http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,187
เปิดเพจ23,734,558

ไกด์ไลน์ การรวมธุรกิจ

จากประชาชาติธุรกิจ

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ มูลนิธิวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการรวมธุรกิจว่า TDRI ได้ศึกษาแนวปฏิบัติการรวมธุรกิจตามมาตรา 26 พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) บริษัทที่ต้องการควบรวมธุรกิจที่เข้าเกณฑ์ยื่นขออนุญาต 2) คณะกรรมการพิจารณาส่วนแบ่งตลาด 3) พิจารณาผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด 4) วิเคราะห์เหตุผลของความจำเป็น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และผู้บริโภค และ 5) ออกคำสั่งและอุทธรณ์

โดยประเภทธุรกิจที่ต้องขออนุญาตควบรวมธุรกิจ จะต้องเข้าเกณฑ์ "มีการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่ม (บมจ.) ตั้งแต่ 25% หรือเข้าซื้อหุ้นกลุ่ม (บจ.) 50% การรวมธุรกิจของบริษัทแม่ และมีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่ 20% ขึ้นไป ยอดเงินขาย/รายได้ในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท/ปีขึ้นไปในตลาดสินค้าหรือบริการใดบริการหนึ่ง"


ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการควบรวมจะอยู่ภายใต้ 4 เงื่อนไข คือ การรวมธุรกิจระหว่างธุรกิจที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งแนวนอนและแนวตั้งไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม, การรวมธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกัน, การรวมธุรกิจแบบแนวดิ่งกรณีที่ผู้ถูกรวมธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดไม่เกิน 10% และมียอดขาย/รายได้ที่ผ่านมาไม่เกิน 1,000 ล้านบาท/ปี เช่น ธุรกิจขายเหล้า ขายเบียร์ แต่ต่อมาไปซื้อธุรกิจที่ผลิตขวดแก้วให้กับธุรกิจเหล้าเบียร์และมีแห่งเดียวผลิตให้ทุกราย ธุรกิจเหล้าก็อาจจะเข้าข่ายต้องขออนุญาตเพราะมีส่วนแบ่งตลาดสูง และการรวมธุรกิจที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะสาขาอยู่แล้ว อาทิ ธนาคารพาณิชย์ โทรคมนาคม ประกันภัย เพียงแต่แจ้งให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าทราบเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม TDRI มีความเห็นในการพิจารณาการควบรวมในทางปฏิบัติแล้ว 1) เกณฑ์ขออนุญาต ควรเป็นเกณฑ์รายได้/ทรัพย์สินรวมของธุรกิจ ไม่ใช่สินค้า ไม่ควรมีส่วนแบ่งตลาดเป็นเงื่อนไข เกณฑ์ที่กำหนด 2,000 ล้านบาทนั้นสูงเกินไป และเกณฑ์การเข้าซื้อหุ้น บมจ.กับ บจ.ต่างกันมากเกินไป 2) การพิจารณาส่วนแบ่งตลาด อำนาจในการควบคุมที่ร้อยละ 50 ของหุ้นนั้นค่อนข้างสูง และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ 3) กระบวนการ ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขอคำปรึกษาและการให้ข้อเสนอแนะแบบไม่เป็นทางการ (Informal Assessment) ควรมีกระบวนการในการพิจารณาแบบลับ (Confidential Assessment) และแบบเปิดเผยต่อสาธารณะ (Public Assessment) และควรเปิดเผยผลและเหตุผลในการพิจารณาต่อสาธารณชน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ไกด์ไลน์ การรวมธุรกิจ

view

*

view