http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,348,704
เปิดเพจ24,154,142

ไกด์ไลน์ การรวมธุรกิจ

จากประชาชาติธุรกิจ

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ มูลนิธิวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการรวมธุรกิจว่า TDRI ได้ศึกษาแนวปฏิบัติการรวมธุรกิจตามมาตรา 26 พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) บริษัทที่ต้องการควบรวมธุรกิจที่เข้าเกณฑ์ยื่นขออนุญาต 2) คณะกรรมการพิจารณาส่วนแบ่งตลาด 3) พิจารณาผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด 4) วิเคราะห์เหตุผลของความจำเป็น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และผู้บริโภค และ 5) ออกคำสั่งและอุทธรณ์

โดยประเภทธุรกิจที่ต้องขออนุญาตควบรวมธุรกิจ จะต้องเข้าเกณฑ์ "มีการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่ม (บมจ.) ตั้งแต่ 25% หรือเข้าซื้อหุ้นกลุ่ม (บจ.) 50% การรวมธุรกิจของบริษัทแม่ และมีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่ 20% ขึ้นไป ยอดเงินขาย/รายได้ในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท/ปีขึ้นไปในตลาดสินค้าหรือบริการใดบริการหนึ่ง"


ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการควบรวมจะอยู่ภายใต้ 4 เงื่อนไข คือ การรวมธุรกิจระหว่างธุรกิจที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งแนวนอนและแนวตั้งไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม, การรวมธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกัน, การรวมธุรกิจแบบแนวดิ่งกรณีที่ผู้ถูกรวมธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดไม่เกิน 10% และมียอดขาย/รายได้ที่ผ่านมาไม่เกิน 1,000 ล้านบาท/ปี เช่น ธุรกิจขายเหล้า ขายเบียร์ แต่ต่อมาไปซื้อธุรกิจที่ผลิตขวดแก้วให้กับธุรกิจเหล้าเบียร์และมีแห่งเดียวผลิตให้ทุกราย ธุรกิจเหล้าก็อาจจะเข้าข่ายต้องขออนุญาตเพราะมีส่วนแบ่งตลาดสูง และการรวมธุรกิจที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะสาขาอยู่แล้ว อาทิ ธนาคารพาณิชย์ โทรคมนาคม ประกันภัย เพียงแต่แจ้งให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าทราบเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม TDRI มีความเห็นในการพิจารณาการควบรวมในทางปฏิบัติแล้ว 1) เกณฑ์ขออนุญาต ควรเป็นเกณฑ์รายได้/ทรัพย์สินรวมของธุรกิจ ไม่ใช่สินค้า ไม่ควรมีส่วนแบ่งตลาดเป็นเงื่อนไข เกณฑ์ที่กำหนด 2,000 ล้านบาทนั้นสูงเกินไป และเกณฑ์การเข้าซื้อหุ้น บมจ.กับ บจ.ต่างกันมากเกินไป 2) การพิจารณาส่วนแบ่งตลาด อำนาจในการควบคุมที่ร้อยละ 50 ของหุ้นนั้นค่อนข้างสูง และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ 3) กระบวนการ ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขอคำปรึกษาและการให้ข้อเสนอแนะแบบไม่เป็นทางการ (Informal Assessment) ควรมีกระบวนการในการพิจารณาแบบลับ (Confidential Assessment) และแบบเปิดเผยต่อสาธารณะ (Public Assessment) และควรเปิดเผยผลและเหตุผลในการพิจารณาต่อสาธารณชน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ไกด์ไลน์ การรวมธุรกิจ

view

*

view