวทางดำเนินการสำหรับใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรทั้ง ระบบโดยเน้นปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญครอบคลุมทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ประกอบด้วยโครงการสำคัญ ๆ หลายด้าน

ได้แก่ 1.โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว นำร่องด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมไปปลูกอ้อยโรงงาน ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงคุณภาพการผลิตข้าวและปรับการผลิตข้าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือก

2.โครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์โดยเฉพาะกระบือที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์ โคนมซึ่งมีปัญหาต้นทุนสูง และการส่งเสริมเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อเป็นอาชีพหรืออาชีพเสริม 3.โครงการปรับโครงสร้างการผลิตประมง อย่างกุ้งทะเล หอยแครง ปลานิล การแก้ไขปัญหาการทำประมงและปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการประมง

4.โครงการแก้ไขหนี้สินของเกษตรกร 5.โครงการปรับปรุงและออกกฎหมายเกี่ยวกับภาคการเกษตร อาทิ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ร.บ.ชลประทานหลวง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ร.บ.โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ รวมทั้งการผลักดันสร้างสวัสดิการและรายได้ให้กับเกษตรกร คือ พ.ร.บ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร

6.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน สำหรับใช้วางแผนการผลิต การเพาะปลูก การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต 7.โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยอาศัยกลไกสหกรณ์ 8.โครงการปรับโครงสร้างการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดน้ำมันปาล์มครบวงจร  9.โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกร และ 10.โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 15 แห่ง

เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และผลักดันให้เกษตรกรไทย ก้าวข้ามกับดัก ปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำแบบเดิม ๆ สู่แนวทางใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : กับดักภาคเกษตร

view

*

view